UJI

Abril

31/03/2015 | SCP
Abril
Les bases sobre les quals es va assentar el prolongat creixement del sector immobiliari i de la construcció a Espanya no van ser sòlides, per la qual cosa la gravetat de la crisi en què es troben aquests sectors des de 2007 va més enllà d'un canvi de cicle econòmic, de la crisi financera internacional o de la restricció del crèdit, sent en gran part conseqüència del mode d'actuar de les empreses durant el cicle expansiu.
Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions