UJI

Informació dels assumptes tractats en el Consell de Govern

Sessió número 44 (14 març 2014)
Última modificació: 14/03/2014 | Font: SCP
El rector informa de la inauguració de la Seu de la Plana 
El rector, Vicent Climent, ha informat al Consell de Govern de la inauguració, divendres passat 7 de març, de la Seu de la Plana, situada en la Biblioteca Universitària del Coneixement de Vila-real, en un acte en el qual va participar juntament amb l'alcalde del municipi, José Benlloch. El programa Campus Obert, que depèn del vicerectorat de Cultura i Extensió Universitària, compta després d'aquesta incorporació amb 7 Seus: Seu del Nord, Seu de l'Interior, Seu dels Ports, Seu del Penyagolosa, Seu de la Ciutat, Seu del Camp de Morvedre i la Seu de la Plana. La nova seu inicialment comptarà amb un punt d'informació actualitzat i lliurament de documentació interna, un fons de publicacions de la UJI, ordinadors de lliure accés a internet i sala d'estudis. En breu s'engegarà el sistema de préstec bibliotecari amb el campus de la Universitat. 
 
Climent informa del compromís de Moragues de pagar al dia la subvenció ordinària 
El rector de la Universitat Jaume I, Vicent Climent, ha informat al Consell de Govern de la reunió mantinguda amb el conseller d'Hisenda, Juan Carlos Moragues, i la consellera d'Educació, Cultura i Esport, María José Catalá, en la qual el primer es va comprometre a abonar sense retards la subvenció ordinària a totes les universitats públiques de la Comunitat Valenciana. En aquesta reunió es va abordar també el tema del deute que manté la Generalitat Valenciana amb les seues universitats i que ascendeix a un total de 987 milions d'euros. Segons Climent, els rectors valoren de manera positiva el compromís de Moragues de complir "dins del termini i en la forma escaient" amb la subvenció ordinària a les universitats durant enguany, però lamenten que no s'haja compromès a atendre el pagament del deute en el primer trimestre de l'any. 
 
Climent informa de la reunió del Claustre en la qual es va rendir comptes de la legislatura i es va aprovar el calendari electoral 
En el seu informe al Consell de Govern, el rector, Vicent Climent, ha recordat la reunió del Claustre número 10, celebrada el dilluns, en la qual es va rendir comptes de la legislatura que ara acaba i es va aprovar el calendari electoral que preveu la celebració d'eleccions a rector i Claustre per al dia 20 de maig. 
 
L’UJI crea el nou programa Alumni-Sauji per estretir els vincles amb els amics i antics alumnes
La Universitat Jaume I ha creat el nou programa Alumni-Sauji per estretir els vincles amb els alumni i els amics de l’UJI. Els objectius que es persegueixen amb el programa són mantenir viu el contacte amb les persones que tenen o van tenir un vincle amb la Universitat Jaume I, oferint-los oportunitats d’informació, formació continuada, relació i oci. Així mateix, entre d’altres objectius, es pretén fomentar la tasca dels alumni com ambaixadors de la Universitat, com a elements actius en la captació de futurs alumnes i la seua cooperació en l’obtenció de recursos per a la consecució dels objectius de la Universitat mitjançant el fundraising. El programa preveu dos tipologies de membres: l’alumniBasic, que serà gratuït per a tot antic alumne de l’UJI., i alumniSAUJI Premium, que pot ser tant un antic alumne UJI, com un amic de l’UJI, té una quota anual però també uns serveis molt més amplis que un Alumni Basic. El programa es gestionarà pel Servei de Comunicació i Publicacions amb coordinació amb la Societat d’Amics i Antics Alumnes de l’UJI (SAUJI), d’acord a unes directrius establertes per una comissió gestora presidida pel rector.
 
La UJI aprova uns preus preus públics per al lloguer d'espais de la Llotja del Cànem 
El Consell de Govern ha aprovat la proposta de preus públics per al lloguer d'espais de la Llotja del Cànem que estableix unes tarifes que van des dels 150 euros de la sala de premsa durant mig dia als 500 euros per dia complet de la sala d'exposicions. Així mateix, s'han establit uns preus per hora que arrepleguen els costos d'electricitat, seguretat i neteja.
 
El Consell de Govern de l’UJI aprova els preus públics dels serveis no acadèmics per a estudiantat no comunitari
El Consell de Govern de la Universitat Jaume I ha aprovat els preus públics de serveis no acadèmics per a estudiantat no comunitari i que serviran com a base per a establir el preu que l’estudiantat internacional de fora de la Unió Europea pagarà per determinats serveis com l’atenció personalitzada durant l’accés amb assessorament personalitzat de l’oferta educativa, de suport a la preinscripció i matrícula, servei d’integració de l’estudiantat internacional, de cerca d’allotjament i de tutorització acadèmica personal. 
 
El Consell de Govern aprova la proposta d'assignació de complements retributius per al PDI d'acord amb els criteris autonòmics
El Consell de Govern ha aprovat la proposta d’assignació singular i individual de complements retributius lligats a mèrits individuals docents, investigadors i de gestió del Pla d’Incentius a la Qualitat i Reconeixement de la tasca del personal docent i investigador a temps complet corresponent a 2013, d’acord amb els criteris autonòmics. L’assignació d'aquests complements l'aprovarà el Consell Social de l’UJI, a proposta del Consell de Govern, amb l’informe previ de l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva.
 
El Consell de Govern actualitza l’accés als estudis de doctorat
El Consell de Govern ha aprovat una modificació de l’accés als estudis de doctorat amb l’objectiu de regular l’accés des de titulacions oficials universitàries espanyoles anteriors a les regulades pel Reial Decret 1393/2007, ja que el RD 99/2011 en vigor no feia una menció explícita als alumnes que es troben en aquesta situació. Seguint les directrius marcades pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, la universitat ha aprovat les equivalències entre crèdits LRU i crèdits ECTS, i ha determinat quins han de ser considerats de nivell de màster.
 
 
El Centre d’Estudis de Postgrau i Formació Continuada oferirà 145 programes formatius per al curs 2014/2015
La Universitat Jaume I ha aprovat la proposta d’estudis propis de postgrau per al curs 2014/2015 que estarà formada per una amplia i variada oferta de 145 cursos de formació continuada, cursos d’especialització, d’expert i màsters. En concret, el Centre d’Estudis de Postgrau i Formació Continuada (CEPFC) oferirà 13 màsters propis (dels que 4 seran nous), 18 cursos d’especialització, dels que 7 també s’oferiran per primera vegada; i 20 cursos d’expert, amb 13 novetats. Pel que fa als cursos de formació continuada, el CEPFC organitzarà 94 cursos i 37 s’oferiran com a novetat. 
 
 L’UJI aprova canvis en els plans d'estudi de dos màsters
El Consell de Govern ha aprovat les modificacions de plans d'estudi presentades per dos màsters de la Universitat Jaume I. En concret, s’ha aprovat la modificació dels plans d'estudi del Màster Universitari en Sistemes Intel·ligents i del Màster Universitari en Disseny i Fabricació. Les modificacions fan referència als complements, la seqüenciació, o el canvi de responsable del títol. En ambdós casos es tracta de modificacions no substancials que havien estat aprovades prèviament per la Junta de Centre de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals.
 
L’UJI aprova l’oferta acadèmica i els límits d’admissió per al curs 2014/2015 amb 4.599 places entre graus i màsters
El Consell de Govern ha aprovat els límits d’admissió de graus i màsters oficials per al curs 2014/2015 amb un total de 4.599. En concret, s’oferiran 3.095 places en graus oficials i 1.504 en màsters. En grau l’oferta es manté respecte a la dels últims cursos amb 800 places a l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals; 320 en la Facultat de Ciències de la Salut; 985 en la Facultat de Ciències Humanes i Socials, i 990 en la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques. Respecte als màsters oficials, s’ofereixen 1.504 places, 185 més que aquest curs.
D’altra banda, el Consell de Govern de l’UJI ha aprovat la proposta d’oferta acadèmica de graus, primer i segon cicle i màsters oficials del curs 2014/2015 amb una càrrega lectiva de prop de 20.600 crèdits. En concret, s’impartiran 14.842,74 crèdits en titulacions oficials de grau i primer i segon cicle, dels quals 14.738,80 corresponen a l’oferta de grau, xifra que incrementa respecte el curs actual en 436,29 crèdits, i 103,94 crèdits a la de titulacions oficials de cicle i que disminueix respecte el present curs acadèmic en 686,69 crèdits com a conseqüència del procés d’implantació dels graus. En màsters oficials l’oferta per al pròxim curs és de 5.752,3 crèdits mentre que l’oferta d’assignatures d’Estil UJI i de lliure configuració de centre desapareix.
 
L'UJI concedeix una llicència superior a tres mesos
El Consell de Govern de l'UJI ha aprovat una llicència per a la realització d’una estada superior a tres mesos per a personal investigador del Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics. L‘estada es realitzarà a la universitat nord-americana de Connecticut.
 
El 73,5% del PDI ha participat en alguna activitat d’innovació educativa
Al Consell de Govern s’ha informat sobre els resultats de l’Informe d’Innovació Educativa UJI 2010-2013, un document que analitza la innovació educativa de l’UJI gestionada per la Unitat de Suport Educatiu (USE) amb l’objecte de determinar la seua efectivitat després de l’activació en el curs 2012/13 dels primers grups d’innovació educativa (GIE) i seminaris permanents d’innovació educativa (SPIE).
L’anàlisi s’ha centrat en dos aspectes de l’eficàcia de la innovació educativa: la participació del Personal Docent e Investigador (PDI) en els diferents programes i el seu efecte sobre la qualitat educativa. L’acollida dels programes ha estat excel·lent, com demostra que el 73,5% del PDI ja ha participat en alguna activitat d’innovació educativa, percentatge que supera el 80% quan s’hi exclou el personal associat (amb dedicació parcial). Pel que fa a l’efecte positiu de la innovació educativa sobre la qualitat educativa s’ha evidenciat en dos aspectes: una millora del rendiment acadèmic de l’estudiantat i la seua satisfacció amb l’ensenyament rebut, i un augment de la productivitat docent mesurada a partir de les publicacions docents oficials.
Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions