UJI

Informació dels assumptes tractas en el Consell de Govern

Sessió número 37 (25 juliol de 2013)
Última modificació: 26/07/2013 | Font: SCP

El rector expressa el condol de la comunitat universitària per les víctimes de l'accident ferroviari a Santiago de Compostela

El rector de l’UJI, Vicent Climent, ha expressat el condol de la comunitat universitària per les víctimes de l'accident ferroviari que va tindre lloc ahir a Santiago de Compostela.

Climent informa dels acords del Claustre

El rector de la Universitat Jaume I, Vicent Climent, ha informat al Consell de Govern dels acords del Claustre celebrat el passat 9 de juliol i entre els quals ha destacat el rebuig de l'UJI a l'informe sobre el futur de la Universitat encarregat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esports a una comissió d'experts.

El rector informa de l'escrit enviat al PP en contra de la seua iniciativa al voltant dels orígens del valencià

El rector ha comunicat al Consell de Govern de l'escrit que ha adreçat al president regional del Partit Popular a la Comunitat Valenciana, Alberto Fabra, per tal que inste al portaveu del Grup Parlamentari Popular a les Corts Valencianes, Jorge Bellver, a retirar la proposició no de llei per a que el Consell sol·licite a la Reial Acadèmia Espanyola que "es reconega al valencià la categoria de llengua o idioma propi dels valencians", ja que aques tipus d'actuacions són contràries a la unitat de la llengua que ha reconegut la pròpia Acadèmia Valenciana de la Llengua i els Estatuts de la Universitat Jaume I, que recentment han sigut publicats finalment amb la consideració del valencià com “acadèmicament català” desprès d’una sentència prou clara per part del Tribunal Constitucional.

Vicent Climent informa dels acords del Consell Valencià d'Universitats

El rector de l’UJI, Vicent Climent, ha informat al Consell de Govern dels acords del Consell Valencià d'Universitats en el qual els cinc rectors de les universitats públiques valencianes es van oposar a la proposta del Consell de la Generalitat Valenciana de pujar les taxes dels màsters universitaris un 10% per al pròxim curs, així com al reconeixement de la universitat Mare Nostrum University, amb seu al Campello (Alacant). El rector també ha informat del seu vot en contra de l'autorització a la Universitat Internacional Valenciana (VIU) per a impartir el pròxim curs el Grau de Dret i el Màster en Advocacia i Pràctica Jurídica.

El rector informa dels resultats de les proves d'accés a la universitat i de la preinscripció

El rector ha comunicat al Consell de Govern que La Universitat Jaume I ha conclòs l’única convocatoria de preinscripció en les titulacions oficials amb el 97,63% de les places cobertes. Així mateix, ha informat que el 96,83% dels estudiants presentats als exàmens de les proves d’accés a la universitat (PAU) en la Universitat Jaume I de Castelló ha obtingut el resultat d’«apte» en les proves realitzades de l’11 al 13 de juny i el 93,4% de l’estudiantat que s'ha presentat en la convocatòria extraordinària de les Proves d’Accés a la Universitat (PAU) celebrades del 9 a l’11 de juliol. 

El Consell de Govern aprova el programa pilot de convivència intergeneracional (INTERGEN)

La Universitat Jaume I iniciarà el pròxim curs acadèmic un programa pilot de convivència intergeneracional anomenat “Una llar, dues generacions” amb la finalitat de facilitar la convivència i l’intercanvi d’experiències, recursos i capacitats entre les persones de diferents generacions, així com sensibilitzar a la comunitat universitària i a la població de la millora de la qualitat de vida de les persones majors.

El programa es dirigeix principalment a l’estudiantat universitari que tinga interés a compartir experiències amb persones majors amb la fi de prestar-les suport i compartir coneixements; i a les persones majors no dependents que desitgen compartir la seua llar, coneixements i experiències amb altra generació.

En el programa s’han establert diferents fases per la seua execució: difusió, preinscripció, entrevistes, presentació i compromís, formació, seguiment i clausura. Serà gestionat per l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS) de l’UJI que buscarà establir sinergies amb altres serveis i institucions com SAUJI, Universitat per a Majors o l’Ajuntament de Castelló de la Plana, a través de l’àrea de Serveis Socials, per donar-li difusió a la convocatòria.

El Consell de Govern elegeix Ainhoa Alberola Lorente com a representant de l’Estudiantant del Consell de Govern en el Consell Social

El Consell de Govern elegeix Ainhoa Alberola Lorente com a representant de l’Estudiantant del Consell de Govern en el Consell Social

L'UJI s'integra en l’Associació d’Empreses de Comunicació Publicitària de la Comunitat Valenciana

El Consell de Govern ha aprovat la incorporació de la Universitat Jaume I en l'Associació d'Empreses de Comunicació Publicitària de la Comunitat Valenciana, formulada a proposta del departament de Ciències de la Comunicació.

La Universitat Jaume I nomenarà doctora honoris causa a la periodista Rosa María Calaf

El Consell de Govern de la Universitat Jaume I ha aprovat per unanimitat la concessió del grau d'honoris causa a la periodista Rosa María Calaf Solé, a proposta de l'Institut Universitari d'Estudis Feministes i de Gènere Purificación Escribano, per la seua trajectòria humana, acadèmica i professional en l'àmbit del feminisme, la igualtat i el periodisme compromès.

Rosa María Calaf Solé va nàixer a Barcelona l'any 1945. Es va llicenciar en Dret i Periodisme, i va realitzar un màster en Institucions Europees per la Universitat Lliure de Brussel·les i Ciències Polítiques. És una dona molt reconeguda per la seua gran labor periodística ja que va formar part de la plantilla de TVE des de 1970 fins a 2008, sent la corresponsal més veterana i amb més experiència de TVE. Ha informat per a TVE des de 93 països sobre política i economia, conflictes i catàstrofes, cultura i societat, explicant els esdeveniments i donant a conèixer els personatges que han conformat la història de les últimes quatre dècades. Sempre atenta a la informació relativa als drets de les dones i la denúncia de les desigualtats des del seu compromís com a feminista.

Des del 2009, encara que ja jubilada, Rosa María Calaf no ha cessat en la seua labor i imparteix classes, seminaris i conferències en diverses universitats espanyoles, institucions i associacions. A part del reconeixement que ha rebut per la seua gran labor periodística, destaca també per la seua gran labor compromesa en la defensa dels drets de les dones i en la lluita per la igualtat. Finalment, des de l'Institut Universitari d'Estudis Feministes i de Gènere Purificació Escribano, s'ha volgut posar l'accent en la relació de la periodista amb la Universitat Jaume I, on ha participat en diverses trobades, cursos, xarrades i col·loquis, sempre tenint present la reivindicació dels drets de les dones.

L’UJI reconeix tres noves empreses innovadores i de caràcter tecnològic

El Consell de Govern de la Universitat Jaume I ha aprovat el reconeixement de tres noves empreses innovadores i de caràcter tecnològic segons el que estableix la normativa d’Empreses de Base Tecnològica o d’Empreses Innovadores de l’UJI. Es tracta de l’empresa Emotional Apps S.L., especialitzada en el desenvolupament d’aplicacions mòbils i web orientades a compartir Emocions; l’empresa Ubik Geospatial Solutions S.L., dedicada a la utilització de tecnologies geoespacials, per al desenvolupament i implantació de projectes, serveis i aplicacions mòbils, per a la gestió d’informació urbana, social i mediambiental en el context de ciutats intel·ligents, i l’empresa Energy Apps S.L., per al desenvolupament i comercialització d’un sistema de dispositius electrònics de mesura i control d’energia i un conjunt d’aplicacions de gestió per a telèfons intel·ligents, tauletes i ordinadors dissenyats específicament per instal·lacions domèstiques i altres de característiques semblants.

Les empreses de base tecnològica (EBT) són empreses creades per membres de la comunitat universitària de l’UJI, de caràcter innovador o de base tecnològica que puguen explotar tecnologia, coneixement o resultats d’investigació propietat de l’UJI, puguen estar promogudes o participades per l’UJI, o aquelles empreses que sense tenir vinculació prèvia amb l’UJI desitgen ubicar-se a les seues instal·lacions.

L’UJI aprova la modificació de la normativa dels estudis de doctorat

El Consell de Govern de la Universitat Jaume I ha aprovat la modificació de la normativa dels estudis de doctorat, regulats pel Reial Decret 99/2011. En concret, s’han modificat els articles 21 i 22 que fan referència al tribunal de la tesi doctoral i la defensa i avaluació de la tesi respectivament. D’aquesta manera, s’estableix que en el supòsit que el nombre de membres titulars del tribunal siga superior a tres, com a màxim dos podran pertànyer a la Universitat Jaume I o a les institucions col·laboradores en l’Escola o en el programa de doctorat. A més, per a què el tribunal puga actuar vàlidament, serà necessària la presència de tots els seus membres.

En relació a l’avaluació de la tesi s’estableix que la qualificació global concedida a la tesi serà d’acord amb l’escala de no apte, aprovat, notable o excel·lent. 

L’UJI ofereix 22 programes de doctorat en el curs 2013/2014

El Consell de Govern ha aprovat l’oferta de programes de doctorat per al curs 2013/2014 que inclou 22 programes, 9 d’ells interuniversitaris. Els programes són: Ciències; Ciències de la Infermeria; Ciències de la Salut; Desenvolupament Local i Cooperació Internacional; Dret; Economia i Empresa; Educació Secundària; Estudis Interdisciplinaris de Gènere; Estudis Internacionals de Pau, Conflictes i Desenvolupament; Ètica i Democràcia; Història de l’Art; Història i Estudis Contemporanis; Història Moderna; Informàtica; Llengües Aplicades, Literatura i Traducció; Màrqueting; Nanociència i nanotecnologia; Noves Tendències i Processos d’Innovació en Comunicació; Psicologia; Química Sostenibles; Química Teòrica i Modelització Computacional; i Tecnologies Industrials.

L’UJI estableix el calendari d’extinció dels antics programes de doctorat

La Universitat Jaume I ha establert un calendari d’extinció dels programes de doctorat regulats per normatives anteriors com els RD 185/85 i RD 778/98; els programes oficials de postgrau (POP) regulats per RD 56/2005 o els programes de doctorat regulats per RD 1393/2007. El calendari estableix les dates límit per al dipòsit, presentació i defensa de la tesi.

L’UJI aprova una nova taxa per l'ús de les instal·lacions esportives per equips

La Universitat Jaume I ha aprovat una nova taxa d'ús diari per a la utilització de les instal·lacions esportives destinades a esports d'equip (camps de futbol, de bàsquet, d'handbol, de voleibol...) de manera que els esportistes que desitgen usar-les abonaran una taxa d'ús diari d'instal·lació. L'aplicació estarà restringida a la petició de l'espai el mateix dia (no hi ha reserva prèvia), s'abonarà prèviament a la utilització i tindrà un límit de nombre de participants per espai. Les taxes d'equip d'ús diari d'instal·lació per al curs 2013/14 oscil·laran entre els 8 i els 37 euros l'hora. 

Quatre graus de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques modifiquen els seus plans d'estudi

El Consell de Govern de la Jaume I ha aprovat la modificació dels plans d'estudis dels graus en Dret, Gestió i Administració Pública, Criminologia i Seguretat i Turisme de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques. Les modificacions afecten a diferents aspectes, en funció de cada grau, com el sistema d'avaluació d'algunes assignatures, la inclusió de 6 crèdits de reconeixement per la participació en programes de mobilitat o l'ampliació de les assignatures que s'impartiran parcialment en llengua anglesa. 

El Consell de Govern aprova dos llicències superiors a 3 mesos per a estades a altres centres

El Consell de Govern ha aprovat l'estada del professor Juan Antonio García Esparza, del departament d'Enginyeria Mecànica i Construcció al Dublin Institute of Technology, d'Irlanda, i de Crista María Madrid Boquín, del departament de Dret Públic a la Pace Law School de la Pace University, als Estats Units.

El Consell de Govern presenta l’informe d’auditoria de la Intervenció General de la Generalitat Valenciana de l’exercici 2012

El Consell de Govern de la Universitat Jaume I ha presentat l’informe d’auditoria de la Intervenció General de la Generalitat Valenciana corresponent a l’exercici 2012. L’informe, que ha obtingut una opinió favorable, comprén l’examen del balanç de situació a data 31 de desembre de 2012, el compte del resultat econòmic-patrimonial, l’estat de liquidació del pressupost i la memòria corresponent a l’exercici anual de 2012. Segons l’informe, els comptes anuals de l’UJI corresponents a aquest exercici, representen, en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la Universitat i contenen la informació necessària per a la seua interpretació i comprensió adequada, de conformitat amb les normes i principis contables i pressupostaris que són d’aplicació. 

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions