panoramica UJI

Desembre

31/03/2015 | SCP

Desembre

  • Trets de personalitat i consum d'alcohol

    Els trets de personalitat d'un xiquet de 12 anys permeten predir la predisposició a un consum abusiu d'alcohol en anys posteriors segons demostren els estudis desenvolupats per investigadors del Grup de Personalitat i Psicopatologia de la Universitat Jaume I.

  • QuescoltenxiquetsUJI
    Progressiva desaparició de la cultura popular

    La progressiva desaparició de les variables autòctones i de la cultura popular en els temes musicals utilitzats en la programació infantil televisiva és la principal conclusió a la que ha arribat un grup de 20 investigadors de quatre països (Espanya, Brasil, Argentina i Xile) que han realitzat un estudi comparat de la banda sonora de la programació infantil de la televisió de la cultura iberoamericana.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16