El ITC i l'empresa Azulev redueixen les emissions de CO2 S'ha aconseguit reduir el consum de gas natural d'Azulev un megawatt a l'any i les seues emissions de CO2 1.100 tones anuals

29/09/2014 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir
  • Forn ITC projecte-reducer new_HornoITCPPiloto-350

    En el projecte s'ha combinat el desenvolupament de diverses tècniques pioneres amb la finalitat de reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle, així com els costos energètics i ambientals. | FOTO: ITC

Després de superar amb èxit la fase d'avaluació del projecte, la firma fabricant de rajoles ceràmiques Azulev, S.A.U., i l'Institut de Tecnologia Ceràmica (ITC), van aconseguir de la Comissió Europea els fons necessaris per al desenvolupament del projecte Reducer, que té com a principal objectiu la reducció de les emissions de CO2 a l'atmosfera en el procés de fabricació de rajoles ceràmiques.

El projecte ha tingut una durada de 18 mesos, i ha sigut finançat per la CE a través del programa Sustainable Industry Low Carbon Scheme (SILC), l'objectiu principal del qual és donar suport a projectes duts a terme en indústries de procés afectades pel comerç d'emissions per a ajudar-les a afrontar els reptes d'una economia baixa en carboni i a mantenir la seua competitivitat.

Les activitats del projecte s'han centrat en l'optimització del consum energètic en els equips que formen part del procés de fabricació, a través de la implantació d'accions d'estalvi energètic en els equips amb major consum de gas natural.

El procés de fabricació de rajoles ceràmiques registra un gran consum d'energia tèrmica, que majoritàriament s'obté per combustió de gas natural. Aquest procés de combustió té com a resultat l'emissió a l'atmosfera de diòxid de carboni, un dels gasos d'efecte hivernacle assenyalat com a responsable de l'escalfament global del planeta, les emissions del qual són objecte de seguiment i limitació a escala internacional.

Azulev és una de les empreses del sector ceràmic espanyol de fabricació de rajoles afectada per la Directiva 2003/87/CE, per la qual s'estableix un règim per al comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte hivernacle, i per tant, ha de complir totes les obligacions legals que deriven d'aquesta normativa.

En el projecte Reducer s'ha combinat el desenvolupament de diverses tècniques pioneres que s'han implantat a l'empresa Azulev, amb la finalitat de reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle, així com els costos energètics i ambientals. D'una banda, s'ha posat en marxa un control automàtic del cabal de gasos de xemeneia en els assecadors verticals, en funció de la humitat dels gasos d'assecat. Aquesta mesura d'estalvi no ha modificat les condicions de les peces seques a l'eixida de l'assecador i mostra que, per a reduccions de cabal de gasos d'un 45%, s'aconsegueixen reduccions de consum específic d'energia tèrmica en l'assecador del 9,9%.

Una altra de les accions d'estalvi energètic implantades ha sigut la reducció del cabal d'aire de combustió en els cremadors d'un forn. Amb aquesta mesura s'ha aconseguit un estalvi d'energia tèrmica de 2,74 gigawatts/hora a l'any en el forn, la qual cosa suposa una reducció de les emissions de CO2 de 555 tones a l'any.

A més, s'ha instal·lat un sistema de recuperació de calor basada en oli tèrmic, que s'ha unit al ja existent en l'empresa, i que ha augmentat la quantitat de calor recuperada de les xemeneies dels forns, i per tant ha reduït en major mesura el consum d'energia en els assecadors verticals de suports. Aquesta nova fase de la instal·lació està permetent recuperar uns 600 quilowatts addicionals de calor residual del forn.

La implantació de les tres mesures d'estalvi energètic descrites ha comportat un important estalvi de gas natural en el procés de fabricació, xifrat en més d'un megawatt (1 MW), el que implica un estalvi econòmic anual superior a 150.000 euros i, en conseqüència, evita l'emissió a l'atmosfera de 1.100 tones de CO2 a l'any.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions