UJI

Informació dels assumptes tractas en el Consell de Govern

Sessió número 35 (17 maig de 2013)
Última modificació: 18/05/2013 | Font: SCP

El rector informa dels premis i reconeixements aconseguits

El rector de la Universitat Jaume I, Vicent Climent, ha posat en coneixement dels membres del Consell de Govern el premi atorgat pel Consell Superior d’Esports a la Universitat en la categoria “Trofeu Joaquín Blume” en el que es reconeix la tasca de promoció i foment de l’esport realitzada a través del Servei d’Esports.

D’altra banda, el rector a felicitat a Sofia Martín Laguna, llicenciada en Filologia Anglesa per la Universitat Jaume I i investigadora del grup de recerca LAELA per la menció que ha obtingut en la convocatòria dels Premis Nacionals de Fi de Carrera d’Educació Universitària corresponents al curs acadèmic 2009/2010.

Per últim, Climent també ha felicitat al catedràtic de Comunicació Audiovisual i Publicitat de l’UJI, Vicente J. Benet, perquè ha rebut ex aequo el Premi Muñoz Suay 2013 de l’Acadèmia de Cinema pel seu llibre “El cinema español. Una historia cultural” publicat per Paidós Comunicación.
 

Climent informa de l’entrega dels premis de les Olimpíades locals i dels Premis d’Excel·lència

El rector de l’UJI, Vicent Climent, ha informat al Consell de Govern de l’acte de lliurament dels premis de les Olimpíades locals celebrat el passat 10 de maig, així com de l’acte d’entrega dels premis d’Excel·lència docent que va tindre lloc el dia 15 de maig.
 

El rector informa del seguiment de la vaga del 9M

Vicent Climent ha informat al Consell de Govern del grau de seguiment de la vaga en l’ensenyament públic del passat 9 de maig que a l’UJI va ser secundada pel 90% de l’estudiantat, el 16,5% del PAS i més del 40% del PDI.
 

El rector informa de la celebració del Consell rector d’AICE

El rector de l’UJI, Vicent Climent, ha informat de la celebració el passat 10 de maig del Consell Rector i assemblea d’AICE en el que es va nomenar com a director d’investigació a Gustavo Mallol i com a subdirector a Javier Garcia Ten.
 

Climent informa de les dades de morositat de l’estudiantat

El rector de l’UJI, Vicent Climent, ha informat al Consell de Govern que les dades de morositat per part de l’estudiantat es troben en un nivell semblant al del curs passat situant-se aquest any en un 5,63% front al 6,21% del curs passat.
 

El rector presenta la nova versió de la web de l’UJI

Vicent Climent ha presentat al Consell de Govern la nova versió de la web de l’UJI www.uji.es aprofitant la celebració avui 17 de maig del Dia d’Internet a Espanya. El rector ha destacat que el canvi no és només estètic sino que se basa sobretot en un nou programari de gestió de continguts propi que s’ha desenvolupat pel Servei d’Informàtica en col·laboració amb el Servei de Comunicació i Publicacions i que permetrà fer més ágil i eficient la comunicació a través d’Interne a més de garantir alts nivells d’accessibilitat i el manteniment de les tres versions idiomàtiques en les que es presenta la informació.
 

L’UJI aprova el reglament de la Unitat d’Igualtat i la seua comissió assessora

El Consell de Govern de l’UJI ha aprovat el reglament de la Unitat d’Igualtat i de la Comissió Assessora d’aquesta Unitat. El reglament defineix la Unitat d’Igualtat com l’estructura depenent del vicerectorat amb competències destinada a desenvolupar les polítiques d’igualtat en matèria de gènere en la Universitat.  A més, estableix la seua estructura orgànica i les seues funcions. Per últim, la normativa determina la composició, nomenament i funcionament de la Comissió Assessora de la Unitat d’Igualtat (CAUI).
 

L'UJI aprova la contractació de concessió demanial per a la utilització de l'edifici EE com guardería/ludoteca infantil

El Consell de Govern ha aprovat la concessió demanial per a ús privatiu de l’edifici EE, ubicat a la parcel·la 34 de la Universitat Jaume I de Castelló, per destinar-lo a l’activitat de ludoteca o guarderia infantil/escola infantil de primer cicle en cas d’autorització per la Conselleria d’Educació.
 

El Consell de Govern aprova cinc propostes de comissions de serveis de professorat pertanyent als cossos docents universitaris per als curs 2013/14

El Consell de Govern de la Universitat Jaume I ha aprovat cinc propostes de comissions de serveis de professorat pertanyent als cossos docents universitaris. En concret, ha aprovat d’una banda la renovació de la comissió de servei en altres organismes públics de la professora María Carmen Agut del Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social en el Gabinet Tècnic de la Sala IV del Tribunal Suprem i d’altra la renovació de quatre peticions de comissions de serveis de professorat d’altres universitats per a incorporar-se a l’UJI durant el pròxim curs acadèmic en les àrees d'Infermeria, Fisiologia i Anatomia. Es tracta de la renovació en comissió de serveis de les professores Loreto Macià, M. Isabel Orts i del catedràtic Juan Vicente Sánchez i de la catedràtica Trinidad Herrero.
 

L’UJI concedeix deu semestres sabàtics per al curs 2013/14

El Consell de Govern de la Universitat Jaume I ha aprovat deu sol·licituds de semestres sabàtics per al curs acadèmic 2013/2014 amb l’objectiu de facilitar que el professorat puga desenvolupar treballs docents i d’investigació durant aquest període en altres universitats i institucions a nivell nacional i internacional. Les sol·licituds aprovades es corresponen a personal docent i investigador dels Departaments d’Administració d’Empreses i Màrqueting, Dret Públic, Enginyeria i Ciència dels Computadors, Economia, Dret Privat, Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia, i Llenguatges i Sistemes Informàtics. Les estades es realitzaran a la City University London, University d’Oxford, The University of Texas at Austin (USA), Technische Universität Braunschweig, Universitat Politècnica de València, Université de Lausanne (Suïssa), Universidad de Zaragoza, Universidad Complutense de Madrid i Universidad de Sonora (Mèxic).
 

El Consell de Govern aprova el canvi d'adscripció d'àrea de coneixement de quatre membres del professorat

El Consell de Govern ha aprovat el canvi d’adscripció d’àrea de coneixement de quatre membres del personal docent i investigador (PDI). En concret, es tracta de Montserrat Ferrer i Joan R. Monferrer, associats, que passen de l’àrea de Filologia Catalana del Departament de Filologia i Cultures Europees a l’àrea de Didàctica de la Llengua i la Literatura del Departament d’Educació; de Francisco J. Pastor, associat, que passa de l’àrea de Física Aplicada a la d’Òptica dins del Departament de Física; i de Francisco J. Forcada, associat, que passa de l’àrea d’Enginyeria Elèctrica a la d’Enginyeria de Sistemes i Automàtica dins del Departament d’Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny.
 

La Jaume I canvia la dedicació docent de professorat ajudant doctor

El Consell de Govern de l’UJI ha aprovat el canvi en la dedicació docent de sis membres del personal docent i investigador, en concret, de sis ajudants doctors tipus I que passan a ser ajudants doctors tipus II en el Departament d’Educació i en el Departament d’Enginyeria Mecànica i Construcció.
 

La Universitat Jaume I aprova la transformació de 13 places de professorat

El Consell de Govern de l’UJI ha aprovat la transformació o promoció de 13 places de professorat, d’acord amb els criteris del Document de Carrera Docent i Investigadora (DCDI), corresponent a la primera convocatòria ordinària de l’any 2013.

Els canvis son els següents: en el departament d’Enginyeria i Ciència dels Computadors una plaça de professor titular d’Escola Universitària es transforma en professor titular de Universitat. Quant a promocions de personal de cossos de funcionaris docents: en el departament de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia un professor titular de Universitat promociona a catedràtic de Universitat; en el departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics, dos professors contractats doctors promocionen a professors titulars; i en els departaments d’Enginyeria Mecànica i Construcció i Economia, dues places de professors contractats doctors també passen a ser de professor titular. Pel que fa al professorat contractat laboral: en el departament d’Educació un professor ajudant passa a ser professor contractat doctor; en el departament d’Enginyeria Mecànica, un professor ajudant doctor I promociona a professor contractat doctor; en el departament d’Economia, un professor ajudant doctor II passa a ser professor contractat doctor; i en els departaments d’Educació, Administració d’Empreses i Màrqueting i Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny, tres professors ajudants promocionen a professors ajudants doctor II.
 

El Consell de Govern aprova la modificació de la RLT de PDI

La Universitat Jaume I ha aprovat la proposta de modificació de la Relació de Llocs de Treball (RLT) del Personal Docent Investigador (PDI) derivada de la primera convocatòria de l’any 2013 de places de professorat en compliment del marc legal. Aquesta modificació afecta a un total de 10 professors de cinc departaments: en els departaments d'Administració d'Empreses i Màrqueting, d’Educació i d’Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny, tres professors ajudants passen a professor ajudant doctor Tipus II; en el departament d’Educació i d’Enginyeria Mecànica, sis professors ajudants doctor Tipus I passen a professor ajudant doctor Tipus II, i en darrer lloc, en el departament d’Enginyeria i Ciència dels Computadors, un professor titular d’Escola Universitària es transforma en professor titular de Universitat.
 

L'UJI atorga 95 venia docendi per al curs 2013/2014

El Consell de Govern de l'UJI ha aprovat la concessió de 95 venia docendi per al curs 2012/2013 a becaris i personal investigador pertanyent a 22 departaments diferents de la Universitat. La venia docendi és una autorització acadèmica de caràcter administratiu, necessària per a la col·laboració docent en títols oficials, tant en centres propis com adscrits a la Universitat, per a qui no la tinga reconeguda per llei.
 

L'UJI aprova contractacions de PDI a temps parcial

El Consell de Govern ha donat el vistiplau a noves contractacions, transformacions i no renovacions del Personal Docent i Investigador (PDI) a temps parcial per a atendre les necessitats docents del curs 2013-14. A causa de les promocions internes del PDI i a les necessitats de cada departament, per al pròxim curs l’UJI contractarà 46 professors més (per als departaments de Ciències de la Comunicació, Dret Privat, Dret Públic, Filologia i Cultures Europees, Matemàtiques, Traducció i Comunicació, Educació, Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny, Enginyeria Mecànica i Construcció, Estudis Anglesos, Història, Geografia i Art i per a les unitats predepartamentals de Medicina i Infermeria).
 

L’UJI aprova els barems específics dels departaments per als concursos de professorat

El Consell de Govern de l’UJI ha aprovat els barems específics per als concursos de professorat associat de les àrees de Dret Constitucional, Dret Internacional Públic, Dret Penal, Dret Processal, Dret Financer i Tributari, Dret Romà, i Estètica; així com el barem per a professorat ajudant doctor de l’àrea d’Història Moderna. Aquestos barems inclouen entre els mèrits a valorar l’activitat professional extrauniversitària vinculada a l’àrea de coneixement, l’expedient, investigació realitzada, docència universitària o coneixements de valencià i anglès.
 

El Consell de Govern aprova tres llicències superiors a tres mesos

El Consell de Govern de la Universitat Jaume I ha aprovat tres llicències per a estades superiors a tres mesos per als departaments d’Enginyeria Mecànica i Construcció, Dret Públic i Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia. Les estades es realitzaran a centres de Bèlgica, Portugal i Itàlia.
 

La UJI oferirà 98 cursos de formació continuada

El Consell de Govern ha aprovat l'oferta de cursos de formació continuada per a 2013/2014, que està formada per un total de 98 propostes formatives en les àrees d'Humanitats, Jurídiques, Llengües, Salut i Tecnologia.
 

La UJI aprova canvis en els plans d'estudi de quatre màsters

El Consell de Govern ha aprovat les modificacions de plans d'estudi presentades per quatre màsters de la Universitat Jaume I. En concret, s'han modificat els plans d'estudi del Màster Universitari en Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes, així com en el Màster Universitari en Traducció i Interpretació. En ambdós casos es tracta de modificacions no substancials que havien estat aprovades prèviament per la Junta de Centre de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques. A més a més, s'han aprovat les modificacions presentades pel Màster en Física Aplicada i el Màster en Ciències de la Infermeria.
 

L’UJI aprova la modificació dels plans d’estudis de Grau en Química, Grau en Matemàtica Computacional i Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes

El Consell de Govern ha aprovat la modificació dels plans d’estudis dels graus en Química, Matemàtica Computacional i Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes. Les modificacions es refereixen a aspectes com la incorporació als plans d’estudi de diferents normatives; canvis en la informació que fa referència a l’obtenció del títol o els itineraris; o correccions en la distribució d’hores, resultats d’aprenentatge i continguts d’algunes assignatures.
 

La Universitat presenta els resultats dels graus implantats a l’UJI

El vicerectorat de Planificació Estratègica, Qualitat i Comunicació de l’UJI ha presentat al Consell de Govern l’informe dels resultats dels graus implantats a la Jaume I, elaborat per l’Oficina de Promoció i Avaluació de la Qualitat.  L’informe avalua la taxa d’èxit i rendiment, les taxes d’oferta, demanda i matriculació, i la taxa d’abandonament dels 29 graus ja implantats a l’UJI durant els cursos 2010/2011 i 2011/2012.

De l’informe es desprèn que els resultats de les assignatures impartides a l’UJI en els graus implantats en aquestos cursos oscil·len pel que fa a la taxa de rendiment, és a dir, la relació porcentual entre el número d’estudiants aprovats en l’assignatura sobre el total d’estudiants matriculats en els grups de la mateixa assignatura,  entre el 72,79% en el curs 2010/2011 i el  73,89% en 2011/2012. La taxa d’èxit, és a dir, el percentatge entre el número d’estudiants aprovats en l’assignatura i el número total d’alumnes avaluats en totes les seues convocatòries ordinàries, ha estat del 86,97% en el curs 2010/2011 i el 86,51% en el curs 2011/2012.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions