panoramica UJI

L’UJI se situa onzena en el rànquing de productivitat científica d’universitats espanyoles

02/08/2016 | SCP

La Universitat Jaume I se situa en onzè lloc en el rànquing de productivitat investigadora dels centres acadèmics espanyols, segons l’estudi La productivitat ISI de les universitats espanyoles (2000-2004), realitzat pel grup d’investigació en Bibliotemetria Scimago i publicat per la revista El profesional de la información.

Aquest estudi quantifica la investigació universitària a partir de la data en què es va començar la convergència cap a l’Espai Europeu d’Educació Superior, amb l’objectiu d’obtenir un indicador de rendiment de les universitats combinant dos indicadors: d’una banda, la producció de documents amb visibilitat internacional existents en el Web of Science (la base de dades multidisciplinàries més important del món editada per Thomson Scientific), i d’altra banda, la plantilla docent a temps complet.

L’estudi s’ha realitzat amb xifres de 70 universitats els treballs de les quals estan registrats en els catàlegs de Web of Science, i amb l’ajuda de dades de l’Institut Nacional d’Estadística, que va facilitar el nombre de docents a temps complet de les universitats analitzades. D’aquesta manera, l’índex de productivitat s’obté dividint la producció científica amb visibilitat internacional de cada centre entre el professorat a temps complet de la institució.

En el cas de la Universitat Jaume I la productivitat durant el període de temps analitzat és de 2,22 articles de mitjana per científic, obtenint així un resultat de 0,50, una vegada normalitzat l’indicador, de manera que la universitat amb major puntuació, la Universitat de Navarra, obté l’1. Les següents en el rànquing són l’Autònoma de Barcelona, la de Barcelona, l’Autònoma de Madrid, la Rovira i Virgili, la de Valencia, la de Santiago de Compostela, la Miguel Hernández, la d’Alcalà de Henares, la de Cantàbria i, en onzè lloc, la Jaume I.

Segons l’estudi, el sistema universitari representa el 66,43% sobre el total de producció científica espanyola amb visibilitat internacional al quinquenni 2000-2004, mesura a través del Web of Science.

El grup Scimago, dirigit pel vicerector de noves tecnologies de la Universitat de Granada Félix de Moya, és autor de l’Atles de la Ciència Espanyola, emmarcat en el Pla Nacional d’Investigació i Desenvolupament.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16