panoramica UJI

L'activitat docent i investigadora situa a l’UJI entre les deu millors d'Espanya en diversos paràmetres

30/12/2016 | SCP

La Universitat Jaume I de Castelló  se situa entre les deu millors d'Espanya en alguns dels paràmetres analitzats per l'Observatorio IUNE sobre l'activitat docent i investigadora de les universitats durant el període comprès entre 2002 i 2010.  En concret, és puntera entre les 48 universitats públiques en aspectes com la consecució de sexennis d'investigació per part del professorat, en l'obtenció de projectes del Pla Nacional d'Investigació, en nombre de publicacions per professor, en percentatge de citacions d'articles científics i en contractes d'investigació Ramón i Cajal.

D'esta manera, l’UJI ocupa la sisena posició en la mitjana de sexennis d'investigació obtinguts pel professorat, havent aconseguit aquest reconeixement l'11,46% del professorat.  El personal de la Jaume I ha demostrat així mateix la seua capacitat per a obtenir projectes d'investigació del Pla Nacional, situant-se com la vuitena universitat que més projectes ha obtingut de forma percentual, amb una mitjana de 6,37 per cada cent professors. En concret, entre 2002 i 2010 es van aconseguir 248 projectes, la qual cosa suposa una mitjana de 27,56 per any.  Per a l'Observatorio IUNE, aquest indicador reflexa la competitivitat de les universitats, junt amb l'obtenció de projectes del Programa Marco de la Unió Europea, on l’UJI se situa en el número 22 amb una mitjana de 0,41 per cada cent professors.

La Jaume I ocupa la novena posició respecte al nombre de publicacions per professor, amb una mitjana del 0,69. També se situa en el número nou pel que fa a criteris d'impacte de les investigacions, en concret, en la mitjana d'ocasions en què són citats els articles d'investigació, que s'eleva a 6,46 cites per professor.  Un altre dels aspectes en què es troba entre les deu millors universitats fa referència a la capacitat per a obtenir contractes d'investigació Ramón i Cajal, amb un mitjana de 0,48 contractes per cada cent professors.

Pel que fa als indicadors relacionats amb l'activitat científica, a més de les publicacions per professor, cal destacar que el 34,34% de les mateixes han sigut realitzades a través de col·laboracions internacionals, un total de 982, la qual cosa situa a l’UJI en el número 17 en aquest àmbit. I en l'apartat de col·laboracions nacionals, el percentatge de publicacions és de 34,65%, amb 991 obres,  la qual cosa situa a la Universitat de Castelló en el lloc 19. Un altre criteri per a mesurar l'activitat científica és l'impacte de les investigacions i la seua visibilitat. En aquest sentit, a més d'ocupar el novè lloc per cites de professorat, la Jaume I destaca pel prestigi de les revistes en què publiquen els seus investigadors. Així, ocupa la posició número 14 en el “Top 3 de publicacions d'universitats” ja que l'11,08% dels seus articles s'han publicat en alguna de les tres revistes amb major impacte en el seu àmbit.

En referència als indicadors d'innovació, cal tenir en compte que en alguns apartats les dades anteriors al 2009 no estan disponibles, per la qual cosa cal comparar els resultats del 2009 i 2010. Així, en l'últim exercici analitzat per l'Observatori IUNE, l’UJI se situa en novè lloc en creació d'empreses Spinf Off  per cada cent professors, amb una mitjana de 0,20 en haver-se constituït en 2010 dues empreses a partir de projectes d'investigació del professorat. En import de facturació per prestacions de servei, la Jaume I se situa al lloc 17 en 2009 i al 18 en 2010, facturant aquest últim any 30,71 milers d'euros per cada cent professors.  Igualment positives són les dades d'ingressos generats per llicències, situant-se  l’UJI en dotzè lloc en 2009 en aquest indicador, en facturar per aquest concepte 3,98 milers d'euros per cada cent professors. Respecte a les denominades extensions PCT de patents internacions, en 2010 la Universitat va ocupar el novè lloc amb una mitjana de 0,20 patents per cada cent professors. Pel que fa a les patents nacionals, se situa al lloc 36 amb una mitjana de 0,22 per professor des del 2002 al 2010.

Finalment, respecte a la capacitat formativa, a més del desè lloc en l'obtenció de contractes Ramón i Cajal, cal destacar el lloc número 16 en la consecució de contractes Juan de la Cierva, amb un mitjana de 0,35 per cada cent professors.  La Jaume I se situa així mateix en la primera meitat de la taula de les universitats espanyoles en l'obtenció de beques  de Formació del Personal Investigador (FPI), amb una mitjana d'1,05 per cada cent professors, i de Formació del Personal Universitari (FPU), amb una mitjana de 3,97.  Quant a les tesis defensades, la mitjana se situa en 10,58 cada cent professors.

L'Observatorio IUNE és el resultat del treball realitzat per un grup d'investigadors pertanyents a les universitats que integren la "Aliança 4U" (Universitat Carles III de Madrid, Universitat Autònoma de Madrid, Universitat Autònoma de Barcelona i Universitat Pompeu Fabra) amb el suport del Ministeri d'Educació.

Observatorio IUNE: http://www.iune.es/

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16