UJI

Octubre

20/12/2016 | SCP
Octubre
Recurs d'imatge neurofun index
Investigadors de la Universitat Jaume I han desenvolupat un model innovador que representa un important avanç cap al coneixement dels mecanismes cerebrals que desencadenen l'agressivitat.
Recurs d'imatge tesis-cochabamba index
La tesi presentada per Laura Menéndez Monzonís posa de manifest la situació de vulnerabilitat en la qual viu la població de Cochabamba a Bolívia sense cobertura de la xarxa pública d'aigua potable.
Recurs d'imatge tesis-sanitat index
El doctor Miguel Ángel Moyano Santiago ha obtingut la màxima qualificació d'excel·lent cum laude en la lectura de la seua tesi doctoral, que versa sobre gestió del sistema sanitari amb criteris de sostenibilitat econòmica, social i ambiental.
Recurs d'imatge connecta-ciencia index
Un total d'1.460 estudiants de Secundària de les províncies de Castelló, València i Teruel participaran en les sis edicions de les jornades «Connecta amb la Ciència».
Recurs d'imatge sharebox-itc index
L'Institut de Tecnologia Ceràmica participa en el projecte europeu SHAREBOX que té com objectiu desenvolupar una plataforma segura des de la qual dur a terme una gestió flexible dels recursos utilitzats en els processos industrials.
Laboratori d'Economia Experimental. investigacio-docencia index
L'estudi, publicat en «Applied Economics», revela que, de mitjana, els professors que investiguen imparteixen un 21,5% més de classes que els que no ho fan.
Recurs d'imatge silife_itc index
SILIFE té una durada de quatre anys i està finançat per la Comissió Europea dins del Programa de Política i Gobernanza Mediambientals, a través del programa LIFE+.
Recurs d'imatge semana_ciencia index
La Universitat Jaume I celebra la Setmana de la Ciència 2015 amb diverses propostes que inclouen activitats divulgatives per a estudiants de primària i secundària així com un taller de comunicació de la ciència per a investigadorsi el GisDay.
Recurs d'imatge anion_nitrato index
Un investigador postdoctoral de la Universitat Jaume I ha dissenyat un innovador model per al reconeixement selectiu de nitrats que té una gran implicació en la prevenció de la contaminació ambiental.
Recurs d'imatge btar-febleses index
El projecte europeu BTAR en el qual participa l'UJI té com a objectiu desenvolupar mesures per frenar del nombre d'empreses rendibles que tanquen cada any per no tenir successors i no ser transmeses.
Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions