Congrés: «La implementació del RGPD a Espanya»

03/03/2021 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Data: 25 febrer 2021
Acte: Congrés internacional: «La implementació del RGPD a Espanya»
Lloc: en línia a través del canal Youtube UJI: www.youtube.com/UniversitatJaumeI

Hora: 10 hores
Entitat: Universitat Jaume I 

PROGRAMA

INAUGURACIÓ
José Luis Blasco Díaz, degà de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques, Universitat Jaume I

PRESENTACIÓ
Juan Fernando López Aguilar, diputat del Parlament Europeu, president de la Comisió de Llibertats Civils, Justícia i Assumptes d’Interior i catedràtic de Dret Constitucional, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

PONÈNCIES BLOC I. Presentació
Rosario García Mahamut, catedràtica de Dret Constitucional, Universitat Jaume I

El dret a la protecció de dades a Espanya en els temps de pandèmia i de limitació de drets: especial referència a l’acció de l’AEPD
Rosario García Mahamut

Investigació i protecció de dades personals en l’àmbit de la salut: un model funcional a GDPR en la investigació amb big data
Ricard Martínez Martínez, professor contractat doctor de Dret Constitucional i director de la Càtedra de Privacitat i Transformació Digital Microsoft - Universitat de València

El dret a la protecció de dades en la història clínica
Susana Álvarez González, professora contractada doctora de Filosofia del Dret, Universidade de Vigo

Bèlgica i la protecció de dades en els temps de pandèmia
Gloria González Fuster, Research Professor, Law Science, Technology and Society Research Group (LSTS), Vrije Universiteit Brussel

The UK and the EU Personal Data Regime After Brexit: Another Switzerland?
David Erdos, Deputy Director of the Centre for Intellectual Property and Information Law (CIPIL), Senior Lecturer in Law and the Open Society, University of Cambridge

“Schrems II” i les transferències internacionals de dades personals UE-EUA
Alfonso Ortega Giménez, professor titular de Dret Internacional Privat, Universitat Miguel Hernández d’Elx

PONÈNCIES BLOC II. Presentació
Cristina Pauner Chulvi, professora titular de Dret Constitucional y secretària general, Universitat Jaume I

Els dret a la limitació del tractament en el RGPD: balanç de la seua acomodació normativa en la LOPDGDD
Mónica Martínez López-Sáez, investigadora García Pelayo, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales

RGPD i autoritats de control: un abans i un després
Mónica Arenas Ramiro, professora contractada doctora de Dret Constitucional i Delegada de Protecció de Dades, Universidad de Alcalá

Els poders de les autoritats de control en matèria de protecció de dades enfront del deure de secret professional
Cristina Pauner Chulvi

El tractament de les dades dels menors d’edat en l’entorn educatiu
Mònica Vilasau Solana, professora dels Estudis de Dret i Ciència Política i directora del Postgrau en Protecció de Dades, Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Esquemes, normes ISO/IEC i altres mecanismes de certificació: mesures realment proactives en el compliment de la legislació de protecció de dades?
Jorge Viguri Cordero, professor i investigador postdoctoral de Dret Constitucional, Universitat Jaume I

L’impacte de les clàusules obertes en l’Administració tributària: sobre la licitud dels tractaments i les restriccions al dret a la protecció de dades
Bernardo Olivares Olivares, professor de Dret Financer i Tributari, assessor jurídic de la Secretaria General en matèria de protecció de dades, Universidad Complutense de Madrid

Una aproximació al dret a la desconnexió digital des de la seua naturalesa jurídica
Guillermo García González, professor titular de Dret del Treball i de la Seguretat Social, Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

PONÈNCIES BLOC III. Presentació
Beatriz Tomás Mallén, professora titular de Dret Constitucional, Universitat Jaume I

Decisions automatitzades basades en algoritmes i protecció de dades personals
Ana Garriga Domínguez, professora titular de Filosofia del Dret, Universidade de Vigo

El tractament de les dades personals en la pràctica del Tribunal de Justícia de la Unió Europea
Beatriz Tomás Mallén

El Tribunal Europeu de Drets Humans davant de l’anonimització de dades personals
Luis Jimena Quesada, catedràtic de Dret Constitucional, Universitat de València, i jutge ad hoc en el TEDH

La determinació de la competència judicial internacional en supòsits internacionals d’infracció de dades personals. El binomi legal entre el Reglament Europeu i la Llei Orgànica espanyola
Lerdys Saray Heredia Sánchez, professora ajudant de Dret Internacional Privat, Universitat Miguel Hernández d’Elx

Més informació

La Universitat Jaume I de Castelló ha reunit diferents experts i expertes sobre protecció de dades en el congrés internacional sobre la implementació del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) a Espanya, les ponències i intervencions del qual podran visualitzar-se en línia i en obert a partir de les 10 hores de dijous 25 de febrer de 2021 a través del canal de YouTube UJI (www.youtube.com/universitatjaumei).

La inauguració serà a càrrec de José Luis Blasco Díaz, degà de la Facultat de Ciències Econòmiques i Jurídiques, i Juan Fernando López Aguilar, diputat del Parlament Europeu, president de la Comissió de Llibertats Civils, Justícia i Assumptes d'Interior i catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Las Palmas de Gran Canaria, serà l'encarregat de la presentació.

Aquest congrés pretén arribar als investigadors i investigadores i a experts i expertes en la matèria i contribuir al debat científic, però també té com a finalitat millorar la formació de l'alumnat, en particular, dels graus en Dret, Gestió i Administració Pública, Criminologia i Seguretat i Relacions Laborals i Recursos Humans, i més àmpliament, la formació de qualsevol persona interessada a conèixer i aprofundir en les qüestions més rellevants i a vegades complexes derivades de l'obligació d'implementar i complir l'esmentat reglament en l'àmbit estatal.

L'esdeveniment ha estat organitzat per professorat del grup de recerca en Protecció de Dades i Drets Fonamentals (PRODADEF) i del grup d'innovació educativa en Dret Constitucional (UJICONS) de la Universitat Jaume I, en el marc de dos projectes de recerca relatius a la implementació del Reglament General de Protecció de Dades a Espanya: un, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital (AICO/2019/205, dirigit per la professora Beatriz Tomás Mallén) i un altre, del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats (RTI2018-095367-B-I00, dirigit per les professores Rosario García Mahamut i Cristina Pauner Chulvi), integrats per un nodrit grup de docents i investigadors i investigadores espanyols i estrangers, molts dels quals participen en aquest congrés.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions