UJI

Setembre

07/11/2017 | SCP
Setembre
Recurs d'imatge affecTech index
La xarxa investigadora està liderada per la professora Corina Sas de la Universitat de Lancaster i hi participa el LabPsiTec de l'UJI.
Bárbara Hernandez i Conrado Martínez facebooklife-ciencia-levante index
La iniciativa comença dimarts 3 d’octubre amb un FacebookLife amb el grup d’investigació Melanogén de la Facultat de Ciències de la Salut i forma part del projecte #ÀgoraDigital de comunicació científica transmèdia
Recurs d'imatge tesis-enterografia index
Permetrà establir unes directrius en la fase de valoració preoperatòria que milloraran la detecció de lesions peritoneals en pacients amb carcinomatosi peritoneal d'origen ovàric.
Recurs d'imatge patent-hidrogen index
Nou procediment de producció eficient, emmagatzematge i transport segur d’hidrogen per al seu ús en cel·les de combustible mitjançant l’ús de reactius químics.
Imatge joves investigadores ajudes-investigacio index
El vicerector d’Investigació i Doctorat, Jesús Lancis, destaca l’aposta de l’UJI per promoure el talent mitjançant contractes laborals predoctorals de tres anys.
Recurs d'imatge remeb-euromat index
El professor Enrique Sánchez, del ITC-UJI, representa a aquest consorci de REMEB en aquest esdeveniment internacional que té lloc cada dos anys des de 1989.
Recurs d'imatge geotec-EO4GEO index
EO4GEO («Cap a una estratègia innovadora per al desenvolupament de competències i la creació de capacitats en el sector de la geoinformació espacial que done suport a l'adopció de l'usuari de Copernicus») reuneix 26 socis de 12 països.
Gianluca Grimalda, investigador de l'UJI, amb un dels participants a l'estudi. violencia-cervell index
Els efectes que la violència deixa en les persones afecten directament les seues capacitats cognitives fins i tot dècades després d’haver-la sofert, segons un estudi internacional amb participació de la Universitat Jaume I.
Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions