panoramica UJI

Deu investigadors i investigadores de l’UJI es posicionen en els rànquings d'impacte científic internacional mesurat per l'índex h

26/07/2016 | SCP

La qualitat, l'excel·lència i l'impacte internacional en la investigació es mesuren en gran manera amb l'índex h, un índex que relaciona el nombre d'articles d'un autor amb la quantitat de vegades que estos han sigut citats. Deu dels investigadors i investigadores de la Universitat Jaume I han aconseguit posicionar-se en el rànquing dels millors científics a nivell nacional en funció d'aquest índex, elaborat pel Grup per a la Difusió de l'Índex h (DIH) a partir de la prestigiosa base de dades sobre publicacions científiques ISI Web of Knowledge.

La comunitat científica considera que un científic té una carrera reeixida si després de 20 anys d'activitat aconsegueix arribar un índex h superior a 20, només els millors professionals arriben a superar els 35 i únicament investigadors excepcionals han aconseguit índexs superiors a 60. En aquest sentit, per exemple, la mitjana de premis Nobel en física se situa en un índex h de 41. Així, resulta destacable el fet que el catedràtic de Física Aplicada Juan Bisquert de l’UJI haja aconseguit un índex h de 40, amb 211 articles que han sigut citats en 5.222 ocasions, segons dades de novembre del 2011. Bisquert dirigeix el grup d'investigació de Dispositius Fotovoltaics i Optoelectrònicos, i ha liderat nombrosos projectes d'investigació i programes d'excel·lència nacionals i internacionals, entre els quals destaca el projecte Consolider HOPE, amb un pressupost de 4 milions d'euros, per al desenvolupament d'una nova generació de sistemes fotovoltaics basats en materials orgànics. També és coordinador del projecte del Programa Nacional d'Internacionalització de la I+D per a la cooperació Espanya-Japó en nanotecnologies per a l'energia i coordinador de contractes d'investigació amb la indústria.

El catedràtic de Química Inorgànica de l’UJI Eduardo Peris compta amb un índex h de 38, la qual cosa significa que té 38 articles que, com a mínim, s'han citat 38 vegades en la literatura científica. Peris destaca per l'elevat percentatge de citacions per article, amb una mitjana de 41,32 i és que els 121 articles que ha publicat al llarg de la seua trajectòria investigadora han aconseguit les 5.000 citacions. El Grup de Química Organometálica i Catàlisi que coordina, que centra gran part del seu treball en l'estudi de metalls del grup del platí i les seues possibilitats com a catalitzadors, s'han convertit en un referent a nivell nacional i internacional, com a mostra el fet que el seu article recopilatori sobre les propietats dels seus catalitzadors se situa entre els 10 més citats d'Espanya en l'àrea de ciències químiques dels últims 10 anys. Així mateix, Peris es troba entre els 25 químics més citats d'Espanya i entre els primers 2.000 a nivell internacional.

A pesar de pertànyer a l'àrea de Química  Física, en la trajectòria de Juan Manuel Andrés Bort, que aconsegueix un índex h 35, amb 295 articles que han sigut citats en 4.591 ocasions, conflueixen altres disciplines com la Física, la Biologia i la Ciència dels Materials. Per la seua banda, Félix Hernández, amb un índex h de 34 i una mitjana de 21,68 citacions per article, dirigeix el Laboratori d'Anàlisi de Residus de Plaguicides de l’UJI, centre d'alta qualificació reconegut com a laboratori de referència pel Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, des del qual es treballa per la millora de les afeccions ambientals i la salvaguarda de la seguretat i salut dels ciutadans. També en el camp de la Química, concretament de l'Orgànica, resulta destacable l'impacte de les investigacions de Santiago Luis, amb un índex h de 33 i un total de 3.526 cites dels seus 198 articles publicats. El grup que coordina treballa en el camp de la química sostenible a través del desenvolupament de reactius i catalitzadors suportats.

El rànquing nacional realitzat pel Grup per a la Difusió de l'Índex h inclou també el catedràtic de Química Analítica Juan Vicente Sancho, amb un destacat índex h de 30 tenint en compte que pel moment compta amb 81 publicacions que han sigut citades en 2.124 ocasions; María Isabel Burguete, catedràtica de Química Orgànica, amb un índex h de 28 i 125 articles que han sigut citats 2.177 vegades; la catedràtica de Química Física Rosa Llusar, amb un índex h 27 i 2.053 citacions de 120 articles; Francisco López Benet, catedràtic de Química Analítica i actual vicerector d'Ordenació Acadèmica i Professorat, amb un índex h 26 i un percentatge de 20,55 citacions per article; i el premi príncep d'Astúries d'Investigació Científica i Tècnica i professor emèrit de l’UJI, Federico García Moliner, amb un índex h de 24.

Química i Física són les àrees a què pertanyen els investigadors i investigadores de l’UJI amb un índex h més elevat segons aquest rànquing. En aques sentit, cal assenyalar que la base de dades de què s'extrau únicament considera les publicacions en anglés, la qual cosa, per exemple, redueix la presència d'investigacions d'Humanitats o Ciències Socials. Així, Rosa Llusar destaca que “aquest factors han d'analitzar-se dins del context de cada camp d'investigació”. Els investigadors de l’UJI coincideixen a assenyalar que l'índex h és actualment l'indicador de referència a nivell internacional a pesar de les seues possibles debilitats ja que, com assenyala Andrés Bort, “la qualitat i l'excel·lència en investigació són variables multidimensionals que  depenen de molts paràmetres”. Bisquert indica així mateix que “es considera un marcador vàlid per a subvencionar a un investigador amb projectes importants, per exemple”. Per a Peris, “encara que no cal sacralitzar estos paràmetres, és important tindre en compte que els principals rànquings internacionals, com el de Xangai o el Scimago, valoren les institucions d'investigació utilitzant, quasi de forma exclusiva, estos valors. En aquest sentit, considere que una Universitat que vullga ser competitiva a nivell internacional ha d'aplicar els criteris d'excel·lència acceptats internacionalment i no limitar-se a realitzar un repartiment equitatiu de recursos”.

Ranking espanyol Índex h: http://indice-h.webcindario.com

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16