panoramica UJI

La Jaume I ocupa el número 12 en el rànquing d’universitats espanyoles amb investigacions de major impacte

31/12/2016 | SCP

La Universitat Jaume I de Castelló se situa en el número 12 entre les universitats espanyoles les investigacions de les quals obtenen major impacte de mitja segons les dades del Rànquing Mundial d’Institucions d’Investigació 2009, un informe que recull les dades relatives a les 2.000 institucions dedicades a la investigació amb major producció científica de tot el món, entre les que es troben 50 de les 74 universitats espanyoles. El rànquing, que analitza el rendiment de les institucions basant-se en indicadors globals de producció, col·laboració i impacte científic, ha sigut elaborat pel Grup d’Investigació SCImago en el que participa el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) del Ministeri de Ciència i Innovació.

En el denominat impacte mitjà normalitzat, que calcula les vegades que ha sigut citat un article d’investigació en relació amb l’impacte de les publicacions de la seua mateixa àrea, la Universitat Jaume I obté un 1,19, la qual cosa suposa que està un 19% per dalt de la mitjana de citacions dins de la seua àrea. Resulta destacable que l’UJI ocupe el número 12 en aquest indicador si es té en compte que és una universitat xicoteta i jove, en relació a altres universitats que compten amb un volum de publicació més elevat. En aquest sentit, l’UJI se situa en el número 33 del rànquing per nombre de publicacions científiques, un total de 1.843 entre els anys 2003 i 2007, enfront de les 12.584 de la Universitat de Barcelona que ocupa el primer lloc pel que fa a aquest indicador.

La Universitat Jaume I també ocupa posicions destacades – la número 18 – si es té en compte el nombre de vegades que és citat cada article, que se situa en una mitjana de 5,3. Les dades són igualment positives, tenint en compte el volum de publicacions de la Jaume I, pel que fa a publicació d’investigacions realitzades en col·laboració amb institucions estrangeres. En aquest cas, la ràtio de l’UJI és de 37,98, situant-se en la posició número 17 del rànquing.

L’últim dels indicadors de l’estudi reflexa la rellevància de les revistes en què es publiquen els articles de les diferents institucions. L’UJI obté una puntuació d’1, la qual cosa vol dir que la importància de les publicacions en què apareixen les seues investigacions no està ni per damunt ni per davall de la mitjana en la seua àrea d’investigació. La Universitat de Barcelona i l’Autònoma de Madrid se situen en primer lloc en aquest indicador amb un 1,06.

El Rànquing Mundial d’Institucions d’Investigació 2009 analitza els treballs publicats entre 2003 i 2007 en un total de 17.000 revistes i inclou institucions pertanyents a 84 països agrupades en 5 sectors: Centres d’Educació Superior, Entitats Públiques d’Investigació, Centres Biosanitarios, Empreses i Altres. El Projecte SCImago Institutions Rànquings (SIR), desenvolupat pel grup d’investigació SCImago Research Group sobre la base de dades Scopus – que inclou més de 16 milions de publicacions i quasi 150 milions de cites –, és una Plataforma d’Avaluació de la Investigació i Generador de Rànquings que té com a objectiu analitzar els resultats d’investigació de les universitats i la resta d’institucions d’investigació.

Rànquing Mundial d’Institucions d’Investigació 2009: http://www.scimagoir.com/

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16