UJI

Informació dels assumptes tractats en el Consell de Govern

Sessió número 49 (24 juliol 2014)
Última modificació: 25/07/2014 | Font: SCP
El rector dóna la benvinguda als nous membres del Consell de Govern
 
El rector de la Universitat Jaume I, Vicent Climent, ha aprofitat el seu torn d'informe per a donar la benvinguda als nous membres del Consell de Govern que s'incorporen a aquest òrgan després de les eleccions del Claustre. D'aquesta forma, el nou Consell de Govern queda format per tres membres nats (el rector, Vicent Climent; el gerent, Andrés Marzal; i el secretari general, José Luis Blasco) i els següents membres: Tomás Molins Pavía, Rafael Montero Cuesta i Ernesto Tarragón Albella, en representació del Consell Social; Hèctor Baena i Bel, Adrián Caballero López, José Díaz de Herrera Escrig, Ainara García Cardona, Ainoa Ripoll Bel i Mar Serra Ausina, com a representants claustrals dels estudiants; Miguel Gómez Navarro, Javier Grandío Botella, María Jesús Tirado Roldán i Jordi Torner Mas, com a representants claustrals del PAS; Jordi Adell Segura, Raquel Agost Felip, Juan Carlos Bou Llusar, Vicent García Edo, Domingo García Marzá, Rosa Llusar Barelles, Luis Martínez León, Javier Marzal Felici, Ignacio Morell Evangelista, i Achim Puetz, com a representants claustrals del PDI; els degans i directors de centre Rosa Agost, Rafael Ballester, Ximo Gual i Rafael Lapiedra; María Isabel Castillo Català, Eloísa Cordoncillo, Pilar Ezpeleta, Juan José Ferrer, Rosario García Mahamut, Miguel Ángel López Navarro, Juan Carlos Matallín Sáez, Sergio Mestre Beltrán, María Isabel Orts i María Lidón Villanueva, com a directors de departament que en torn rotatori exerceixen en l'actualitat; els membres del Consell de Direcció Pablo Aibar, Antonio Barba, Inmaculada Fortanet, Pilar García Agustín, Isabel García Izquierdo, Francisco López Benet, Miguel Ángel Moliner, María José Oltra i Wenceslao Rambla; així com els tres membres designats pel rector, Jesús Lancis, com a PDI i director de l'Escola de Doctorat, Sara Lozano, estudiant, i María José Morte, PAS.
 
El rector informa de
 ​l nou​
 nomenament 
​de la
 direccion acadèmi
​ca​
 de l'ORI i 
​de la creació de la Direcció Acadèmica de Multilingüisme
El rector ha informat de la substitució en la direcció acadèmica de l'Oficina de Relacions Internacionals (ORI), que ocupava el professor Ricardo Chiva, i que a partir d'ara assumirà la professora Mercedes Sanz. Així mateix, ha informat de
 ​ 
l
​a creació de la Direcció Acadèmica de Multilingüisme, que ocuparà
 ​
 la professora Noelia Ruiz Madrid. 
 
El Consell de Govern tria els seus representants en el Patronat de la Fundació General de la Universitat Jaume I
 
El Consell de Govern ha triat els seus 11 representants en el Patronat de la Fundació General de la Universitat Jaume I, que corresponen a tres membres del Consell de Direcció (Miguel Ángel Moliner, Pablo Aibar i Inmaculada Fortanet), tres representants d'altres fundacions i entitats depenents (Asunción Ventura per la Fundació Isonomía, Antonio Barba per Espaitec i Santiago Fortuño per la Fundació Germà Colón), tres representants del PDI (Igancio Morell, Raquel Agost i Vicent García Edo), un representant del PAS (María José Morte) i un representant de l'Estudiantat (Ainoa Ripoll Bel).
 
Triats els 3 representants del Consell de Govern en el Ple del Consell Social
 
El Consell de Govern ha triat els seus tres representants en el Ple del Consell Social, que seran a partir d'ara el PAS Javier Grandío, el PDI Inmaculada Fortanet i l'estudiant Hèctor Baena i Bel. 
 
El Consell de Govern tria els seus representants en el Patronat de la Fundació Universitat Empresa
 
El Consell de Govern ha triat com els seus representants en el Patronat de la Fundació Universitat Empresa als vicerectors Antonio Barba i Miguel Ángel Moliner, a més dels representants de la UJI Rosa Llusar, Juan Carda, María Luisa Cuerda, Pilar García Agustín, Vicent García Edo, Isabel García Izquierdo, Javier Marzal, Ignacio Morell i Carlos Hernando.
 
El Consell de Govern tria el seu representant en el Consell Valencià d’Universitats
 
El Consell de Govern ha triat a la vicerectora Isabel García Izquierdo com a representant d'aquest òrgan en el Consell Valencià d'Universitats.
 
El Consell de Govern tria els seus representants en la Mesa Negociadora
 
El Consell de Govern ha triat als seus representants en la Mesa Negociadora. Ha triat com a president al vicerector Miguel Ángel Moliner i com a vocals a Francisco López Benet, Antonio Barba, Pablo Aibar, Joaquín Beltrán, Victoria Camarero i Pilar Ezpeleta.

El Consell de Govern de l’UJI aprova el reglament de funcionament del Laboratori de Ciències de la Comunicació
El Consell de Govern de l’UJI ha aprovat el reglament de funcionament intern del Laboratori de Ciències de la Comunicació (Labcom) que dóna suport a la docència i investigació per part dels departaments i centres de la Universitat, en especial al Departament de Ciències de la Comunicació.

Segons el reglament aprovat, el Labcom s’encarregarà de coordinar i organitzar el disseny, la programació i la impartició de la formació pràctica de les titulacions vinculades al Departament de Ciències de la Comunicació, així com els cursos d’especialització, seminaris, jornades tècniques i màsters sobre l’entorn audiovisual, adreçats a la comunitat universitària i/o al món empresarial. També donarà suport a les produccions audiovisuals i iniciatives de comunicació institucional de l’UJI dirigides pel Servei de Comunicació i Publicacions.

El reglament determina també les funcions, els òrgans de govern i representació del Laboratori així com el seu personal, les relacions amb altres serveis i departaments i amb institucions externes.

L’UJI acorda amb l'Ajuntament de Castelló la prestació del servei municipal de grua en el recinte del campus
El Consell de Govern ha autoritzat el conveni de col·laboració entre la Universitat Jaume I i l'Ajuntament de Castelló perquè la Policia Local puga col·laborar amb el personal de seguretat del campus per tal de vetlar pel correcte estacionament de vehicles a l'interior de les instal·lacions de la Universitat.

Per tal d'evitar estacionaments que obstaculitzen eixides d'emergència, provoque problemes per als invidents o estiguen estacionats indegudament en plaçes per a persones amb minusvalies, els agents de la Policia Local, a petició de la Universitat, podran procedir a la retirada dels vehicles infractors de les normes de circulació establides per la Llei de Seguretat Vial. Així mateix, l’UJI realitzarà una campanya de sensibilització i informació dirigida a tota la comunitat universitària, amb l'objectiu de conscienciar sobre la importància del compliment de les normes de circulació, en especial pel que respecta al seu impacte en la seguretat i preservació dels drets de persones amb minusvalies.

El Consell de Govern aprova la proposta de modificació del pla d’estudis del Grau en Estudis Anglesos
El Consell de Govern ha aprovat la proposta de modificació del pla d’estudis del Grau en Estudis Anglesos que inclou la incorporació dels resultats d’aprenentatge en totes les assignatures; el canvi en els continguts de l’assignatura Practicum per inclou-re el component docent; la modificació dels requisits per obtenir el reconeixement de crèdits cursats per acreditació d’experiències laboral i professional i del sistema d’avaluació de dues assignatures.

El Consell de Govern aprova la proposta de taxes per als nous títols d'Expert/Experta del Centre d'Estudis de Postgrau i Formació Continuada
El Consell de Govern ha aprovat la proposta de taxes per als nous títols d'Expert/Experta del Centre d'Estudis de Postgrau i Formació Continuada que ha presentat la vicerectora d'Estudis, Isabel García Izquierdo, i que adequa aquest import al nombre de crèdits de cada títol.

La Universitat Jaume I nomenarà doctor honoris causa al matemàtic Pierre Arnaud Raviart
El Consell de Govern de la Universitat Jaume I ha aprovat per unanimitat la concessió del grau d’honoris al matemàtic Pierre Arnaud Raviart, a proposta de l’Institut Universitari de Matemàtiques i Aplicacions de Castelló i el Departament de Matemàtiques, per la seua trajectòria humana, acadèmica i professional en l'àmbit de la matemàtica aplicada i les seues contribucions al camp de la modelització matemàtica.

El professor Pierre Arnaud Raviart, nascut a Lille (Francia), és director emèrit d’investigació en el Laboratori Jacques-Louis Lions, Université Pierre et Marie Curie i un dels més eminents investigadors francesos en el camp de l’anàlisi numèric i el càlcul científic; conseller en la Comissió d’Energia Nuclear Francesa i membre de l’Acadèmia Francesa de Ciències. Ha fundat nombroses escoles de matemàtiques aplicades i ha dirigit fins ara 44 tesis doctorals a joves investigadors de distintes nacionalitats.

A més dels seus mèrits acadèmics, el professor Raviart va tenir un paper destacat en el desenvolupament i promoció de la investigació en matemàtiques aplicades en Castelló des de la creació de l’UJI en 1991, amb l’impuls a les trobades científiques hispano-franceses de simulació numèrica en física i enginyeria. Ha treballat en molts i diferents temes, introduint nous conceptes i dissenyant noves eines des de l’anàlisi pur a l’enginyeria.

L’UJI aprova els criteris per a la regulació de les convocatòries de places de professorat doctor contractat i professorat pertanyent als cossos docents universitaris
El Consell de Govern ha aprovat el document, que de manera transitòria, estableix les regles reguladores de la dotació de places per a promoció mentre continue el context legislatiu restrictiu segons les Lleis de Pressupostos Generals de l’Estat des de l’any 2012 i que impossibilita les corresponents convocatòries de places. D’aquesta manera, l’UJI estableix els criteris generals que ordenen i regulen la provisió de les places de professorat una vegada siga possible la realització de convocatòries de professorat.

D’aquesta manera, a partir de la relació de places a dotar d'acord amb la tasa de reposició, aprovades en Consell de Govern, s’elaboraran llistats del professorat amb dret reconegut a promocionar en els que s’ordenarà al professorat per antiguitat tenint en compte la data de la dotació de la plaça de promoció, data d’acreditació a la categoria a promocionar, data d’incorporació a l’UJI i data d’obtenció del títol de doctor. Els llistats s’actualitzaran cada vegada que es reconega en Consell de Govern el dret a promocionar de nou professorat i es podran consultar en la pàgina web del Servei de Recursos Humans, prèvia autentificació.

L’oferta pública d’ocupació de l’UJI haurà de ser aprovada pel Consell de Govern durant el primer trimestre de cada any. El nombre de places vindrà limitat per la legislació vigent i en segon lloc, per les disponibilitats pressupostàries.

El Consell de Govern aprova la proposta de contractació de professorat visitant en el Departament de Traducció i Comunicació
El Consell de Govern ha acordado la contratación de dos professors visitants en d'àrea de Traducció i Interpretació per atendre les necessitats docents del curs 2014/2015.

La UJI aprova cinc permisos per a estades superiors a tres mesos
El Consell de Govern ha aprovat cinc llicències superiors a tres mesos per a estades en altres centres. Els professors i professores pertanyen als Departaments d'Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny; Química i Física Analítica; Ciències de la Comunicació; Educació i Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia i realitzaran les estades en The University of Nottingham, Regne Unit; Leibniz-Institute für Katalyse, Rostock, Alemanya; Institut Catholique de Tolosa de Llenguadoc, França; Centre de Estudos Sociais, Universidade de Coïmbra, Portugal, i University of Vermont, Estats Units.

La Universitat aprova el canvi d'adscripció d'àrea de coneixement de dos membres del professorat
El Consell de Govern ha aprovat el canvi d'adscripció d'àrea de coneixement de dos membres del personal docent i investigador (PDI). En concret, es tracta de Floreal Gracia Alcaine, que passa de l'àrea de Matemàtica Aplicada a l'àrea d'Estadística i Recerca Operativa, dins del Departament Matemàtiques; i Jordi Artés Pérez, que passa de l'àrea de Matemàtica Aplicada a l'àrea de Geometria i Topologia, ambdues també del departament de Matemàtiques.

L’UJI aprova la modificació de la composició de la Comissió d’Investigació i Doctorat
El Consell de Govern ha aprovat la modificació de la composició de la Comissió d’Investigació i Doctorat que estarà integrada per la persona que ocupe el vicerectorat amb competències d’investigació i doctorat, que ocuparà la presidència; el director o directora de l’Escola de Doctorat, que ocuparà la vicepresidència (i que s’incorpora per primera vegada a la comissió); i les persones responsables de l’Oficina de Cooperació en Investigació i Desenvolupament Tecnològic i del Servei de Gestió de la Docència i Estudiants, que exerciran la secretaria de la comissió. En les vocalies, a més dels quatre representants del Claustre i els representants de cadascun dels departaments i instituts universitaris, s’incorporaran, a partir d’ara, els representants dels quatre centres universitaris.

El Consell de Govern aprova per unanimitat els requisits de Progrés de l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals
El Consell de Govern ha aprovat per unanimitat els requisits de Progrés en els estudis que ha presentat l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals, que estableix que cada grau, d'acord a les característiques dels seus estudis, establirà un quadre d'incompatibilitats entre assignatures, de manera que quan un estudiant es matricule d'assignatures d'un determinat curs estarà obligat a matricular-se de totes aquelles assignatures incompatibles que no haja superat en els cursos o semestres precedents. Així mateix, s'estableix que un estudiant *podrà matricular-se com a màxim de 36 crèdits per quadrimestre i que la Comissió de Titulació serà l'encarregada d'estudiar els casos especials. Per la seua banda, la resta de facultats no han presentat cap requisit propi de progrés en els estudis dels seus respectius centres.
 
El Consell de Govern aprova la delegació en el rector de la competència per a la resolució de recursos de reposició interposats contra acords del Consell de Govern 
El Consell de Govern ha aprovat la delegació en el rector de la competència per a la resolució de recursos de reposició interposats contra acords d'aquest òrgan.

El Consell de Govern aprova els calendaris per a les eleccions de la direcció de dos instituts universitaris
El Consell de Govern de l’UJI ha aprovat els calendaris electorals per a la direcció de l’Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local i l’Institut Universitari de Dret del Transport.

Així, les eleccions del director de l’Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local tindran lloc el 22 de setembre. La presentació de candidatures serà del 9 a l’11 de setembre, mentre que la proclamació provisional de resultats serà el 25 de setembre i el dia 30 la proclamació definitiva.

Pel que fa a les eleccions de la direcció de l’Institut Universitari  de Dret del Transport, aquestes es realitzaran el 24 de setembre. La presentació de candidatures serà del 10 al 15 de setembre i la proclamació de resultats el 25 de setembre, de manera provisional, i el 30 de setembre amb els resultats definitius.

En cas de produir-se una segona volta,  serà el 3 d’octubre en ambdós casos, sent la proclamació definitiva el día 13 d’octubre.

L’UJI supera l’Auditoria de la Intervenció General de la Generalitat Valenciana sense excepcions
La Universitat Jaume I ha superat l’auditoria de la Intervenció General de la Generalitat Valenciana corresponent a l'exercici econòmic 2013 amb opinió favorable, sense cap excepció. A més, enguany s’ha reduït notablement la quantitat d’observacions de millora en operativa, en tant s’han considerat implantades les que s’esmentaven en l’informe de l’any anterior. Des del Consell de Govern s’ha volgut destacar que l’auditoria amb opinió favorable és una garantia per a la ciutadania de què la Universitat està fent un bon ús dels recursos públics.

El rector informa de la renovació dels membres del Consell d’Administració del Parc Científic

El rector, Vicent Climent, ha informat al Consell de Govern de la renovació dels membres de l'UJI al Consell d'Administració del Parc Científic, que estarà format pel propi rector, el vicerector d'Investigació i Doctorat, Antonio Barba, el secretari general, José Luis Blasco, el gerent, Andrés Marzal i el vicerector de Campus, Pablo Aibar. Així mateix, figuren com a assessors el professor Fernando Romero i el director general del Parc, Francisco Negre.

El rector informa de la designació d’un representant de la Universitat per a formar part del Consell Escolar Valencià 

El rector, Vicent Climent, ha informat de la designació d'Isabel García Izquierdo com a representant de la Universitat Jaume I per a formar part del Consell Escolar Valencia, figurant com a suplent el professor Manuel Rosas. 

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions