panoramica UJI

La investigació de l’UJI se situa la setena en qualitat i en ràtio d'excel·lència entre més de 1.400 centres d'educació superior iberoamericans

27/07/2016 | SCP

La qualitat i l'excel·lència en la investigació estan posicionant a la Universitat Jaume I com una universitat puntera a nivell nacional i internacional. El Rànquing Iberoamericà Scimago 2012 situa a l’UJI la setena entre les 1.401 institucions d'educació superior de 44 països analitzades en els indicadors tant de Ràtio d'Excel·lència com de Qualitat Científica Mitjana, que tenen en compte la qualitat i l'impacte de les publicacions científiques de cada centre de forma proporcional a la seua dimensió i volum de producció. El rànquing, elaborat per Scimago Institutions Rànquings, analitza tota la producció científica present en la base de dades Scopus en el període 2006-2010.

La Ràtio d'Excel·lència és un indicador de la producció científica d'alta qualitat que produeix una institució i indica el percentatge dels articles generats que es troba inclòs en el 10% dels treballs més citats del món en els seus respectius camps científics. En aquest paràmetre, incorporat recentment al rànquing, l’UJI aconsegueix un 17,1, la qual cosa la situa en setè lloc entre les 1.401 institucions iberoamericanes analitzades i la sisena respecte a les universitats espanyoles, igualada amb la Universitat de les Illes Balears. És a més la primera entre les universitats de la Comunitat Valenciana ja que les sis que es troben per davant pertanyen totes a Catalunya.

Les dades són encara millors pel que fa a la Qualitat Científica Mitjana, que mesura l'impacte científic d'una institució després d'eliminar la influència de la grandària i el perfil temàtic de la institució. Així, aquest indicador permet comparar institucions de diferents grandàries i amb distints perfils d'investigació. L’UJI aconsegueix un valor de 1.3, la qual cosa indica que la institució és citada un 30% més que la mitjana mundial. Només sis universitats presenten valors més elevats en tot l'àmbit iberoamericà i quatre pel que fa al territori espanyol, sent de nou la primera entre les universitats valencianes. Les dades mostren a més el significatiu avanç de l’UJI ja que en l'edició de 2010 d'aquest mateix rànquing, la Jaume I ocupava el lloc 69 en Qualitat Científica Mitjana a nivell d'Iberoamèrica i el 23 a nivell nacional.

Un altre indicador d'interès per a conèixer la qualitat dels articles d'investigació produïts per una institució és el denominat Q1: Percentatge de Publicacions en Revistes del Primer Cuartil SJR, que mesura el percentatge de publicacions que una institució ha publicat en el 25% de revistes científiques considerades de major influència o prestigi en els seus respectius camps. En aquest indicador, l’UJI arriba a un valor de 50,2, el que la situa en el número 39 a nivell Iberoamericà i en el 26 entre les 93 institucions d'educació superior espanyoles analitzats en el rànquing.

Respecte a la Col·laboració Internacional, mesurada per les publicacions científiques que han sigut elaborades conjuntament amb institucions d'altres països, la Universitat Jaume I se situa en el número 21 a nivell nacional i en el 84 respecte a les 1.401 institucions iberoamericanes, en aconseguir una ràtio de 34,6 publicacions realitzades a través de col·laboracions internacionals. Finalment, pel que a volum de Producció Científica es refereix, en el període 2006-2010 els investigadors de l’UJI van generar 2.251 articles d'investigació, el que la situa en el número 36 a nivell nacional i en el 83 a Iberoamèrica. Cal destacar que es tracten de dades especialment positives si es té en compte la grandària de la Universitat. En aquest sentit, les dades de l'Observatori IUNE sobre la universitat espanyola situen a l’UJI en el número 44 per número de professorat entre les universitats públiques i privades, de manera que en tots els indicadors d'investigació del Rànquing elaborat per Scimago, la Universitat pública de Castelló se situa per damunt de la posició que li correspondria per número de Personal Docent i Investigador.

El Rànquing Iberoamericà SIR 2012 mostra un perfil detallat de l'activitat investigadora de les institucions d'educació superior de 44 països basant-se en dades quantitatives de publicació i citació. Per a la seua elaboració s'ha analitzat tota la producció científica present en la base de dades Scopus, elaborada per Elsevier, en el període 2006-2010 i s'ha associat cada publicació i cada citació trobada a la institució o institucions corresponents. 

Rànquing Iberoamericà SIR 2012: http://www.scimagoir.com/

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16