UJI

Informació dels assumptes tractats en el Consell de Govern

Sessió número 51 (29 octubre 2014)
Última modificació: 29/10/2014 | Font: SCP

La Jaume I anomena la Sala de Graus de la FCHS com “Germà Colón i Domènech”

El Consell de Govern de la Universitat Jaume I ha aprovat la denominació de la Sala de Graus de la Facultat de Ciències Humanes i Socials (FCHS) com “Germà Colón i Domènech”, en reconeixement a la tasca de l’eminent filòleg i doctor honoris causa de l’UJI. Germà Colón i Doménech (Castelló de la Plana, 30 de novembre de 1928) és un dels lingüistes més importants per a la filologia romànica i la lexicologia catalana. Germà Colón, a més d’honoris causa per la Universitat Jaume I i altres univeristats, és Fill Predilecte de la ciutat de Castelló i, fins el moment de la seua jubilació, ha sigut catedràtic a la Universitat de Basilea.

 

L’UJI s’incorpora al Research Grouping de la plataforma N.ERGHTY

El Consell de Govern ha aprovat la incorporació de la Universitat Jaume I de Castelló al Research Grouping de la plataforma N.ERGHTY, formada per entitats de recerca i desenvolupament del sector de l'hidrogen i les piles combustibles de tota Europa. L'objectiu és promoure, recolzar i accelerar el procés de recerca i el desplegament de la tecnologia de pila combustible d'hidrogen a Europa des del punt de vista de la comunitat investigadora.

 

El Consell de Govern aprova els calendaris per a eleccions a la direcció de dos instituts universitaris

El Consell de Govern de l’UJI ha aprovat el calendari electoral per triar la direcció de l’Institut Universitari d’Estudis Feministes i de Gènere (IUEFG) i de l’Institut Interuniversitari de Llengües Modernes i Aplicades (IULMA). La presentació de candidatures serà del 28 de novembre al 4 de desembre. Les eleccions tindran lloc el 16 de desembre, sent la proclamació definitiva de resultats el 19 de desembre. En cas de produir-se una segona volta, aquesta serà el 12 de gener sent la proclamació definitiva el dia 16 de gener.

 

El Consell aprova la modificació del conveni que permetrà que la Generalitat liquide part del seu deute històric

El Consell de Govern ha aprovat la modificació al conveni subscrit el 26 de maig de 2008 entre la Conselleria d'Educació i l'UJI de Castelló per al finançament de despeses corrents i d'inversió, modificat el 10 d'octubre de 2011. Esta modificació permetrà la liquidació del 50% del deute històric que manté la Generalitat Valenciana amb la Universitat Jaume I i que, entre d’altres, l’UJI puga tenir en els propers tres anys (2015-2017) unes transferències de capital de la Generalitat Valenciana properes als 18 milions d'euros amb els quals poder licitar i construir la primera fase de la Facultat de Ciències de la Salut.

 

El Consell de Govern aprova la modificació de la Normativa de creació de Càtedres i Aules d’Empresa

El Consell de Govern de la Universitat Jaume I ha aprovat una modificació de la Normativa de creació de Càtedres i Aules d’Empresa que afecta a la direcció de les mateixes. D’aquesta manera, a partir d’ara, la direcció serà ocupada per professorat amb vinculació permanent de l’UJI, preferentment personal Catedràtic d'Universitat, i respondrà a un perfil de prestigi professional, tècnic i científic reconegut en l’àmbit temàtic de la Càtedra o Aula d'Empresa. No obstant, el rector, excepcionalment i per causes justificades, podrà designar a altre personal a temps complet com a director d'una Aula d'Empresa. En el cas de les Càtedres o Aules d'Empresa assignades a un òrgan o centre de l’UJI, la direcció correspondrà al responsable de l’òrgan o centre.

 

L’UJI modifica la Normativa de grups d’investigació per a contemplar la figura de col·laborador per a l’estudiantat de doctorat de la Universitat Jaume I

La Universitat Jaume I de Castelló ha aprovat la modificació de la Normativa de grups d’investigació de l’UJI, per incloure la figura de l’estudiantat de doctorat de l’UJI com a col·laborador/a dels grups d’investigació.

 

L’UJI aprova la renovació de la Comissió Assessora de la Unitat d’Igualtat

La Universitat Jaume I ha renovat els integrants de la Comissió Assessora de la Unitat d’Igualtat que estarà presidida pel rector (o persona en qui delegue); la vicerectora de Planificació Estratègica, Qualitat i Igualtat, Mª José Oltra Mestre i la directora de la Unitat d’Igualtat, Mercedes Alcañiz Moscardó.

En representació de cada centre hi haurà dos membres: María José Gámez Fuentes i Joan Andrés Traver Martí de la Facultat de Ciències Humanes i Socials; Asunción Ventura Franch i Lluís Callarisa Fiol de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques; José Joaquín Gual Arnau i María Monzó Fuster de l’Escola Superior de Tecnologies i Ciències Experimentals, i Eva Cifre Gallego i Rafael Ballester Arnal de la Facultat de Ciències de la Salut.

Pel que fa al Claustre, també tindrà quatre representants. Dos del PAS: Jordi Torner Más i Ana Ester Tomás Catalan, i dos del PDI: Rafael Mayo Gual y Julia Galán Serrano.

Dels sindicats hauran també quatre representants: Josep M. Quixal Abdón (CCOO), Mª José Morte Ruiz (UGT), Carme Pinyana i Garí (STEPV) i Ignacio Aymerich Ojea (CSIF).

L’Institut Universitari d’Estudis Feministes i de Gènere (IUEFG) estarà representant per Adoración Sales Salvador i la Fundació Isonomia per Gemma Escrig Gil.

En darrer lloc, en representació de l’estudiantat participaran en la comissió Ángela Collado Miralles (en representació del Claustre) i Adrián Caballero López (en representació del Consell de Govern).

 

L’UJI aprova el canvi d’un membre suplent de la comissió d’avaluació i selecció del Programa 3.2, Personal Investigador Doctor de suport als grups d'investigació

El Consell de Govern ha aprovat la incorporació del professor Juan Vicente Sánchez, de la Unitat Predepartamental de Medicina, com a membre suplent en la Comissió d’Avaluació i Selecció del Programa 3.2. Personal Investigador Doctor de suport als grups d’investigació, en substitució de la professora Maria Trinidad Herrero.

 

El Consell de Govern aprova el projecte d’impuls de l’administració electrònica de l’UJI

El Consell de Govern de la Universitat Jaume I ha aprovat el projecte d’impuls de l’administració electrònica de l’UJI per planificar les accions a realitzar en aquest àmbit amb l’objectiu de detectar i superar les insuficiències, completant i integrant els serveis existents. D’aquesta manera, el projecte persegueix que, en la major part de procediments administratius tramitats en la Universitat, siga possible una tramitació completa i que el model d’administració electrònica de l’UJI contribuisca al fet que l’intercanvi automatitzat d’informació amb altres administracions i institucions siga efectiu. El rector, Vicent Climent, ha informat que la direcció d’aquest projecte correspondrà al professor titular d’Universitat Modesto Fabra, del departament de Dret Públic.

Entre els objectius específics del projecte es troben la seu electrònica en la que s’oferisca informació de tots els procediments administratius i siga la via d’accés als mateixos; la creació d’un catàleg de procediments administratius amb un sistema d’actualització periòdica, la simplicació i integració dels tràmits administratius generalitzant l’ús del registre telemàtic reduint o suprimint el paper. També es destaca la identificació i autenticació per a generalitzar la signatura electrònica, facilitar l’accés al registre electrònic, fomentar l’ús de documents i arxius en format electrònic, certificats electrònics i altres resolucions automatitzades. I per últim, el projecte contempla la participació en projectes cooperatius d’administració electrònica i la revisió de compliment de normativa externa així com la revisió i desenvolupament de normativa interna.

 

L’UJI modifica els plans d’estudis de quatre graus

La Universitat Jaume I ha aprovat les modificacions dels plans d’estudi de quatre titulacions: Grau en Mestre d’Educació Infantil, Grau en Mestre d’Educació Primària, Grau en Història i Patrimoni i Grau en Humanitats: Estudis Interculturals.

En línies generals les modificacions consisteixen en la incorporació de les noves normatives de reconeixement i de permanència i progrés per als ensenyaments oficials de la Universitat Jaume I i la seua aplicació en els diferents plans d'estudis; així com alguns canvis en la distribució d’hores o en el sistema d’avaluació de determinades assignatures.

En els graus en Mestre d’Educació Infantil i en Mestre d’Educació Primària, també es modifiquen les assignatures de català per complir amb l’ordre 17/2013 de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, que implica el canvi de denominació de tres assignatures i del seu contingut i competències. També s’inclouen els requisits lingüístics d’anglès i català al finalitzar el grau.

 

L’UJI aprova la impartició del Màster Universitari Erasmus Mundus en Robòtica, el Màster Interuniversitari en Química Sostenible i el Màster avançat de Cirurgia Endoscòpica Ginecològica i Pèlvica

El Consell de Govern de la Universitat Jaume I ha aprovat la renovació de la impartició del Màster avançat de cirurgia endoscòpica ginecològica i pèlvica. També ha aprovat la implantació, amb caràcter oficial, del Màster universitari Erasmus Mundus en Robòtica. Per últim, el Consell de Govern ha aprovat l’extinció i nova verificació del Màster Interuniversitari en Química Sostenible.

 

L’UJI aprova la memòria de verificació del Màster Universitari en Economia

El Consell de Govern de la Universitat Jaume I ha aprovat la memòria de verificació del futur Màster Universitari en Economia, un postgrau que té com a objectiu proporcionar als estudiants una formació avançada i rigorosa en l’àmbit de l’Economia de manera que puguen prosseguir amb una formació especialitzada en economia general en l’àmbit de la investigació.

El programa està dissenyat per a formar als estudiants en l’ús de mètodes analítics i quantitatius per a l’estudi dels fenòmens econòmics. L’adquisició de coneixements especialitzats tant teòrics com pràctics en l’àmbit de la Macroeconomia, la Microeconomia, els Mètodes Quantitatius i l’Econometria, milloraran les habilitats analítiques dels estudiants, així com la seua capacitat de resolució de problemes econòmics. A més, a través de les assignatures optatives podran especialitzar-se en fenòmens com l’actitud del consumidor cap a un determinat producte, la seua disponibilitat a pagar, el paper del risc econòmic i financer en les relacions humanes i en general, tot allò que defineix i influeix a l’individu en les seues actuacions com a comprador o venedor. D’altra banda, també coneixeran els patrons de comerç i l’efecte sobre els mateixos dels processos d’integració entre països, les polítiques comercials i els moviments de factors.

La implantació del Màster Universitari en Economia està prevista per a l'any acadèmic 2015/2016.

 

L’UJI concedeix dos semestres sabàtics per al segon semestre del curs 2014/15

El Consell de Govern de la Universitat Jaume I ha aprovat dues sol·licituds de semestres sabàtics per al segon semestres del curs acadèmic 2014/2015 amb l’objectiu de facilitar que el professorat puga desenvolupar treballs docents i d’investigació durant aquest període en altres universitats i institucions en l’àmbit nacional i internacional. Les sol·licituds aprovades es corresponen a personal docent i investigador dels Departaments de Dret Públic i Matemàtiques que realitzaran estades al Max-Planck-Institu für Strafrecht i l’Albert-Ludwig-Universität, a les ciutats alemanyes de Freiburg i Breisgau i en la University of Oulu (Finlàndia).

 

L’UJI aprova un permís per una estada superior a tres mesos

El Consell de Govern ha aprovat una llicència superior a tres mesos per a un professor del Departament de Química Inorgànica i Orgànica.

 

El Consell de Govern aprova la proposta de contractació de professorat associat assistencial en la Unitat Predepartamental d’Infermeria

El Consell de Govern ha acordat la contractació d’una plaça de professorat associat assistencial de Ciències de la Salut en la Unitat Predepartamental d’Infermeria per al curs 2014/2015 amb perfil d’Infermeria SAMU.

 

L’UJI suprimirà el Programa de Doctorat Interuniversitari en Nanociència i Nanotecnologia

El Consell de Govern ha aprovat l’extinció del Programa de Doctorat Interuniversitari en Nanociència i Nanotecnologia i suprimir-lo de l’oferta acadèmica de l’UJI a partir del curs 2015-2016.

 

L’UJI proposa un nou programa de doctorat en Educació

El Consell de Govern ha aprovat la memòria de verificació del Programa de Doctorat en Educació com a resultat de la continuació de distints programes de doctorat existents adscrits al departament d’Educació i que se han caracteritzat per reflectir la diversitat i la interdisciplinarietat d’aquest departament configurat per 11 àrees de coneixement.

El nou programa presenta una única línia d’investigació denominada «investigació educativa» i avalada per les trajectòries dels investigadors i investigadores que l’integren. En aquest sentit, la tutela i direcció de tesis doctorals es canalitzarà a través del treball investigador que realitzen els diferents grups d’investigació com ara MEICRI, el grup Didàctica de la Llengua i la Literatura i Pedagogia Crítica, TRANSGREDE, Habitat sonor, música, imatge i significat, i LIFE.

La missió d’aquest programa de Doctorat és la formació especialitzada en Educació capacitant al doctorand per a respondre a la necessitat social de disposar d’especialistes amb una sòlida formació per a la investigació tant a nivell acadèmic com en organitzacions no universitàries.

 

L’UJI coordina un projecte d’Erasmus + i participa en dos com a sòcia

La Universitat Jaume I de Castelló va obtenir al desembre de 2013 la concessió de la Carta Erasmus d’Educació Superior (ECHE) per al període 2014-2020, el què li permet participar en qualsevol projecte relacionat amb l’educació com a coordinadora o com a sòcia en el programa Erasmus + i aconseguir finançament europeu.

En la primera convocatòria de projectes KA2, la universitat pública de Castelló ha presentat vuit projectes, dos com a coordinadora i sis com a sòcia i ha obtingut tres, un com a coordinadora i dos com a sòcia, gràcies a l'interès i l'alta qualitat dels projectes presentats i dels equips de treball de l'UJI. A Espanya s’han presentat, en el sector de l’educació superior, 105 projectes, dels quals només han sigut concedits 13, entre ells el coordinat per l’UJI que ha obtingut la quarta millor valoració.

En el primer projecte “Pràctiques innovadores en energies renovables per millorar l’ocupabilitat rural”, coordinat a l’UJI per la professora Leonor Hernández, l’objectiu és promoure pràctiques innovadores per millorar l’ocupabilitat de l’estudiantat universitari en àrees rurals de Bacau (Romania), Gyöngyös (Hongria) i Castelló amb la finalitat de contribuir a la sostenibilitat del territori.

Els altres dos projectes en els quals l’UJI participa com a sòcia són “Les habilitats per la vida i per l’ocupació”, coordinat a l’UJI per la professora Eva Cifre, i “Avanç Educatiu d'Alfabetització informàtica i espacial a Europa”, coordinat pel professor Joaquín Huerta. En el primer, s’estudiarà quines són les habilitats demandades a les empreses europees, i quines s’espera que siguen les més demandes al futur per crear un catàleg. El segon projecte tracta sobre el desenvolupament d’eines i continguts per l’aprenentatge de competències espacials utilitzant noves tecnologies, usant la tècnica denominada ludificació per a fomentar i fer més atractiu l’aprenentatge de les competències espacials.

 

La Universitat Jaume I tanca la matrícula amb el 92,63% de les places de nou ingrés cobertes

La Universitat Jaume I ha tancat el procés de matrícula corresponent al curs 2014/2015 amb el 92,63% de les places ofertades de nou ingrés cobertes i amb un total de 2.867 matriculats davant els 2.893 del curs passat en què el percentatge d’ocupació va ser del 93,47%. Per centres, la Facultat de Ciències Humanes i Socials ha cobert el 98,88% de les places de primer curs, la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques ha arribat al 90,71%, la Facultat de Ciències de la Salut el 100% i l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals al 83,63% d’ocupació respecte les places ofertades.  Les titulacions més demandades per l’alumnat a l’hora de fer la preinscripció el passat mes de juliol van ser el grau en Medicina, que va rebre 3.030 sol·licituds; el Grau en Mestre d’Educació Primària, amb 2.032 sol·licituds; el grau en Psicologia, amb 1.723 i el grau en Mestre d’Educació Infantil, que en va tindre 1.703.

Quant a la nota de tall, la més alta ha sigut la del grau en Medicina amb un 12,42 (sobre 14), seguida de la del grau en Infermeria amb un 10,36, el grau en Traducció i Interpretació amb un 10,13 i el grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials amb un 9,30.

Per procedència, l’UJI incrementa lleugerament el percentatge de nou estudiantat de fora de la Comunitat Valenciana així com de fora de la província de Castelló.  Concretament, 1.072 nous estudiants tenen el seu domicili familiar fora de les comarques de Castelló, el que suposa un 37,39% de l’estudiantat de nou ingrés  (34,1% el curs passat).

Respecte al nombre total d’alumnes en les titulacions de grau i primer i segon cicle l’UJI ha tancat el procés de matrícula amb 12.043 estudiants matriculats en el present curs acadèmic, xifra inferior a la del curs passat, que va ser de 12.461. Aquesta davallada és conseqüència de la progressiva desaparició dels estudis de primer i segon cicle que han passat del 15,22% del total de matrícula en el curs 2013/2014 al 4,29% d’enguany. Per contra els estudis de grau continuen consolidant-se i suposen el 95,71% del total de matrícula.

 

El Pla d’Ordenació Docent del curs 2013/2014 destaca que l’UJI va impartir un 4,27% més crèdits que el curs anterior

El vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Professorat ha presentat al Consell de Govern l'informe de l'execució del Pla d'Ordenació Docent (POD) a la Universitat Jaume I durant el curs acadèmic 2013/2014 en el que s'informa de l'assignació de la docència en les diferents titulacions i màsters oficials i l'assignació docent en l’àmbit dels departaments. Segons l'informe, durant el curs 2013/2014 es van impartir un total de 15.394,67 crèdits en les titulacions de primer i segon cicle i grau, el que suposa un augment del 4,27% respecte als impartits el curs anterior. Del total de crèdits, 87,1% tenien caràcter bàsic, troncal o obligatori, mentre que el 12,9% restant es van destinar a la docència d'assignatures optatives i de lliure configuració.

Per centres, les titulacions adscrites a l'ESTCE han impartit el percentatge més gran de crèdits amb un 33,6%, mentre que a la FCHS es van impartir el 29,1% dels crèdits, a la FCJE es van impartir el 26,9% i a la Facultat de Ciències de la Salut un 9,9%. El 0,5% de crèdits restant correspon als crèdits de títols propis.

Quant als crèdits impartits per tipus de titulació, cal destacar que 14.504,68 han sigut en títols de grau, 2.764,50 crèdits més que el curs anterior; mentre que als títols de primer i segon cicle el nombre de crèdits es va reduir respecte al curs anterior passant de 2.012,68 crèdits a 821,36. Aquestes dades es deuen a la consolidació de la implantació dels estudis de grau i la consegüent extinció dels actuals estudis de 1r i 2n cicle.

D'altra banda, el total de crèdits impartits en els màsters oficials ha sigut de 3.559, dels quals el 70,8% % hi ha sigut impartit per professorat de la Jaume I i el 29,2% per professorat extern. Cal assenyalar que el percentatge de docència impartit en màsters amb caràcter interuniversitari ha passat del 25,5% de 2012/2013 al 26,3% de 2013/2014.

Quant al professorat de l'UJI, el 57,1% dels crèdits impartits en titulacions de primer i segon cicle i grau ha està impartit per professorat funcionari i laboral indefinit i professorat a temps complet, el 31,8% per professorat associat a temps parcial i l’11,1% per altre professorat a temps complet. Respecte als màsters, el 77,7% dels crèdits ha sigut impartit per professorat funcionari i laboral indefinit, el 13,1% per professorat associat a temps parcial i el 9,2% per professorat ajudant i personal investigador.

En l'apartat de l'assignació de crèdits per departaments i titulació, l'informe destaca que els departaments continuen amb la tendència d’impartir docència majoritàriament en titulacions del centre al qual es troben adscrits.

Quant a professorat i percentatge de crèdits impartits computables, l'informe indica que el professorat funcionari i laboral indefinit ha impartit el 59,4% dels crèdits, el professorat associat a temps parcial el 29,8% i altre professorat a temps complet s’ha encarregat del 10,8% restant.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions