UJI
  • UJI
  • Notícies
  • Vocabulari científic: àcid desoxiribonucleic (ADN)

Vocabulari científic: àcid desoxiribonucleic (ADN)

Última modificació: 29/12/2018 | Font: SCP

Mari Carmen Cabo, biòloga i professora de Biologia i Geologia de la Universitat Jaume I, descriu el concepte d’àcid desoxiribonucleic (ADN): molècula que conté la informació genética i és capaç d'autoreplicar-se per a permetre la divisió cel·lular i al mateix temps fer possible el funcionament de les cèl·lules.

Vídeo produït pels alumnes del Grau en Comunicació Audiovisual de l’UJI Ester Tomás Romo, Arnau Darós Piquer, Laura Ros Martínez i Joan Llop Cabo dins del projecte Labcom-Ciència coordinat pel professor del Departament de Ciències de la Comunicació Francisco López Cantos, amb la col·laboració del Laboratori de Comunicació Audiovisual i la Unitat de Cultura Científica i de la Innovació de la Universitat Jaume I. Està inclòs en la categoria de «Vocabulari científic», que engloba peces breus en què el personal investigador de l’UJI col·labora definint termes científics relacionats amb la seua àrea de coneixement.

Vídeo subtitulat en espanyol per a persones sordes i amb discapacitat auditiva

Labcom-Ciència UJI 2013-2014

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions