UJI
  • UJI
  • Notícies
  • L'UJI consolida el seu lideratge en recerca segons el rànquing CYD 2018

L'UJI consolida el seu lideratge en recerca segons el rànquing CYD 2018

28/05/2018 | SCP

El Rànquing CYD 2018 realitzat per la Fundació Coneixement i Desenvolupament mostra el lideratge de la Universitat Jaume I, un any més, en l'àmbit de la recerca, aconseguint la qualificació de centre d'alt rendiment en indicadors com el nombre de postdoctorats, les publicacions per professor o professora; la taxa de graduació en màsters o els ingressos regionals.

En la dimensió de «Recerca», l’UJI se situa com a centre d'alt rendiment en vuit dels deu indicadors establerts. D'aquesta manera, la Universitat Jaume I destaca en indicadors com el nombre de postdoctorats, l'elevada citació de les seues publicacions, la producció artística, les publicacions per professor o professora; el nombre mitjà de sexennis de recerca obtinguts pel personal docent i investigador, l'impacte normalitzat de les seues publicacions, el nombre de professorat funcionari sense trams o els fons externs per a recerca liquidats. A més, se situa en la mitjana en captació de fons externs per a recerca i en publicacions interdisciplinàries.

En la dimensió d’«Ensenyament i aprenentatge», la universitat pública castellonenca destaca especialment en el percentatge d’estudiantat de màster que acaba amb èxit els seus estudis i se situa en la mitjana quant al percentatge d’alumnat que finalitza els estudis de grau. En l'àmbit de «Transferència del coneixement», l’UJI manté una posició intermèdia en aspectes com ara els recursos externs privats obtinguts, les patents obtingudes pel professorat, el nombre de spin-offs, les publicacions citades en patents o els ingressos per llicències de propietat intel·lectual i industrial.

Quant a la dimensió de «Contribució al desenvolupament regional», l’UJI destaca en ingressos regionals i es situa en la mitjana respecte a pràctiques en empreses de la regió. En la dimensió «Orientació internacional», la Jaume I ocupa una posició intermèdia en titulacions impartides en un idioma estranger, tant en graus com a màsters, professorat estranger, tesis doctorals internacionals o publicacions internacionals.

Finalment, el rànquing destaca sis titulacions de grau del centre universitari castellonenc tenint en compte aquestes cinc dimensions i els seus indicadors corresponents i sobre la base dels àmbits en els quals ha participat. Es tracta dels graus en Enginyeria Informàtica, Enginyeria Mecànica, Enginyeria Industrial i Enginyeria Química i en els àmbits de Treball Social i Sociologia.

El Rànquing CYD és un rànquing multidimensional, que ofereix fins a 37 indicadors per àmbits de coneixement per a mesurar i comparar el rendiment de les universitats en les seues diferents àrees d'activitat. El rànquing usa 36 indicadors institucionals no per a establir quin és el millor centre, sinó per a oferir una visió de la diversitat dels perfils universitaris. Les dades incloses en el Rànquing CYD provenen de diverses fonts: facilitades per les mateixes institucions, Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, dades bibliomètriques i de patents. Per això, el rànquing no és una classificació ni per institució, àmbit, dimensió o indicador. El Rànquing CYD es desenvolupa en paral·lel amb U-Multirank, rànquing internacional promogut per la Comissió Europea, pel qual la Fundació CYD és el seu interlocutor a Espanya, i amb el qual comparteix objectius i metodologia.

En la seua cinquena edició, el Rànquing CYD segueix creixent en universitats, àrees de coneixement i titulacions per així arribar a un públic més ampli. S'han publicat resultats de 22 àmbits de coneixement i 2.235 titulacions per 73 universitats, que representen el 87% de les 82 universitats espanyoles que imparteixen ensenyaments de grau. D'aquest total, 50 són públiques i 32 privades, la participació de les quals en el Rànquing CYD és respectivament del 100% i del 72% (entre les universitats privades hi ha un major nombre de recent creació o amb àmbits d'activitat més específics).

L'eina en línia permet accedir a 22 àmbits de coneixement. En aquesta edició s'han afegit 5 nous (Farmàcia, Odontologia, Infermeria, Ciències Polítiques i Educació) i actualitzat les dades de 4 (Medicina, Psicologia, Sociologia i Treball Social). A aquests, cal afegir els 13 presentats en les 4 edicions anteriors: Biologia, Economia, Empresarials, Física, Història, Enginyeria Informàtica, Enginyeria Civil, Enginyeria Elèctrica, Enginyeria Industrial, Enginyeria Mecànica, Enginyeria Química, Matemàtiques i Química.

Rànquing CYD 2018: http://www.rankingcyd.org/

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions