panoramica UJI

La investigació de l’UJI encapçala el rànquing I-UGR: Comunicació se situa en el número 1 i Psicologia, Ciències dels Materials, Arquitectura i Química entre les 11 primeres

01/08/2016 | SCP

La Universitat Jaume I de Castelló encapçala la investigació en Comunicació a nivell nacional segons els "Rànquings I-UGR d'Universitats Espanyoles segons Camps i Disciplines Científiques" basats en l'investigació publicada en les revistes internacionals de major impacte i visibilitat. La investigació desenvolupada a l’UJI també es troba entre les millors a nivell nacional en altres disciplines com ara Psicologia, Ciències dels Materials, Arquitectura, Química, Automàtica i Robòtica, Empresa i Economia.

Els anteriorment denominats Rànquings ISI proposen un mètode d'ordenació que sintetitza sis indicadors bibliométrics de producció i impacte que mesuren els aspectes qualitatius i quantitatius de la producció científica de les universitats, emprant com a font d'informació les prestigioses bases de dades de Thomson-Reuters (antic ISI) Web of Science i Journal Citation Reports.

Entre les disciplines analitzades, l’UJI es troba en el número 1 en Comunicació tant en el període comprès entre 2002 i 2011 com en el que analitza els últims cinc anys, del 2007 al 2011. D'esta manera, la investigació en Comunicació de l’UJI es troba a nivell quantitatiu i qualitatiu per davant d'universitats com l'Autónoma de Madrid, la Rey Juan Carlos, l'Autònoma de Barcelona i la Universidad de Navarra, que ocupen les següents posicions. 

En l’última dècada cal destacar així mateix el posicionament en setè lloc de les investigacions de l’UJI en Psicologia. Si es té en compte la investigació desenvolupada en els últims cinc anys, la disciplina de Ciències dels Materials se situa en vuitè lloc entre les 56 universitats públiques i privades espanyoles analitzades i en novè lloc en Arquitectura. A pesar de la joventut de la Universitat, que en 2012 ha complit 21 anys, en l'última dècada la investigació de l’UJI s'ha consolidat també entre les millors d'Espanya en disciplines com a Química, on ocupa el número 11, i en Empresa, Automàtica i Robòtica i Economia, en les que se situa en el lloc 14.

L’UJI ocupa posicions positives en totes les disciplines en què s'ha analitzat la investigació desenvolupada al campus, encara més tenint en compte la grandària i la joventut de la universitat. Així, en els últims cinc anys s'ha posicionat al lloc 16 en Estadística, mentre que la investigació en Geografia i Urbanisme, Enginyeria Industrial i Informàtica mantenen en l'última dècada les posicions 20, 21 i 22, respectivament. La llista de disciplina es completa amb Neurociències, que ocupa el lloc 28 en l'investigació realitzada en l'últim lustre, i Enginyeria Elèctrica i Electrònica en el 29.

Situació per camps científics

Els Rànquings I-UGR analitzen a més la posició de les universitats per camps científics. En aquest apartat, el camp millor valorat de la Universitat és el de Psicologia i Educació, que ocupa el vuitè lloc tenint en quanta les investigacions de l'última dècada. Al camp d'Economia, Empresa i Negocis es troba en desè lloc; en Química i Enginyeria Química, en el 12; i al camp denominat altres Ciències Socials, en el 15. Les investigacions realitzades des del 2007 al 2011 al camp de les Enginyeries se situen al lloc 18 i les del camp de la Física, en el 21. Finalment, en l'última dècada les investigacions en Tecnologies de la Informació i la Comunicació de l’UJI estan al lloc 23, mentre que en l'últim lustre la Jaume I s'ha situat en el lloc 33 al camp de les Matemàtiques i en el 41 en el de Ciències de la Terra i Mediambientals.

El rànquing, segons destaquen els autors, està organitzat per camps i disciplines científiques a fi d'evitar presentar la informació per grans branques de coneixement que puguen diluir els distints perfils d'investigació que exhibeixen les universitats, de manera que puga captar-se millor en quines especialitats són més actives i influents. Així mateix, s'utilitzen sèries temporals àmplies: un període de deu anys (2002-2011) i un període de cinc anys (2007-2011), amb la qual cosa s'intenta dotar d'estabilitat als resultats.

Metodològicament el rànquing utilitza sis indicadors bibliomètrics consolidats i d'ampli ús en l'avaluació de l'activitat científica. Aquestes mesures una vegada normalitzades queden sintetitzades en dos indicadors que representen dues dimensions: una quantitativa (volum) i una altra qualitativa (impacte). Així mateix a partir de les dites dimensions s'obté l'IFQ2A-Index (Institucional Qualitative-Quantitative Analysis Index) pel que finalment s'ordenen les universitats en cada un dels camps i disciplines. Aquest rànquing és fruit de la col·laboració dels membres de dos grups d'investigació “Avaluació de la Ciència i la Comunicació Científica - EC3” de les universitats de Granada i Navarra i "Soft Computing and Intelligent Information Systems - SCI2S” de la Universitat de Granada.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16