Un estudi de l’UJI proposa un protocol de comunicació per a millorar el diàleg entre ciència i societat a Espanya de cara a una recerca més responsable Els resultats de la recerca finançada per la FECYT s'arrepleguen en una publicació en obert

18/01/2018 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El desenvolupament d'una recerca i innovació més responsables i sostenibles requereix un major diàleg entre la ciència i la societat. La comunicació i la participació de la ciutadania és un aspecte clau del model de Recerca i Innovació Responsables (RRI per les seues sigles en anglès) impulsat en els últims anys per les polítiques de ciència europees i nacionals. La Unitat de Cultura Científica de la Universitat Jaume I, en col·laboració amb el grup de recerca per a la Gestió de l'Ètica i la Responsabilitat Social (GERSE), han desenvolupat un estudi sobre la situació del diàleg entre ciència i societat a Espanya que inclou una proposta per a avançar cap a un model comunicatiu més interactiu i bidireccional que done resposta a la demanda d'una recerca i innovació responsables. L'estudi i les seues propostes s'arrepleguen en la publicació El diálogo entre ciencia y sociedad en España. Experiencias y propuestas para avanzar hacia la Investigación y la Innovación Responsables desde la comunicación, disponible en obert.

La fotografia realitzada a la situació del diàleg entre ciència i societat a Espanya mostra com els centres de recerca espanyols mantenen una intensa activitat de comunicació i divulgació de la ciència. No obstant això, el model de la RRI planteja la necessitat d'avançar a més cap a una major participació i interacció i un diàleg més directe. «Alguns grups i centres de recerca estan avançant ja en aquesta línia incorporant la RRI o aspectes com ara la ciència ciutadana o l'aprenentatge servei. Tanmateix, encara és quelcom minoritari. Es tracta d'un fenomen molt recent i és previsible i necessari que augmente en els pròxims anys amb vista a avançar cap a una ciència més sostenible i adaptada als interessos i valors de la societat», explica Francisco Fernández Beltrán, director del Servei de Comunicació i Publicacions de l’UJI i coordinador del projecte.

De cara a afavorir un major diàleg entre ciència i societat, que promoga una recerca i innovació realitzades «per a» la societat, però també «amb» la societat, l'estudi dirigit pel catedràtic d'Ètica Domingo García Marzá planteja un protocol de comunicació i una sèrie de bones pràctiques. «Es tracta d'afavorir, a través de la comunicació i el diàleg, que les persones afectades per una recerca o una innovació siguen escoltades i els seus interessos legítims tinguts en compte. És necessari respondre, en el sentit de donar resposta a la societat, però també en el sentit de respondre públicament del que fem des de les universitats i els centres de recerca en matèria de ciència i tecnologia», destaca García Marzá.

Més informació i interacció

L'estudi, realitzat amb finançament de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT) del Ministeri d'Economia i Competitivitat, ha inclòs una anàlisi de les accions de comunicació i diàleg realitzades pels 70 centres que compten amb Unitat de Cultura Científica i de la Innovació a Espanya (Xarxa UCC+i), un estudi de nou pràctiques inspiradores d'implantació de la RRI a través de la comunicació, grups de discussió amb diferents col·lectius i entrevistes a experts. Els resultats s'arrepleguen en una publicació gratuïta i en obert que inclou algunes pautes pràctiques i una proposta de protocol de comunicació. «El protocol inclou algunes accions dirigides a informar de l'oferta i les accions de recerca i innovació, però també cerca escoltar les persones afectades i donar resposta a les seues demandes i interessos, incorporar-los i rendir compte del realitzat», explica la periodista de la UCC+i de l’UJI i investigadora del grup GERSE Rosana Sanahuja. Per a aconseguir aquests objectius es plantegen accions d'informació proactiva com ara notes de premsa, comunicació en xarxes, blogs, webs, transmèdia, correus informatius, conferències, tallers, visites guiades, esdeveniments de ciència, etc.; i també accions que afavorisquen el diàleg i la participació crítica com ara debats oberts, grups de discussió, grups de treball, accions de ciència ciutadana, canals de participació online bidireccionals, exercicis d'aprenentatge mutu, etc.

Encara que l'experiència en el desenvolupament de la RRI és encara incipient a Espanya, de la informació aportada pels responsables dels diferents projectes que han apostat per aquesta via es desprèn, segons explica l'equip d'investigadors, «que la incorporació als projectes d'accions de participació i diàleg amb els grups d'interès permet alinear els processos i els resultats de les recerques amb les expectatives i interessos de la societat, incrementa la cultura científica dels participants i possibilita aconseguir resultats amb major rellevància social i acceptabilitat ètica».

Més informació

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions