L’UJI millora el seu posicionament i es consolida com a centre excel·lent en recerca segons el rànquing CYD 2017 La Universitat també destaca en l’atracció a escala nacional d'estudiantat de grau i màster

20/06/2017 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El Rànquing CYD 2017 realitzat per la Fundació Coneixement i Desenvolupament mostra el lideratge de la Universitat Jaume I un any més en l'àmbit de la recerca, aconseguint la qualificació de centre d'alt rendiment en indicadors com ara les publicacions per professor, l'elevada citació de les seues publicacions, la producció artística o el nombre de post-doctorats. L’UJI també destaca pel que fa a la transferència de coneixement a través de spin-off, les publicacions internacionals o per ser un centre atractiu per a estudiantat de grau i màster d’altres comunitats autònomes.

En la dimensió de «Recerca», l’UJI millora els seus resultats i passa a situar-se com a centre d'alt rendiment en vuit dels deu indicadors establerts i amb una posició intermèdia en els altres dos. D'aquesta manera, la Universitat Jaume I destaca en indicadors com ara els fons externs per a recerca liquidats, publicacions per professor, impacte normalitzat de les publicacions, publicacions altament citades, publicacions interdisciplinàries, producció artística, post-doctorats i professorat funcionari sense trams. A més, se situa com a grup intermedi en la captació de recursos externs per a recerca i en la mitjana dels trams de recerca obtinguts pel personal docent i investigador.

En «Ensenyament i aprenentatge» la Jaume I millora els seus resultats respecte a 2016 i aconsegueix destacar en dos dels sis indicadors i posicionar-se com a grup intermedi en els altres quatre. En concret, obté un rendiment alt en la captació d’estudiantat d’altres comunitats, tant de grau com de màster.

A més, el posicionament de l’UJI també millora en l’àmbit de «Transferència del coneixement» amb alt rendiment en el nombre de spin-off i un rendiment intermedi en fons privats, patents concedides per professor, publicacions citades en patents i ingressos per llicències.

Pel que fa a l’«Orientació internacional», la Jaume I ocupa una posició destacada en publicacions internacionals i en el grup intermedi quant a titulacions de grau i màster en idioma estranger i a professorat estranger. En la dimensió de «Contribució al desenvolupament», la Universitat ocupa una posició intermèdia en pràctiques en empreses de la regió i fons d’investigació regionals.

Per últim, el rànquing destaca sis titulacions de grau de l’UJI tenint en compte aquestes cinc dimensions i els seus indicadors corresponents i d'acord amb els àmbits en els quals ha participat. Es tracta dels graus en Enginyeria Informàtica, Enginyeria Mecànica, Enginyeria Industrial, Administració d’Empreses, Economia i Enginyeria Química. 

El Rànquing CYD és un rànquing multidimensional, que ofereix indicadors per a mesurar i comparar el rendiment de les universitats en les seues diferents àrees d'activitats. El rànquing usa indicadors institucionals no per a establir quina és la millor universitat, sinó per a oferir una visió de la diversitat dels perfils universitaris. D'aquesta manera, la Fundació CYD no elabora un rànquing en forma de taules, determinant quina universitat està en el primer, segon o tercer lloc, ni per institució, àmbit, dimensió o indicador. El Rànquing CYD es desenvolupa en paral·lel amb U-Multirank, rànquing internacional promogut per la Comissió Europea, per al que la Fundació CYD és el seu interlocutor a Espanya, i amb el qual comparteix objectius i metodologia. 

Rànquing CYD 2017: http://www.rankingcyd.org/

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions