UJI

Informació dels assumptes tractats en el Consell de Govern

Sessió número 40 (26 de novembre de 2013)
Última modificació: 26/11/2013 | Font: SCP

El rector informa del a publicació del decret del Consell que regula les retribucions addicionals del PDI

El rector de la Universitat Jaume I, Vicent Climent, ha informat al Consell de Govern de la publicació del decret del Consell sobre el règim transitori d’aplicació per les universitats publiques valencianes de les retribucions addicionals del professorat universitari regulades en el decret 174/2002 de 15 d’octubre en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana del passat 11 de novembre.

Aquest decret dona marc legal a la retribució dels incentius propis del PDI de l’UJI en l’exercici 2013.

Climent informa dels assumptes tractats en l’última sessió del Claustre

El rector ha informat al Consell de Govern de l’UJI dels assumptes tractats en el Claustre celebrat el passat 11 de novembre i de les eleccions que en aquesta sessió es van celebrar de representants en la Mesa del Claustre, en diferents comissions i a la Junta Electoral.

Climent informa de la presentació del llibre sobre la biografia de Vicent Sos Baynat i del premi obtingut per l’UJI als premis Nacionals d’Edició Universitària

El rector de l’UJI, Vicent Climent, ha informat al Consell de Govern, de la presentació del llibre que recull la biografia de Vicent Sos Baynat i que ha estat editat per Publicacions de l’UJI en col·laboració amb el Servei de Publicacions de la Diputació Provincial de Castelló dins de la col·lecció Biblioteca de les Aules. Biografía del profesor Dr. D. Vicente Sos Baynat obra de Alejandro Sos va ser presentat el passat 12 de novembre a la Llotja del Cànem, Seu de la Ciutat.

Climent també ha informat que l’UJI va recollir el passat 14 de novembre el premi a la millor coedició interuniversitària pel llibre La fiesta barroca. Los virreinatos americanos, una monografia de Víctor Mínguez, Inmaculada Rodríguez Moya, Pablo González Tornel i Juan Chiva editada juntament amb la Universidad de las Palmas de Gran Canaria.

Per últim el rector ha recordat que va assitir a la XVII edició de la Gala de l’esport provincial organitzat per l’Associació de la Premsa Esportiva de Castelló en la que es va fer entrega d’un guardó a l’estudianta de l’UJI Gemma Garzo com a millor esportista universitària en la modalitat de natació.

Un documental realitzat per un tècnic de l’UJI és seleccionat per a participar en els premis Goia en la categoria de millor curtmetratge documental

El rector de l’UJI ha informat al Consell de Govern, que el documental Fallas 37 El arte en guerra d’Oscar Martín, tècnic del Laboratori de Comunicació de l’UJI, ha sigut seleccionat per a participar en els 28 Premis Goia en la categoria de millor curtmetratge documental.

D’altra banda, Climent també ha informat de la visita de l’estudiant de l’UJI Eugenio Císcar de la productora Films Fresco per presentar el seu projecte fruit del Treball de Final de Grau, el documental Réquiem por los que van a estudiar.

L’UJI participa en una trobada d’universitats espanyoles i japoneses per a fomentar noves vies de col·laboració

El rector ha informat al Consell de Govern de la participació del a vicerectora de Cooperació, Relacions Internacionals i Institucionals i Multilingüisme, Inmaculada Fortanet, en la trobada internacional d’universitats espanyoles i japoneses que ha tingut lloc a Salamanca.

Durant la trobada, Fortanet s’ha reunit amb rectors i vicerectors de 5 universitats japoneses, amb qui ja havia establert contactes prèviament. Es tracta de la Tokio University of Foreign Studies, una universitat especialitzada en llengües amb la ja s’ha preparat un conveni marc de col·laboració que es centrarà  en l'intercanvi d'estudiants per a fer el Treball Final de Grau en Arquitectura Tècnica.

L’UJI signa un conveni amb la Shaoxing Yuexiu Foreign Languages School

El rector de la Jaume I, Vicent Climent, ha informat del conveni que l’UJI ha signat amb la Universitat de Llengües Estrangeres Shaoxing Yuexiu per a facilitar la incorporació d’estudiantat xinès que estudie espanyol als graus oficials. Aquest conveni s’emmarca en l’estratègia d’internacionalització de la Universitat.

L'UJI inclou 38 esportiste d'èlit d'alt nivell en el programa de beques

Un total de 38 estudiants de l'UJI han entrat dins del programa de beques que l'UJI convoca anualment. Del total d'esportistes hi ha 13 dones i 25 homes. 

José Castellano és designat com a nou president d’AICE

El rector ha informat al Consell de Govern de la designació de José Castellano com a nou president de l’Associació d’investigació de les Indústries Ceràmiques (AICE).

L’UJI aprova la normativa dels cursos d’estiu i la convocatòria per a l’any 2014

El Consell de Govern ha aprovat la nova normativa dels cursos d’estiu, que estableix la incorporació, a la comissió assessora i resolutòria dels cursos d’estiu, del Vicerector /a, representant de la UJI en la Comissió Permanent de la Xarxa Vives. Així mateix, s’acorda els nous criteris i conceptes de retribució dels directors dels cursos d’estiu. A més a més, el Consell de Govern ha aprovat la convocatòria per a la presentació de propostes per al curs 2014, que fixa, entre d’altres novetats, que les propostes externes a la UJI han d’estar sol·licitades per un PDI, departament o àrea de coneixement de la universitat que corresponga directament amb la temàtica de la proposta presentada. Així mateix, s’incorpora que entre els criteris de selecció es tinga en compte si la proposta del curs te una aportació econòmica externa.

Designació de l’UJI com a liquidadora de Àgora SL

El Consell de Govern ha designat l’UJI com a liquidadora de l’Àgora SL i ha encomanat al vicerector de Campus, Noves Tecnologies i PAS, Pablo Aibar, fins ara president de la societat Àgora SL, la liquidació de la mateixa.

L'UJI aprova un pressupost per al 2014 condicionat per la situació de la Generalitat Valenciana

El Consell de Govern ha aprovat la proposta de pressupost per a 2014 que ascendeix a 94.762.000 euros, 3.347.000 euros menys que l’any passat, el que suposa una disminució del 3,41% respecte al exercici econòmic de 2013 i ha manifestat el seu desacord i oposició a la insuficient subvenció que la Generalitat Valenciana destina a les universitats públiques i en particular a la Universitat Jaume I.

El pressupost per a l’exercici de 2014 continua influenciat per la crítica situació financera de la Generalitat Valenciana, de la qual depén la subvenció pública que finança les despeses genèriques de les universitats valencianes, i pels nombrosos incompliments de terminis i imports en el pagament de quantitats compromeses, subvencions i incompliments que denuncia el Consell de Govern de l’UJI, ja que de continuar en successius exercicis posen en perill la qualitat dels serveis que com a institució pública d’educació superior ofereix a la societat valenciana així com la sostenibilitat futura de la Universitat Jaume I. D’aquesta manera, l’UJI ha plantejat un pressupost sota criteris que exigeixen realisme i responsabilitat, que obliguen a ajornar o eliminar allò  que no siga imprescindible, i sobretot que minimitzen els efectes sobre el que és prioritari per a l’UJI, que per ordre d’importància són les persones, la docència, la investigació i la cultura.

El pressupost preveu uns ingressos genèrics de 94.762.000 euros, dels quals 67.126.296 euros  corresponen a la subvenció nominativa de la Generalitat Valenciana i transferències corrents, 19.183.500 euros provenen de la previsió d’ingressos per taxes de matrícula i altres ingresos. L’estat d’ingressos es completa amb capítols com  els ingressos patrimonials, que suposen 534.000 euros, o les transferències de capital, que ascendeixen a 7.918.204 euros.

La proposta aprovada avui haurà de ser ratificada pel Consell Social per a la seua aprovació definitiva.

La Universitat Jaume I aprova la transformació de 28 places de professorat

El Consell de Govern de l’UJI ha aprovat la transformació o promoció de 28 places de professorat, d’acord amb els criteris del Document de Carrera Docent i Investigadora (DCDI), corresponent a la segona convocatòria ordinària de l’any 2013.

Els canvis afectaran els Departaments d’Administració d’Empreses i Màrqueting, Ciències de la Comunicació, Dret Privat, Educació, Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny, Enginyeria Mecànica i Construcció, Estudis Anglesos, Filosofia i Sociologia, Física, Historia, Geografia i Art, Matemàtiques, Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia, Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia  química Inorgànica i Orgànica.

El Consell de Govern aprova la modificació de la RLT de PDI

La Universitat Jaume I ha aprovat la proposta de modificació de la Relació de Llocs de Treball (RLT) del Personal Docent Investigador (PDI) derivada de la segona convocatòria de l’any 2013 de places de professorat en compliment del marc legal. Aquesta modificació afecta a un total de 7 membres del professorat de cinc departaments: Ciències de la Comunicació, Educació, Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny, Enginyeria Mecànica i Construcció i Filosofia i Sociologia. Sis de les places passaran de la categoria d’ajudant a professorat ajudant doctor i una de professorat col·laborador a professorat contractat doctor.

L'UJI aprova la concessió de una llicència superior a tres mesos

El Consell de Govern de l’UJI ha aprovat la concessió de una llicència superior a tres mesos per a una estància fora de la universitat. Es tracta d’una professora ajudant de la Unitat Predepartamental d’Infermeria que es desplaçarà al Hospital de la Princesa, depenent de la Universidad Autònoma de Madrid, per un període de sis mesos.

La Universitat aprova diferents calendaris electorals

El Consell de Govern ha aprovat el calendari electoral per a triar el consell de departament de la Unitat Predepartamental d’Infermeria.

Les eleccions per al consell començaran el 26 de novembre amb la publicació del cens provisional, que es publicarà de forma definitiva el 9 de desembre. Del 10 al 16 es podran presentar les candidatures i el 20 de desembre serà la proclamació definitiva de candidatures. Les eleccions, que es realitzaran per vot electrònic, tindran lloc el 7 i el 8 de gener i la proclamació definitiva de resultats serà el 13 de gener.

L’UJI concedeix 61 ajudes a projectes d’innovació educativa en la convocatòria 2013/2014

El Vicerectorat d’Estudiants, Ocupació i Innovació Educativa de l’UJI ha presentat al Consell de Govern l’informe de la convocatòria 2013/2014 d’ajudes per a projectes d’innovació educativa. En aquesta convocatòria s’han concedit 61 ajudes d’un total de 90 sol·licituds presentades.

Per centres, l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals ha obtingut 24 ajudes, la Facultat de Ciències Humanes i Socials, 22, la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques, 9 i la Facultat de Ciències de la Salut 6. Respecte al curs anterior, tant l’ESTCE com la FCS han incrementant el nombre d’ajudes.

En aquestos projectes participa un total de 414 professors. 168 de l’ESTCE, 134 de la FCHS, 66 de la FCJE i 46 de la FCS.

La majoria d’estudiants valora de forma molt positiva la programació dels cursos d’estiu de 2013

El vicerector de Cultura i Extensió Universitària, Wenceslao Rambla, ha presentat la memòria dels cursos d’estiu de 2013, on destaca l’alt grau de satisfacció de l’estudiantat amb aquest programa formatiu. Així, més del 90% de l’alumnat considera que el contingut dels cursos els va permetre adquirir nous coneixements i prop del 80% enten que aquesta activitat formativa li ha permès adquirir noves destreses. En termes generals, el 88,89% dels estudiants està satisfets amb els cursos realitzats. Durant l’edició de 2013 es van celebrar 9 cursos d’estiu, en els quals van participar un total de 184 alumnes, dels quals el 77% estava matriculat com a estudiant de l’UJI, mentre que la resta eren alumnes d’altres universitats o professionals.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions