panoramica UJI

El grup d’investigació GEOTEC de l’UJI participa en un projecte europeu per a l'aprofitament dels recursos en l'àmbit de la informació geogràfica

02/10/2017 | SCP

L'EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) de la Comissió Europea ha seleccionat el projecte E04GEO, en el qual participa el Grup d’Investigació GEOTEC de la Universitat Jaume I, dins de la convocatòria 2017 Erasmus+ SSA (Sector Skills Alliances). La convocatòria, orientada al desenvolupament d'habilitats en sectors professionals específics, se centrava en cinc sectors pilot, un dels quals és «Espai-Geoinformació» en què aquest projecte ha sigut l'únic que ha obtingut finançament per a quatre anys, en concret, quatre milions d'euros.

EO4GEO («Cap a una estratègia innovadora per al desenvolupament de competències i la creació de capacitats en el sector de la geoinformació espacial que done suport a l'adopció de l'usuari de Copernicus») reuneix 26 socis de 12 països, entre els quals hi ha universitats, institucions i empreses privades i públiques en actiu en el sector de l'educació i amb coneixements de tecnologies espacials i geoespacials.

«La finalitat és potenciar que les empreses i institucions aprofiten millor els recursos disponibles per a millorar l'economia i mitigar els riscos mediambientals (canvi climàtic i contaminació), així com els riscos de seguretat com són el terrorisme o les emergències humanitàries», explica el responsable del grup Joaquín Huerta, qui assegura que el fet que el grup castellonenc siga l'únic representant espanyol en el consorci «suposa la consolidació i confirmació del treball realitzat per aquest equip d’investigació i la seua importància dins d'aquest àmbit».

EO4GEO té com a objectiu ajudar a superar la bretxa entre l'oferta formativa i la demanda de la indústria en aquest sector. D'aquesta forma, el projecte treballarà de manera multidisciplinària i interdisciplinària, i aplicarà solucions innovadores en les seues accions d'educació i capacitació, les quals inclouran: escenaris d'aprenentatge basats en casos; aprendre fent (learning-by-doing); formació en el lloc de treball; la co-creació de coneixements, aptituds i competències, etc.

La contribució de GEOTEC al projecte EO4GEO consistirà en el desenvolupament de noves eines innovadores per a la Plataforma EO4GEO i també estarà involucrat en l'anàlisi de tendències, detecció de desafiaments i oportunitats sectorials, i en la definició i ajust d'un enfocament basat en l'ontologia. L’UJI acollirà també una reunió de projecte i un taller, i contribuirà a les activitats de creació de capacitats i difusió. Així mateix cooperarà amb el consorci del projecte en les activitats de gestió, assegurament de la qualitat i avaluació del projecte.

El projecte EO4GEO definirà una estratègia sostenible a llarg termini i un pla d'acció, per a escurçar la bretxa entre l'oferta educativa i la demanda sectorial en l'àmbit espacial i geoespacial tenint en compte els avanços tecnològics actuals. Aquesta estratègia s'implementarà: creant i mantenint un Cos de Coneixements –basat en ontologies– basat en esforços realitzats en projectes previs; desenvolupant i integrant una plataforma col·laborativa dinàmica amb eines associades; dissenyant i desenvolupant perfils curriculars i una rica cartera de mòduls de capacitació directament utilitzables en el context de Copernicus i altres programes rellevants; i realitzant una sèrie d'accions de capacitació per a un conjunt seleccionat d'escenaris en tres subsectors: aplicacions integrades, ciutats intel·ligents i el canvi climàtic.

Web del grup: http://geotec.uji.es/

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16