UJI

Informació dels assumptes tractats en el Consell de Govern

Sessió número 50 (1 octubre 2014)
Última modificació: 01/10/2014 | Font: SCP

El rector informa de les obres en l'antiga delegació d'Hisenda

El rector de la Universitat Jaume I, Vicent Climent, ha informat al Consell de Govern de l'acte d'inici de les obres de remodelació de l'antiga delegació del Ministeri d'Hisenda a Castelló, que es va celebrar el passat 5 de setembre, i que permetrà rehabilitar aquest edifici per a un ús compartit entre l'Ajuntament de Castelló i la Universitat Jaume I, que desenvoluparà allí les seves activitats d'extensió universitària dins del programa Campus Obert. Climent ha explicat que la UJI, conforme al conveni de liquidació del deute de l'Impost de Béns Immobles (IBI), ha pagat ja prop de 2 milions d'euros, que s'empraran per a aquestes obres, i té pendent l'abonament de 860.000 euros, que s'invertiran en el mobiliari de l'edifici una vegada estigui finalitzat, l'any 2016.


El rector expressa el condol de la comunitat universitària per la mort del professor Antón

El rector de la Universitat Jaume I, Vicent Climent, ha aprofitat el seu informe al Consell de Govern per expressar el condol de la comunitat universitària per la defunció del professor Amador Antón, del departament de Filosofia i Sociologia. Climent ha recordat la seva trajectòria acadèmica i ha expressat les seves condolences a familiars, amics i exalumnes del professor.


Climent felicita a Germà Colón pel seu nomenament com a fill predilecte de Castelló

El rector de la Universitat Jaume I, Vicent Climent, ha expressat les felicitacions de la comunitat universitària al filòleg Germà Còlon, doctor honoris causa de la UJI; que el dimarts 30 de setembre va ser nomenat fill predilecte de Castelló per l'Ajuntament de la ciutat, en un acte en el qual el rector va actuar com a padrí glossant la figura i mèrits del professor.


El Consell de Govern renova els representants dels departaments

El rector de la Universitat Jaume I, Vicent Climent, ha informat de la renovació dels representants dels departaments en el Consell de Govern per al bienni 2014-2016. D'aquesta forma, la Facultat de Ciències Humanes i Socials estarà representada pels directors dels departaments de Filologia i Cultures Europees, Tomás Martínez; de Ciències de la Comunicació, Javier Marzal; i d'Educació, Manuel Roses. Per part de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques formaran part del Consell de Govern els directors dels departaments de Dret Públic, Rosario García Mahamut; de Dret del Treball, Seguretat Social i Eclesiàstic, María Victoria Cambrer; i d'Economia, Miguel Ginés. Per part de l'Escola de Tecnologia i Ciències Experimentals s'incorporen al Consell de Govern els directors dels departaments de Llenguatges i Sistemes Informàtics, Cristina Campos; d'Enginyeria Mecànica i Construcció, José Enrique Julià; i de Física, Antonio Alcaraz. Finalment, la Facultat de Ciències de la Salut estarà representada per María Lidón Villanueva, del departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia; i Amparo Bernat, de la Unitat Predepartamental d'Infermeria.


Climent informa dels canvis en el patronat de la Fundació Germà Colón

El rector, Vicent Climent, ha informat del relleu en el patronat de la Fundació Germà Còlon, en el qual el professor Tomás Martínez ha estat substituït per la professora Rosa Agost, degana de la Facultat de Ciències Humanes i Socials.


Climent informa de la renovació de la Junta Permanent del Consell de l’Estudiantat

El rector de la Universitat Jaume I, Vicent Climent, ha informat al Consell de Govern de la renovació de la Junta Permanent del Consell de l’Estudiantat, que tindrà com a portaveu a Zouhair Kastite, a Àngela Collado com viceportaveu, a Gina Thornton com a secretària i a Blanca Piñana, Miguel Ángel Martínez, Jordi Basevi, Erica Ferrero, Iván Guimerá i Hèctor Baena com a vocals.


Climent informa del preacord amb la Generalitat que permet desbloquejar les obres de la Facultat de Salut

El rector, Vicent Climent, ha informat al Consell de Govern de l'acord aconseguit entre els rectors de les universitats públiques i els consellers d'Educació, María José Catalá, i d'Hisenda, Juan Carlos Moragues, per a la liquidació del 50% del deute històric que manté la Generalitat Valenciana amb els campus valencians. Referent a això ha assenyalat que l'acord se sotmetrà a debat i votació pels òrgans de govern de les universitats públiques (Consell de Govern i Consell Social) i que en cas d'aprovar-se *permitirà que la UJI pugui tenir en els propers tres anys (2015-2017) unes transferències de capital de la Generalitat Valenciana properes als 18 milions d'euros amb els quals poder licitar i construir la primera fase de la Facultat de Ciències de la Salut. El rector s'ha mostrat satisfet per aquest acord que permetrà reduïr en prop de 40 milions d'euros el deute que la Generalitat manté amb la UJI i que supera els 80 milions d'euros. Així mateix, Climent ha informat de la propera constitució d'una comissió mixta entre la Generalitat i les universitats valencianes per elaborar el projecte de la futura Llei de Finançament de les Universitats Públiques Valencianes, un text que els rectors volen que prengui com a punt de partida el Pla Plurianual de Finançament de 2010, per entendre que és un document vàlid i consensuat per totes les parts.


L’UJI s’incorpora a l'associació Foro para el Conocimiento e Investigación de la Comunicación

El Consell de Govern ha aprovat l'adhesió de l’UJI a l'associació Foro para el Conocimiento e Investigación de la Comunicación promoguda pel Departament de Comunicació. Els objectius de l’associació són fomentar el desenvolupament i distribució del coneixement, fomentar la incorporació en l'àmbit d'investigació teòrica i aplicada a la universitat dels joves investigadors, i crear les millors relacions entre les universitats i les empreses, entre unes altres.


L'Institut de Matemàtiques i Aplicacions de Castelló (IMAC) entra a formar part de la SEMA

El Consell de Govern ha aprovat la sol·licitud de l'Institut de Matemàtiques i Aplicacions de Castelló (IMAC) de la Universitat Jaume I per a entrar a formar part de la Societat Espanyola de Matemàtica Aplicada (SEMA) com a membre institucional.

La SEMA es va crear en 1991 per iniciativa d'un grup de professors universitaris, procedents de les facultats universitàries i l'enginyeria amb l'objectiu de contribuir al desenvolupament de les Matemàtiques en relació amb les seues aplicacions, responent així a una realitat de la societat contemporània: l'ús cada vegada més estès i essencial de les Matemàtiques per a resoldre problemes del món real en les més diverses àrees de la ciència i les indústria. Actualment, aquesta societat compta amb més de 500 socis individuals i prop de 50 socis institucionals.


El Consell de Govern aprova la modificació del reglament de la comissió deontològica i del comitè ètic del benestar animal de l’UJI atenent als canvis de la legislació vigent

El Consell de Govern de la Universitat Jaume I ha aprovat la modificació del Reglament de la Comissió Deontològica i del Comitè Ètic de Benestar animal de la Universitat atenent als canvis de la legislació vigent sobre protecció d’animals emprats en experimentació i altres fins científics incloent-hi la docència, en particular el Reial decret 53/2013 i la Directiva 2010/63/UE. Amb la modificació aprovada el Comitè Ètic de Benestar Animal passa a ser també l’Òrgan Habilitat per l’avaluació de projectes que utilitzen animals d’experimentació, augmentant-se les seues funcions entre les que destaca l’avaluació retrospectiva de projectes. La modificació també inclou canvis en la composició d’aquest comitè.


El Consell de Govern aprova la proposta de contractació de professorat visitant en la Unitat Predepartamental d’Infermeria

El Consell de Govern ha acordat la contractació d’una professora visitant en la Unitat Predepartamental d’Infermeria per atendre les necessitats docents del curs 2014/2015, sorgides per la no concessió de la renovació de la comissió de serveis d’una professora Titular d’Escola Universitària.


L'UJI aprova la modificació de la RLT del PDI per incloure una plaça d’ajudant doctor

El Consell de Govern ha aprovat la modificació de la relació de llocs de treball del PDI de l’UJI per incloure una plaça d’ajudant doctor a l’àrea de Mecànica de Medis Continus i Teoria de les Estructures del Departament d’Enginyeria Mecànica i Construcció de l’UJI.


L’UJI actualitza la Normativa sobre permisos, llicències d’estudi, semestres sabàtics i altres situacions de caràcter especial del PDI

La Universitat Jaume I ha aprovat una modificació de la Normativa sobre permisos, llicències d’estudi, semestres sabàtics i altres situacions de caràcter especial del personal docent i investigador (PDI) de la Universitat Jaume I. La normativa regula les llicències d'estudi d'una durada inferior a quinze dies, llicències d'estudi superiors a catorze dies i iguals o inferiors a tres mesos, llicències d'estudi superiors a tres mesos i les retribucions econòmiques durant les llicències. El nou text també aborda els semestres sabàtics i altres permisos i situacions especials.


L’UJI aprova la composició de la Comissió d’Avaluació Docent

El Consell de Govern ha aprovat el nomenament dels representants que formaran part de la Comissió d’Avaluació Docent, que estarà presidida per  Francisco López Benet, vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat. Com a vocals estaran María José Oltra, Antonio Gallardo, Cristina Pauner, Joan Andrés Traver, Eva Cifre, José Manuel Gil, José Enrique Julià, Jacint Balaguer, Rafael Casas, Alexandru Georgian, Josep Manuel Quixal, Pablo Gregori i Cristina García Gas.


El Consell de Govern aprova la modificació de la comissió de semestres sabàtics

El Consell de Govern de la Universitat Jaume I ha aprovat la proposta de modificació de la composició de semestres sabàtics. La nova comissió estarà presidida pel vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat, Francisco López Benet, i vicepresidida pel vicerector d’Investigació i Doctorat, Antonio Barba Juan.  Com a vocals, la comissió compta amb els professors M. Victoria Petit, Juan Carlos Jarque i Frederic Chaume.


El Consell de Govern renova la comissió de reclamacions per a concursos de professorat

El Consell de Govern de l’UJI ha aprovat la designació dels nous membres de la comissió de reclamacions per a concursos de professorat ajudant doctor, ajudant i professorat associat de la Universitat. La comissió, que es renova per meitats cada dos anys, esta formada pel vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat, Francisco López Benet, que la presideix, i quatre professors funcionaris dels cossos docents universitaris doctors: Reina Ferrández Berrueco, Aurelio Gómez Cadenas, Ricardo García Macho i Generós Ortet Fabregat.


L’UJI aprova un permís per una estada superior a tres mesos

El Consell de Govern ha aprovat una llicència superior a tres mesos per una estada en altre centre. La professora pertany a la Unitat Predepartamental d’Infermeria i realitzarà una estada en la Universitat de Múrcia.


L’UJI aprova la implantació del Màster en cervell i conducta

El Consell de Govern ha aprovat la proposta d’implantació d’un nou màster en Cervell i Conducat, que té per objecte proporcionar una sòlida formació sobre l'estructura i funció del sistema nerviós a persones amb el títol mínim de grau, així com sobre la metodologia d'estudi bàsic i clínic de les bases i correlats neurobiològics de la conducta i els processos mentals. D'aquesta manera, el programa de Màster té per objecte contribuir a la formació d'investigadors bàsics i clínics que treballen sobre el sistema nerviós i les seves alteracions.


La Jaume I modifica els plans d’estudi de sis graus


La Universitat Jaume I ha aprovat les modificacions dels plans d’estudi de sis titulacions: Grau en Arquitectura Tècnica, Grau en Enginyeria Química, Grau en Enginyeria Elèctrica, Grau en Enginyeria Mecànica, Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials i Grau en Psicologia.

En línies generals les modificacions consisteixen en la incorporació de les noves normatives de permanència i de reconeixement de crèdits aprovades per la Universitat i la seua aplicació en els diferents plans d'estudis; així com les diferents normatives de progrés aprovades en cada centre.


El Consell de Govern aprova la composició de la Comissió Assessora per a la Nova Organització dels Ensenyaments

El Consell de Govern ha aprovat la composició de la Comissió Assessora per a la Nova Organització dels Ensenyaments (CANOE), que estarà formada per la vicerectora de d’Estudis, Isabel García Izquierdo; la vicerectora d’Estudiants, Ocupació i Innovació Educativa, Pilar García Agustín; el vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat, Francisco López Benet; el vicerector d’Investigació i Doctorat, Antonio Barba Juan; la vicerectora de Planificació Estratègica, Qualitat i Igualtat, María José Oltra Mestre; el degà de la FCS, Rafael Ballester Arnal; el degà de la FCJE, Rafael Lapiedra Alcamí; el director de l’ESTCE, Joaquín Gual Arnau; la degana de la FCHS, Rosa Agost Canós; el director de l’Escola de Doctorat, Jesús Lancis Sáez i els representant del Claustre en el Consell de Govern Rosa Llusar Barelles (ESTCE), Raquel Agost Felip (FCS), Javier Marzal Felici (FCHS), Vicent García Edo (FCJE) i el representant del Consell de l’Estudiantat, Fernando Navarro Cueva.


Aprovació de la convocatòria d’ajudes predoctorals per a la formació de personal investigador

La Universitat Jaume I de Castelló ha aprovat impulsar un Programa de formació de personal investigador per als departaments i instituts. La convocatòria té com a finalitat la concessió d’ajudes destinades a la formació predoctoral dels titulats i titulades superiors universitaris que desitgen realitzar una tesi doctoral, per mitjà de contracte laboral per a la incorporació a grups d’investigació de l’UJI i d’una ajuda complementària. Les sol·licituds, dirigides al vicerectorat d’Investigació i Doctorat de la Universitat Jaume I, s’han de presentar al Registre General de l’UJI entre el dia 13 d’octubre de 2014 i el dia 13 de novembre de 2014.


La Universitat aprova la convocatòria de personal investigador doctor per a suport dels grups d’investigació

El Consell de Govern ha aprovat la Convocatòria de personal investigador doctor per a suport dels grups d’investigació (inclosa en el Pla de promoció de investigació de l’UJI per a l’any 2014).

Amb aquesta convocatòria es pretén potenciar l'activitat d’investigació dels departaments de la Universitat Jaume I, donant a aquells grups d'investigació que hagen demostrat una activitat investigadora de qualitat, i que es troben compromesos en projectes d'investigació finançats per entitats publiques i privades la possibilitat d'incorporar, durant un temps limitat, personal investigador. El termini per a presentar les sol·licituds s'inicia el 13 d’octubre i finalitza el dia 13 de novembre de 2014.


El Consell de Govern aprova els calendaris per a eleccions al consell i a la direcció de diversos departaments i instituts

El Consell de Govern de l’UJI ha aprovat els calendaris electorals al consell de tres departaments: Departament de Ciències Agràries i del Medi Natural, Departament de Física i Departament de Química Física i Analítica així com eleccions parcials al consell dels següents departaments: Departament d’Estudis Anglesos, Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia i de l’Institut Interuniversitari de Geografia.

 

Les eleccions tindran lloc els dies 17 i 18 de novembre a través de vot electrònic. La presentació de candidatures serà del 5 al 10 de novembre, mentre que la proclamació definitiva de resultats serà el 24 de novembre.

D’altra banda, també s’ha aprovat el calendari electoral per triar la direcció del Departament de Ciències Agràries i del Medi Natural, Departament de Física, i Departament de Química Física i Analítica. La presentació de candidatures serà del 28 de novembre al 4 de desembre. Les eleccions tindran lloc el 16 de desembre, sent la proclamació definitiva de resultats el 19 de desembre. En cas de produir-se una segona volta,  serà el 12 de gener sent la proclamació definitiva el dia 16 de gener.


El Consell de Govern analitza l'Informe del Pla Plurianual de Multilingüisme

La vicerectora d'Internacionalització, Cooperació i Multilingüisme, Inmaculada Fortanet, ha informat al Consell de Govern dels resultats del Pla Plurianual de Multilingüisme, les accions del qual i conclusions serviran de punt de partida del proper pla, que es durà a terme per una comissió en la qual estaran representats tots els estaments universitaris.


L'UJI informa sobre el Pla d'Ordenació Docent per al curs 2014/2015

El vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat ha informat sobre el Pla d’Ordenació Docent (POD) per al curs 2014/15. L’informe analitza la dedicació docent prevista per aquest curs en l’àmbit de departament, àrea de coneixement i professorat. Encara que l’aprovació del POD és competència de cada  Consell de Departament, amb el vistiplau del corresponent Centre, aquest informe pretén donar una major transparència de l’ordenació i dedicació docent dels diferents departaments cap a la resta de la Universitat. El POD pot veure’s afectat per modificacions al llarg del curs com a conseqüència d’incidències en el professorat, per la qual cosa és definitivament a l’informe d’execució del POD on es recullen les dades definitives.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions