UJI

Informació dels assumptes tractats en el Consell de Govern

Sessió número 42 (29 gener 2014)
Última modificació: 29/01/2014 | Font: SCP

El Consell de Govern de l'UJI acusa al Govern d'atemptar contra la llengua pròpia pel tancament de Catalunya Ràdio

El Consell de Govern de la Universitat Jaume I considera que la decisió del Govern d'Espanya de tancar les emissions de Catalunya Ràdio a la Comunitat Valenciana és un atemptat més contra la llengua pròpia dels valencians, que quedara totalment desvalida. Primer va ser el tancament dels repetidors de TV3, desprès el cessament de tota activitat de RTVV, que va suposar l'atac més greu a la llengua i cultura pròpies perpetrat per cap govern des de la restauració de la democràcia, i ara el fi de la senyal de Catalunya Ràdio, amb la qual cosa no hi ha ja cap emissió audiovisual, ni pública, ni privada, que cobrisca tot el territori i emeta en la llengua pròpia del poble valencià. Això representa un atac claríssim a la nostra cultura i a la nostra llengua, que des de la Universitat Jaume I podem acceptar i davant el qual animem a tota la comunitat universitària i al conjunt de la ciutadania a fer una crida comú per a reivindicar als Governs autonòmic i central un canvi de política comunicativa i cultural.

L'anulació de tota senyal audiovisual en valencià representa un clar incompliment de la Carta Europea de les Llengües Regionals i Minoritàries,aprovada pel Consell d'Europa a l'any 1992 i signada pel govern espanyol, i per això reivindiquem la creació d'alternatives públiques per a que el valencià dispose d’algun mitjà de comunicació pel qual puga arribar a la població.

El rector de l’UJI informa de les Medalles d’Honor 2014 concedides per la Xarxa Vives d’Universitats

El rector de la Universitat Jaume I, Vicent Climent, ha informat al Consell de Govern de que la Xarxa Vives d’Universitats va aprovar en el Consell General celebrat el passat 24 de gener, concedir la Medalla d’Honor 2014 al doctor honoris causa de l’UJI Germà Colón, a proposta de la Universitat, i al cantautor valencià Raimon.

L’UJI actualitza el Protocol per a la detecció, prevenció i actuació en els supòsits d’assetjament laboral, assetjament sexual i assetjament per raó de sexe

El Consell de Govern ha donat el vistiplau a una modificació del Protocol per a la detecció, prevenció i actuació en els supòsits d’assetjament laboral, assetjament sexual i assetjament per raó de sexe de la Universitat Jaume I, un document que es va aprovar en juliol de 2011. Amb aquesta actualització es pretén simplificar i agilitar el procés a seguir en el cas que es denuncie una situació de presumpte assetjament i garantir la màxima discreció per a les parts afectades.

El Paranimf de l’UJI entra a formar part de la Red Española de Teatros, Auditorios y Circuitos de titularidad pública

El Consell de Govern de l’UJI ha aprovat que la Universitat forme part de la Red Española de Teatros, Auditorios y Circuitos de titularidad pública, associació cultural sense ànim de lucre constituïda per fomentar i potenciar la creació i formació de públics en l’àmbit de les arts escèniques i musicals a Espanya i garantir la qualitat i estabilitat de la programació dels teatres i auditoris de titularitat pública.

D’aquesta manera, el Paranimf es converteix en la primera instal·lació cultural de la província  que passa a formar part d’aquest organisme que integra els espais escènics més importants del territori espanyol entre els que figuren, el Teatre Nacional de Catalunya, el Teatre Lliure de Barcelona, el Mercat de les Flors, el Teatro de la Abadia de Madrid, l’auditori de la Universitat Carlos III de Madrid, el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, el Palau de la Música de València, Teatre Campoamor de Oviedo, l’auditori Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria, l’auditori de Tenerife y el Palacio de Festivales de Cantàbria.

La pertinença del Paranimf a la Red  va ser acceptat per unanimitat en la passada assemblea general de socis celebrada a Madrid. Aquest fet suposarà una important millora tant pel que fa a la gestió artística i també en l’econòmica, ja que per formar part de la Red, els socis poden beneficiar-se, entre d’altres, de descomptes en activitats formatives promogudes per aquesta així com participar al circuit «Dansa a escena».

El Consell de Govern ratifica la participació de l’UJI en cinc associacions de l’àmbit editorial i de la comunicació

El Consell de Govern ha ratificat la participació de la Universitat Jaume I en cinc associacions de l’àmbit editorial i de la comunicació, a petició del Servei de Comunicació i Publicacions, i d’acord amb els objectius del Pla Estratègic d’impulsar la dimensió sociocultural de l’UJI i millorar la seua reputació. Així, el Consell de Govern ha aprovat la participació de la Universitat a l’Associació per al Desenvolupament de la Comunicació (adComunica), a l’Associació de Directius de Comunicació Dircom, a l’Associació d’Editors del País Valencià (AEPV), a la Unión de Editoriales Universitarias Españolas (UNE) i l’Associació de Televisió Educativa Iberoamericana (ATEI).

El Consell de Govern modifica la normativa sobre les distincions de la Universitat

El Consell de Govern de l’UJI ha aprovat la modificació de la normativa sobre les distincions de la Universitat en la que s’incorpora com a distinció la d’ambaixador o ambaixadora honorífic i que es concedirà com a reconeixement de les persones de rellevant prestigi que hagen realitzat una labor notable en la promoció de la Universitat.

Aquesta normativa contempla els diferents reconeixements i procediments a través dels quals l’UJI distingeix a aquelles persones naturals o jurídiques que hagen contribuït de forma rellevant a l’impuls i compliment dels fins de la institució: Medalla d’Or, Medalla de doctors honoris causa, ambaixador o ambaixadora honorífic i altres distincions com les distincions honorífiques per als diferents patrocinadors.

L’UJI prorroga les línies bàsiques per a l’elaboració del segon programa de millora de la productivitat dels seus serveis

El Consell de Govern ha aprovat prorrogar les línies bàsiques del projecte de millora continuada de la productivitat dels serveis encetat en 2001. El programa pretén perfeccionar la metodologia de direcció de servei i els sistemes establerts de mesurament de la satisfacció dels clients, entre altres objectius d’eficàcia en la gestió de la Universitat. El programa preveu un component de retribució addicional per unitat, en funció del compliment dels objectius del servei, i un altre individual basat en el reconeixement d’esforços concrets de prestació de serveis amb la flexibilitat que precisen determinats col·lectius de clients.

El Consell de Govern aprova el Pla de Promoció a la Investigació de la Universitat Jaume I per a l’any 2014

La  Universitat Jaume I dotarà amb prop de quatre milions d’euros el Pla de Promoció de la Investigació 2014 que ha sigut aprovat pel Consell de Govern. La universitat pública de Castelló ha realitzat un gran esforç  per mantenir l’activitat d’investigació científica i desenvolupament tecnològic en un context en què tant el sector públic com el privat estan reduint les inversions i ha procurat contrarestar aquesta minva de recursos.

El Pla de Promoció de la Investigació 2014 contempla la posada en marxa de cinc programes que inclouen diverses convocatòries d’ajudes i beques. El primer programa és per al foment de projectes d’investigació i contempla la convocatòria d’ajudes per la realització de nous projectes en dues modalitats (grups d’investigació consolidats i grups d’investigació en consolidació, i inscrits en el Registre Oficial de Grups d’Investigació de l’UJI); i la convocatòria d’ajudes per a les propostes del Programa Horitzó 2020 de la Unió Europea.

El segon programa té com a objectiu promoure la mobilitat del personal investigador per a completar, ampliar i actualitzar la formació de personal investigador que no disposa d’un programa específic d’estades en centres d’investigació, així com facilitar la realització de doctorats internacionals.

El tercer programa, de suport a la formació i incorporació de personal investigador, inclou quatre línies de treball: la convocatòria d’ajudes predoctorals per a la formació de personal investigador; la convocatòria de personal investigador doctor per a suport dels grups d’investigació;  la convocatòria UJI-I3 de procediment selectiu per a identificar perfils docents i investigadors i àrees de coneixement a l’objecte de la incorporació d’investigadors a l’UJI; i la convocatòria de procediment selectiu per a identificar perfils docents i investigadors i àrees de coneixement a l’objecte de la incorporació de personal investigador doctor de suport dels grups d’investigació a l’UJI.

El quart programa, de foment de projectes de transferència de resultats de la investigació inclou dues accions: la convocatòria StartUJI de Valorització de Resultats d’Investigació i la convocatòria de Projectes d’Innovació UJI-Empresa.

En darrer lloc, el cinquè programa, de suport als grups d’investigació d’alt rendiment, pretén reforçar l’activitat d’investigació dels grups de recerca de la  Jaume I,  amb un alt rendiment segons els criteris establerts pel Pla Plurianual de Finançament per a les Universitats Públiques Valencianes, del Govern de la Generalitat Valenciana.

Més de 500 professionals participaran com a professors externs als màster de l’UJI

El Consell de Govern ha aprovat la proposta d’autorització de professorat extern que imparteix docència en els màsters universitaris el curs 2013/2014 i que suma un total de 584 professionals, que impartiran en conjunt un poc més de 1.000 crèdits en els diferents programes formatius superiors.

La Universitat Jaume I modifica l’ordenació acadèmica i el finançament dels màsters universitaris

La Jaume I ha aprovat una modificació dels criteris per a l’ordenació acadèmica i el finançament dels seus màsters universitaris amb el principal objectiu de que aquestos siguen autofinançables a cost de referència (770,00 €/crèdit). Aquesta normativa distingeix entre els màsters implantats abans d’aquest curs i els que comencen a impartir-se a partir del mateix.

L’UJI aprova el document per l’organització del curs 2014/2015

El Consell de Govern de la Universitat Jaume I ha aprovat el document d’organització del curs 2014/2015 amb l’objectiu d’establir un marc de referència per al disseny i desenvolupament dels diferents processos que s’engloben dins de l’ordenació acadèmica, com ara el calendari i la previsió del nombre de crèdits a impartir, amb l’objectiu d’abastar les metes fixades de la manera més eficaç i eficient possible.

En primer lloc, el document estableix el calendari d’ordenació acadèmica amb les principals accions acadèmiques que es produiran al llarg del curs 2014/2015. El calendari s’inicia amb l’aprovació del document per a l’organització del curs i del calendari acadèmic al gener de 2014 i finalitza amb l’aprovació de l’execució del POD del 2014/2015 a octubre de 2015. Enmig d'aquestes accions van desenvolupant-se tota una sèrie de processos com la revisió de les guies docents de les assignatures, les dates d’exàmens o selectivitat, i la negociació de l'oferta acadèmica i de les necessitats de PDI en els departaments per al curs 2014/15.

A continuació, es preveu el càlcul de la previsió del nombre de crèdits en titulacions de primer i segon cicle, de grau i màsters oficials. Així, està previst impartir, en el curs 2014/2015, 14.555,85 crèdits finançats en graus i 98,42 en primer i segon cicle, la qual cosa suma un total de 14.654,27 crèdits finançats. Per a màsters oficials, els crèdits finançats totals són 3.547,20. Per últim el document estableix la dedicació docent i obligacions de tutoria a l’estudiantat per part del PDI i les reduccions de la dedicació docent.

L’UJI crea una comissió de contractació de professorat emèrit

El Consell de Govern ha aprovat la composició de la comissió de contractació de professorat emèrit, que estarà formada pels vicerectors d’Ordenació Acadèmica i Professorat, Francisco López Benet, i d’Investigació i Postgrau, Antonio Barba Juan, així com pels professors Salvador Hernández Muñoz, en representació de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals; Celestino Suárez Burguet, de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques; Lluís Bartomeu Meseguer Pallarés, de la Facultat de Ciències Humanes i Socials, i Jesús  Rosel  Ramírez, de la Facultat de Ciències de la Salut.

El Consell de Govern nomena els representants de l’estudiantat en la Comissió d’Avaluació Docent

El Consell de Govern ha aprovat el nomenament de dos estudiants com a representants de l’estudiantat en la Comissió d’Avaluació Docent, Rafael Casas, com a estudiant membre del Consell d’Estudiants, i Alexandru Georgian com a estudiant membre de la CEP (Comissió d’Estudis i Professorat).

L’UJI aprova tres llicències per a estàncies superiors a tres mesos

La Universitat Jaume I ha aprovat la concessió de tres llicències per a estàncies superiors a tres mesos per a tres membres del PDI dels departaments d’Enginyeria Mecànica i Construcció, Educació i Història, Geografia i Art,  que es desplaçaran a la University of Illinois At Urbana-Champaign (Estats Units); el Trinity College Dublin (Irlanda) i a la Bibliotheca Hertziana, Max-Planck-Institut Für Kunstgeschichte de Roma (Itàlia).

L’estudiantat valora positivament l'activitat docent de l’UJI

L'informe sobre l'avaluació de l'activitat docent durant el curs acadèmic 2012-2013, basat en els resultats de les enquestes realitzades a l’alumnat de la Universitat Jaume I, conclou amb una bona valoració per part del estudiantat d'aquesta activitat amb 4,17 punts (una nota alta en una escala Likert de 5 punts).

Les valoracions globals de l’estudiantat en els centres són de 4,10 punts a l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals (ESTCE), 4,21 punts a la Facultat de Ciències Humanes i Socials (FCHS), 4,13 punts a la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques (FCJE) i 4,30 punts a la Facultat de Ciències de la Salut (FCS).

L'objectiu principal del procés d'avaluació de l'activitat docent realitzat a l’UJI és oferir informació a l'adreça dels centres, departaments, titulacions i al professorat, que permeti la millora continuada d'aquesta activitat docent.

La Universitat Jaume I tanca la matrícula amb 12.461 estudiants en grau i primer i segon cicle

La Universitat Jaume I ha tancat el procés de matrícula corresponent al curs 2013/2014 amb un total de 12.461 estudiants matriculats en les titulacions de grau i primer i segon cicle, un 2,87% menys que el curs anterior en el que el nombre de matriculats va ser de 12.830 estudiants. Per centres, la Facultat de Ciències Humanes i Socials suma 4.141 estudiants, la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques, 3.791, l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals 3.277 i la Facultat de Ciències de la Salut, 1.252 matriculats. L’informe de matrícula destaca la consolidació dels estudis de grau respecte als estudis de primer i segon cicle. Així, la matrícula en estudis de grau ha passat del 68,19% del curs 2012/2013 al 84,78% durant el present curs.

Respecte a la matrícula de primer curs, l’UJI ha cobert el 93,47% de les places ofertades de nou ingrés en els 31 graus i suma un total de 2.893 estudiants de primer curs. Per centres, la Facultat de Ciències Humanes i Socials i la Facultat de Ciències de la Salut han cobert el 100% de les places ofertades en primer curs; la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques ha arribat al 92,63%, i l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals al 82,63%. Quant a la nota de tall, la més alta ha sigut la del grau en Medicina amb un 12,33 (sobre 14), seguida de la del grau en Infermeria amb un 9,97, el grau en Traducció i Interpretació amb un 9,87 i el grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials amb un 9,07.

Per procedència, l’UJI manté el percentatge de nou estudiantat de fora de la Comunitat Valenciana així com de fora de la província de Castelló.  Concretament, 988 nous estudiants tenen el seu domicili familiar fora de les comarques de Castelló, el que suposa un 34,1% de l’estudiantat de nou ingrés.

Per últim, pel que fa als màsters universitaris que oferta l’UJI, s’han matriculat 918 estudiants de nou ingrés i el nombre total de matriculats aquest curs és de 1.415. En Doctorat la matrícula ha experimentat un increment considerable i s’ha passat de 453 a 672 estudiants.

D’aquesta manera, l’UJI suma un total de 14.548 estudiants matriculats en estudis reglats durant aquest curs acadèmic.


 

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions