UJI

Informació dels assumptes tractats en el Consell de Govern

Sessió número 43 (28 febrer 2014)
Última modificació: 28/02/2014 | Font: SCP
El rector felicita a diferents membres de la comunitat universitària 
El rector de la Universitat Jaume I, Vicent Climent, ha felicitat a Marcos García i Jorge Benavent, llicenciats en Comunicació Audiovisual; a Rodrigo Molinero, llicenciat en Publicitat i Relacions Públiques, i a Nadia García, estudiant de segon curs de Comunicació Audiovisual, per haver estat seleccionats com a finalistes del concurs creatiu “Unéte al moviment Parkinson” convocat per la Federació Espanyola de Parkinson. També ha felicitat a Pablo Torrijos, estudiant de Criminologia i Seguretat, per haver aconseguit la medalla d'or en triple salt en el campionat d'Espanya, així com a José Emilio Bellido, estudiant de Magisteri, que va aconseguir una meritòria cinquena posició. 
Finalment, el rector ha felicitat també el vicerector d'Investigació i Postgrau, Antonio Barba, per la seva recent elecció com a nou president de la Xarxa d'Universitats Valencianes per al foment de la R+D+i (Ruvid).
 
El Consell de Govern qualifica els locals de l’Àgora en bens patrimonials i demanials
Per efecte de la dissolució de l’Àgora Universitària SL, la Universitat recepciona els locals que explotava la societat mercantil i els classifica, segons el seu ús, en bens patrimonials, per a la seua explotació en règimen d’arrendament, o demanials, afecte a l’ús general o al servei públic, o ús de tercers.
 
El Consell de Govern de l’UJI aprova el reglament de l’Escola de Doctorat
El Consell de Govern ha aprovat el reglament que estableix i regula el funcionament de l’Escola de Doctorat de la Universitat Jaume I com a centre encarregat de l’organització dels ensenyaments i activitats pròpies dels estudis de doctorat.
La nova normativa estableix les competències de l’Escola de Doctorat entre les que es troba la d’organitzar i supervisar els ensenyaments i activitats pròpies de doctorat a la Universitat, l’establiment de criteris de qualitat i directrius per a la creació de programes de doctorat, la planificació de les activitats formatives transversals comunes a tots els programes o l’autorització de la defensa de la  tesi doctoral i el nomenament dels experts i tribunals que han d’avaluar-les. A més, el reglament determina com a membres de l’Escola tot el personal investigador que forma part dels programes de doctorat, els membres del comitè de direcció de l’Escola de Doctorat, tot l’estudiantat matriculat en algun dels programes oferits, el personal d’administració i serveis i el professorat visitant adscrits a l’Escola.
En segon lloc, el reglament defineix l’estructura i funcionament de l’Escola. Aquesta comptarà amb el Comitè de Direcció, la junta permanent del Comitè de Direcció, el Consell de representació dels doctorands i doctorandes i la comissió d’homologació com a òrgans col·legiats, mentre que com a òrgans unipersonals comptarà amb la Direcció i la Secretaria.
La normativa també defineix els programes de doctorat, la seua coordinació, així com les comissions acadèmiques, i les figures del tutor i del director de tesis. Per últim, el reglament fa referència als investigadors i investigadores en formació, la seua condició, drets i deures.
Aquest reglament entrarà en vigor l’endemà de la seua aprovació pel Consell de Govern de la Universitat Jaume I.
El rector ha aprofitat l'aprovació d'aquest reglament per a informar al Consell de Govern del nomenament del professor Jesús Lancis Sáez, catedràtic d'Universitat del departament de Física, de l'àrea d'Òptica, com a director de l'Escola de Doctorat.
 
El Consell de Govern aprova la formalització d’adscripció de l’UJI a associacions i conferències de degans i directors dels diferents estudis 
El Consell de Govern ha aprovat la formalització d’adscripció de la Universitat Jaume I a associacions i conferències de degans i directors dels diferents estudis. 
 
L’UJI aprova el calendari laboral del PAS
El Consell de Govern ha aprovat la modificació del calendari laboral del Personal d’Administració i Serveis per a l’any 2014, que estableix que, per raons de racionalització de la despesa i estalvi energètic, la Universitat romandrà tancada des del dia 4 al 22 d'agost de 2014 i des del 24 de desembre de 2014 fins a l'1 de gener de 2015.
 
L’UJI aprova el calendari acadèmic del curs 2014/2015
El Consell de Govern ha aprovat el calendari acadèmic per al curs 2014/2015, que estableix que les classes començaran el dimecres 10 de setembre de 2014 i finalitzaran el 26 de maig de 2015. L’estudiantat tindrà dos períodes d’avaluació final de semestre, del 8 al 27 de gener i del 27 de maig al 15 de juny, i un període d’avaluació de la segona convocatòria ordinària del 22 de juny al 10 de juliol. A més s’estableix un període d’avaluació optatiu del 16 al 19 de juny, que els centres poden utilitzar per a la realització de proves d’avaluació d’estudis segons les seues necessitats.
En relació als dies festius, serà festa de la Universitat sense activitat docent presencial, el 26 de setembre i el 27 de febrer. El període de vacances durant Nadal serà del 24 de desembre al 6 de gener, encara que el dia 7 de gener tampoc hi haurà classe; en Magdalena, del 7 al 15 de març, i en Setmana Santa, del 3 al 12 d’abril.
 
L'UJI concedeix una llicència superior a tres mesos
La Universitat Jaume I ha aprovat la concessió d'una llicència superior a tres mesos per al Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics. Aquesta llicència permetrà realitzar una estada a la Universitat de València. 
 
El Consell de Govern aprova el calendari electoral de l’Institut d’Economia Internacional
El Consell de Govern ha aprovat el calendari per a les eleccions a director de l’Institut d’Economia Internacional que es celebraran el 2 d’abril de 2014. El procés s’encetarà amb la publicació provisional del cens el 28 de febrer. Del 11 al 14 de març es farà la presentació de candidatures, que es proclamaran provisionalment el 21 de març. En cas de que fóra necessària es faria una segona volta de votacions el 11 d’abril i la proclamació definitiva de resultats tindrà lloc el 17 d’abril. 
 
La política d'eficiència energètica de l’UJI aconsegueix un estalvi de mig milió d'euros en els últims quatre anys
S'ha presentat al Consell de Govern de la UJI l'informe anual de Consum Energètic i d'Aigua durant 2013, elaborat per l'Oficina Tècnica d'Obres i Projectes (OTOP) i el Vicerectorat d'Infraestructures i PAS. Aquest informe apunta que en els últims quatre anys (2010-13) la Universitat Jaume I ha realitzat inversions per un import de 518.289 euros per a millorar l'eficiència energètica en el Campus de Riu Sec, unes inversions que han produït un estalvi total d'1.014.791 euros i un estalvi net de 496.502 euros. Cal destacar que aquest estalvi s'ha aconseguit a pesar que en aquests quatre anys el campus ha augmentat un 20% la seua superfície i el cost de l'electricitat s'ha incrementat en un 27,14%.
L'informe recopila les mesures que s'han dut a terme i han permès aquest important estalvi: control estricte de la temperatura, reducció d'horaris de climatització, control d'horaris d'il·luminació (interior i exterior), tancament d'edificis en les vacances d'agost, col·locació de la manta tèrmica en la piscina, substitució d'equips de producció de fred i calor per uns altres més eficients, i instal·lació de detectors de presència en aules amb control de llum i climatització.
 
El gerent informa sobre la confecció de la liquidació del pressupost
El gerent de la Universitat Jaume I, Andrés Marzal, en nom del Consell de Direcció, ha informat al Consell de Govern de la confecció de la liquidació provisional del pressupost de 2013 per tal de donar compliment a allò que disposa la LOMLOU, i que recull els epígrafs de Liquidació del pressupost i Estabilitat pressupostària; Operacions del pressupost corrent (Ingressos); Operacions del pressupost corrent (Despeses); Operacions de pressupostos tancats (Drets); Operacions de pressupostos tancats (Obligacions); i Romanent de tresoreria.
Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions