UJI

«Jutjar i comunicar amb perspectiva de gènere»

07/10/2019 | SCP

Data11, 18, 24 i 25 d'octubre i 8 de novembre de 2019
Acte: curs
Títol: «
Jutjar i comunicar amb perspectiva de gènere»
Lloc: campus de Riu Sec

Hora: matí i tarda
Entitat: Universitat Jaume I

Breu descripció: quinze especialistes nacionals en gènere, dret, sociologia i llengua en actiu participessin durant els mesos d'octubre i novembre en el cuso «La violència de gènere: comunicar i jutjar amb perspectiva de gènere», una acció promoguda per les professores Mercedes Alcañiz i Esther Monzó de la Facultat de Ciències Humanes i Socials i Mª José Senent i Santiago García del Grup de Recerca «Dret, Gènere i Igualtat efectiva de dones i homes».

El curs, que serà inaugurat el dia 11 d'octubre a les 9 hores pel president de l'Audiència Provincial, José Manuel Marco Cos, té com a principal objectiu estudiar què significa jutjar amb perspectiva de gènere i conèixer casos pràctics en què s'hagi aplicat aquesta perspectiva en la jurisdicció constitucional i en l'ordinària (social, contenciós-administrativa, civil i penal). També persegueix que operadors jurídics i professionals de la comunicació siguin capaces d'aplicar la perspectiva de gènere correctament en el seu treball diari.

El plantejament del curs no pretén ser en absolut teòric, sinó eminentment pràctic: sense evitar la seua justificació teòrica, les conferències tenen com a principal contingut l'explicació de casos amb perspectiva de gènere. En la part jurídica mostraran les dades més rellevants del cas, els motius pels quals la igualtat efectiva de dones i homes estava en joc, el règim jurídic disponible, els criteris d'enjudiciament emprats, el resultat de la resolució judicial i el que s'hi hauria Dret, Gènere i Igualtat efectiva de dons i homes.

La formació s'impartirà els dies 11, 18, 24 i 25 d'octubre i 8 de novembre de 2019 en diferents llocs del campus de Riu Sec de la universitat pública de Castelló i serà convalidable per 2 ECTS per a l'estudiantat UJI que hagi assistit, almenys, al 80% de les sessions. Per a inscriure's cal accedir a la pàgina http://inscripcio.uji.es (apartat Facultat de Ciències Humanes i Socials).

El curs compta amb el suport financer de la Generalitat Valenciana, a través d'un conveni amb la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, i del Màster Universitari en Igualtat i Gènere en l'àmbit públic i privat, així com la col·laboració de la Fundació Isonomía de l'UJI.

Programa

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions