Compromís social i solidaritat

02/07/2021 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L'activitat de la Universitat Jaume I ha estat marcada des dels seus inicis pel compromís social, el respecte a la diversitat, la igualtat entre homes i dones, la millora i protecció del medi ambient o el treball per la pau a través d’accions de cooperació i solidaritat.

La promoció de la cooperació universitària al desenvolupament es realitza a través de projectes de cooperació i pràctiques solidàries alineats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible. D’altra banda, el programa UJI Voluntària possibilita la participació activa dels membres de la comunitat universitària per a aconseguir una societat més justa i ajudar les persones o col·lectius més necessitats. A més, al campus es desenvolupen distintes accions de sensibilització en matèria de cooperació i solidaritat i l’UJI integra eines de gestió de la qualitat ètica (codi ètic, responsabilitat social universitària i bústia ètica).

Recurs d'imatge accions-sensibilitzacio index

Accions de sensibilització

Cada curs acadèmic s'organitzen al campus distintes accions de sensibilització en matèria de cooperació i solidaritat com ara fires, jornades o concursos, entre d'altres.

Recurs d'imatge observatoris index

Observatoris: eines per a la millora social

A través de la investigació, cursos d'especialització i l'assessorament en aspectes psicosocials, els observatoris socials es converteixen en espais de recursos per a la millora social.

Recurs d'imatge compromis-diversitat index

Inclusió i respecte a la diversitat

L'UJI treballa per la inclusió i el respecte a la diversitat per a garantir la igualtat d’oportunitats i la no-discriminació, amb independència de qualsevol condició o circumstància personal o social.

Recurs d'imatge associacions index

Participació i associacionisme

Els membres de la comunitat universitària poden participar en activitats de caràcter social organitzades per associacions universitàries i entitats amb què col·labora l'UJI.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions