UJI

Informació dels assumptes tractats en el Consell de Govern

Sessió número 52 (29 octubre 2014)
Última modificació: 06/02/2015 | Font: SCP

La Jaume I aprova una modificació temporal de la RLT de l'ORI

El Consell de Govern, reunit en sessió extraordinària i urgent, ha acordat la modificació temporal de la Relació de Llocs de Treball per baixes sobrevingudes en l'Oficina de Relacions Internacionals (ORI), desprès d'haver estat tractada en la Mesa Negociadora.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions