UJI

Juliol

31/03/2015 | SCP
Juliol
Agilitzar la recuperació i preservació dels documents antics i manuscrits que formen part del patrimoni cultural és un dels objectius del nou sistema de transcripció assistida per a text escrit, State, desenvolupat pel grup d’investigació de percepció i aprenentatge computacionals del departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics de la Universitat Jaume I en col·laboració amb investigadors de la Universitat Politècnica de València.
La Universitat Jaume I de Castelló està treballant en la detecció precoç de la malaltia d’Alzheimer a través de la tecnologia de la ressonància magnètica funcional en el marc del projecte nacional per a un abordatge multidisciplinari de l’Alzheimer denominat MIND, en el que participen un total de dotze empreses relacionades amb la biomedicina i els seus respectius organismes públics d’investigació associats.
La Universitat Jaume I treballa en l’última fase del projecte Mayordomo que facilita l’accés de persones d’edat avançada a les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació) per a ampliar les seues relacions socials i evitar així un possible aïllament.
Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions