L'INAM participa en la Xarxa Europea de Formació MAESTRO per a generar nou coneixement i innovació sobre els materials de perovskita

22/06/2020 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L'objectiu és que els joves investigadors troben mitjans per a prolongar la vida útil de les cèl·lules, reduir la seua toxicitat i mantenir la seua excepcional eficiència per a la fabricació a gran escala.

L'Institut Universitari de Materials Avançats de la Universitat Jaume I de Castelló participa en la Xarxa Europea de Formació MAESTRO (MAking pErovskiteS TRuly explOitable), una xarxa de formació coordinada entre 10 institucions acadèmiques i set socis industrials que té com a propòsit generar noves habilitats, coneixement i innovació en l'explotació de materials de perovskita com a energia solar i il·luminació eficient.

MAESTRO està enfocada a les perovskites, un material que ha revolucionat l'energia solar i, potencialment, també la tecnologia de la visualització, d'acord amb les investigacions realitzades en l'últim lustre per la University of Oxford i l'École Polytechinique Fédérale de Lausanne. Aquestes perovskites són semiconductors amb una estructura cristal·lina cubooctaèdrica, comunament híbrids orgànics-inorgànics i inclouen halur de plom o estany.

Aquesta nova classe de material absorbent de llum per a cèl·lules solars converteix la llum solar en electricitat. Els seus dispositius van atraure l'atenció mundial quan es va demostrar la seua eficiència en un temps rècord en la història de la indústria pel seu baix cost i facilitat de fabricació. Els materials són també efectius convertint l'energia elèctrica en llum per a noves pantalles i il·luminació.

Dirigida per la professora Alison Walker de la Universitat de Bath, MAESTRO és una xarxa intersectorial i multidisciplinària de 10 institucions acadèmiques (École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Swansea University, Bar-Ilan University, University of Oxford, University of Konstanz, University of Rome Tor-Vergata, Universitat Jaume I de Castelló, Istituto Italià de Technologia, Centre Nacional d'Investigació Científica «Democritos») i 7 socis industrials [GreatCell Solar, Oxford Photovoltaics, 3G Solar, Saule Technologies, Tiberlab, NPL, Met] de 9 països de la UE i associats (el Regne Unit, Itàlia, Espanya, Grècia, Alemanya, Polònia, Lituània, Israel i Suïssa).

La xarxa desenvoluparà la ciència i la tecnologia necessàries per a explotar les perovskites en els dispositius optoelectrònics PSC, fotodíodes i PeLED i els acostarà a la Unió Europea com a productes competitius i comercialitzables. Per a això proporcionarà una nova generació de personal investigador amb habilitats en aquesta àrea d'investigació i innovació en expansió que se centrarà en l'explotabilitat a l'hora de convertir els seus coneixements en productes i serveis.

L'objectiu col·lectiu és que els investigadors i investigadores contractats per cada soci troben mitjans per a prolongar la vida útil de les cèl·lules, reduir la seua toxicitat i mantenir la seua excepcional eficiència per a la fabricació a gran escala. Això permetrà al nou personal investigador desenvolupar habilitats i experiència en la investigació intersectorial i interdisciplinària (síntesi i fabricació de materials, caracterització de dispositius i tècniques de modelatge, millora i fabricació), així com capacitació en física, química, ciència dels materials i enginyeria elèctrica.

S'encoratjarà els investigadors a considerar l'explotació en totes les etapes, des del laboratori fins a la fabricació. Adquiriran habilitats transferibles de comunicació, tecnologia de la informació, organització, planificació, treball en equip, lideratge i les habilitats necessàries per a la innovació, com són la comprensió dels mercats, els cicles de vida dels productes, els models comercials i la rendibilitat de la inversió.

A través de la creació de la pròxima generació d'experts i expertes europeus en el camp de les fonts d'energia alternatives, la xarxa MAESTRO contribueix a la sostenibilitat  del medi ambient i enforteix la competitivitat europea en els mercats globals en ajudar a assegurar el futur dels sectors de pantalles i energia solar de la Unió Europea a través de la investigació i innovació impulsada per l'empresa.

Web del projecte: https://maestro-itn.eu/

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions