UJI

Novembre

31/03/2015 | SCP
Novembre
Imatge classe recepcio-innovacio-comunicativa index
L'alumnat i professorat universitari té una actitud positiva enfront de la innovació educativa segons es desprèn d'un estudi desenvolupat pel grup de Millora Educativa i Ciutadania Crítica de la Universitat Jaume I de Castelló, en col·laboració amb professorat de les dues Facultats i l'Escola Tècnica Superior de l’UJI pertanyents al Seminari Permanent d'Innovació i Ensenyament Universitari (SPIEU). I si el punt de partida és bo, l'estudi revela que la valoració es consolida o millora encara més amb l'experiència.
El grup d'investigació del programa d'aprenentatge al llarg de tota la vida “Universitat per a Majors” de l’UJI acaba de finalitzar la seua participació en el projecte europeu de cooperació E-Vita (Experiències de vida europees) finançat pel Programa d'Educació Permanent de la Comissió Europea i amb el que es pretenia acostar generacions, compartir coneixements i experiències, així com deixar plasmada la història viva del segle XX.
La Universitat Jaume I de Castelló se situa en el número 12 entre les universitats espanyoles les investigacions de les quals obtenen major impacte de mitjana.
Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions