panoramica UJI

Professorat de l’UJI participa en un projecte internacional que usa nanopartícules per a la restauració de patrimoni històric i cultural

18/04/2017 | SCP

El Grup de Química de l'Estat Sòlid de la Universitat Jaume I de Castelló conjuntament amb la Unitat de Conservació, Restauració i Recerca de l'Institut Valencià de Conservació i Restauració de Béns Culturals (IVC+R) de CulturArts de la Generalitat Valenciana en col·laboració amb la Universitat Federal de São Carlos (UFSCar) i el Centre de Desenvolupament de Materials Funcionals/Universitat Estatal Paulista de Brasil (CDMF) han desenvolupat materials nanoestructurats basats en calci i bari amb aplicacions viables en tractaments de restauració, com ara la consolidació i protecció superficial de Béns d'Interès Cultural en suport petri i decoracions parietals.

L'estudi és resultat de la línia de recerca que actualment està desenvolupant el doctorand de l’UJI Livio Ferrazza, dirigit pels professors Eloísa Cordoncillo i Héctor Beltrán Mir, en col·laboració amb Thales Machado, investigador en formació de caràcter predoctoral del programa Santiago Grisolía a l’UJI (qui va defensar la seua tesi a la Universitat Federal de São Carlos sota la direcció del professor i director del CDMF Elson Longo), en el qual s'estudien diferents materials nanoestructurats inorgànics que poden ser aplicats en els tractaments de restauració d'edificis historicoartístics.

Aquesta col·laboració multidisciplinària ha permès obrir una nova línia de recerca dins del camp dels materials, un àmbit en el qual fa més de 25 anys col·laboren el professor Elson Longo, director del grup de Brasil, i el Grup de Química Teòrica i Computacional de l’UJI dirigit pel professor Juan Andrés Bort.

«La principal finalitat del projecte és disposar de nous materials optimitzats per als tractaments de restauració, que puguen ser obtinguts a través de rutes de síntesis barates i en mitjans aquosos», explica el doctor Machado. D'aquesta manera, es disposarà de nous productes compatibles amb els materials de les obres a tractar i no perjudicials per a la salut humana i el medi ambient.

Al costat dels tècnics de l'IVC+R, les nanopartícules han sigut avaluades en la seua possible acció com a consolidants i protectors en provetes pètries procedents de la portada principal de l'església de Nuestra Señora de la Asunción en la localitat toledana de Corral de Almaguer, així com en fragments de pintura mural procedents del jaciment arqueològic de la Casa d'Ariadna a Pompeia.

L'eficiència dels materials està sent analitzada en la pedra procedent de la façana principal de l'església toledana i els primers resultats obtinguts han sigut prometedors. Els estudis realitzats amb SEM-EDX, DRX, FTIR i les mesures de les coordenades colorimètriques, entre altres, han mostrat que no s'han observat canvis en les característiques superficials del suport petri de la pintura mural després de l'aplicació de les nanopartícules (color, textura, morfologia), mantenint intactes les característiques originals del substrat tractat. També s'ha apreciat que les nanopartícules desenvolupades permeten consolidar i protegir el material augmentant la seua resistència mecànica enfront de futurs mecanismes d'alteració química, físic o biològica que causa disgregació i polvorització.

Publicacions

Livio Ferrazza; David Juanes Barber; Eloisa Cordoncillo; Hector Beltran Mir. “La investigación científica aplicada en el proyecto de conservación de la portada renacentista de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Corral de Almaguer (Toledo)”. Actas de EMERGE 2014 - Jornadas de Investigación Emergente en Conservación y Restauración de Patrimonio. pp. 773 - 781. Editorial Universitat Politècnica de València, 2014.

Livio Ferrazza; David Juanes Barber; Eloisa Cordoncillo; Hector Beltran Mir. “Stone Heritage: VP-SEM as non-destructive technical in the evaluation of the influence of the petrophysical characteristics in the consolidation treatments”. Actas del art’14. 11th international conference on non-destructive investigations and microanalysis for the diagnostics and conservation of cultural environmental heritage. Madrid, 2014.

Text extret en gran part de l'article original de Jose Angelo Santilli del Centre de Desenvolupament de Materials Funcionals de Brasil i de la revista Pesquisa FAPESP.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16