UJI
  • UJI
  • Notícies
  • El projecte Silife està cada vegada més prop de bloquejar la toxicitat de la sílice cristal·lina

El projecte Silife està cada vegada més prop de bloquejar la toxicitat de la sílice cristal·lina

03/11/2016 | SCP

L’Institut de Tecnologia Ceràmica Agustín Escardino, com a coordinador per part de la Universitat Jaume I de Castelló, ha acollit la reunió de seguiment del primer any de treball del projecte europeu Silife «Production of quartz powders with reduced crystalline silica toxicity», l’objectiu fonamental del qual consisteix a aconseguir que l'ús de materials amb sílice cristal·lina, concretament quars i cristobalita, en els diferents sectors productius i en l'àmbit industrial, siga segur.

Ja fa diversos anys que diferents entitats col·laboren i estan treballant en aquest tema, i s'han desenvolupat projectes precedents, com ara Silicoat, on s'han buscat i utilitzat substàncies amb les quals es pot recobrir la superfície de les partícules de SCR, bloquejant la seua toxicitat en origen, amb un èxit notable en aplicacions per a la indústria ceràmica.

Silife va més enllà intentant ampliar aquest efecte a altres sectors industrials, ja que l'efecte d'anul·lació de la toxicitat d'aquest element va ser específicament desenvolupat per al procés de la indústria ceràmica.

Cal recordar que la inhalació perllongada de sílice cristal·lina pot derivar en la reacció patològica denominada «silicosi», que en casos crònics pot, al seu torn, produir malalties més greus i fins i tot ser el precursor de desenvolupament de tumors, una problemàtica comuna a escala internacional de la qual l'ITC s'ocupa des de fa anys per a tractar de minimitzar els riscos de l'exposició a la SCR a través d'una activa participació en projectes d'àmbit nacional i europeu.

Per això s'han unit en Silife, davall la coordinació de la Universitat Jaume I de Castelló a través de l'ITC, empreses privades com ara les espanyoles BLC, ABCR, Esmalglass-Ítaca i Fumbarri, a més de les empreses italianes MAPEI i Elastomers.

Altres centres de recerca participants són el CCB d'Itàlia i l'ITEM d'Alemanya, a més de la Plataforma Espanyola per a la Seguretat Industrial (PESI), a fi d'unir la seua experiència i recursos per a aconseguir produir a escala comercial quars amb toxicitat nul·la o molt baixa, minimitzant o anul·lant la possibilitat de contraure malalties com les anteriorment esmentades en els entorns industrials de les persones que estan exposades a aquests materials.

Tota la informació del projecte es pot trobar en la web www.silife-project.eu

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions