UJI

Informació dels assumptes tractats en el Consell de Govern

Sessió número 10/2018 (12 de desembre 2018)
Última modificació: 12/12/2018 | Font: SCP

La rectora informa de la nova avaluació de les activitats de transferència del coneixement
La rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón, ha informat al Consell de Govern que, en sintonia amb les darreres actuacions del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, s’ha obert l’oportunitat al professorat contractat doctor i col·laborador de sol·licitar l’avaluació de les activitats de transferència del coneixement i d’innovació. 

Alcón destaca la magnífica trajectòria de l’UJI en matèria de recerca
La rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón, ha informat al Consell de Govern de la magnifica trajectòria de l’UJI en l’àmbit de la recerca: 5 investigadors de l’UJI s’han situat en el llistat dels més citats del món, els grups de l’UJI han aconseguit 11 de les primeres 43 places del pla autonòmic GenT, i la Universitat ha aconseguit 6 milions d’euros d’inversió a través de les diferents convocatòries de 2018 de la Generalitat. Alcón ha felicitat tot el personal implicat per uns resultats que “evidencien el dinamisme i l’impuls investigador de l’UJI”.

L’UJI modifica la RLT del PAS amb càrrec al 0,3% d'increment de massa salarial
El Consell de Govern ha aprovat la modificació de la Relació de Llocs de Treball del Personal d’Administració i Serveis per reclassificar col·lectius que havien patit situacions de greuge comparatiu des de la darrera reforma en 2016, com personal amb complements específics inferiors; auxiliars del servei d’esports; personal del grup A2 amb un complement específic inferior al d’altres places amb funcions i responsabilitats equivalents; oficials de laboratori i auxiliars de Biblioteca.
La millora de les condicions salarials anirà a càrrec de l’augment addicional del 0,3 per cent de la massa salarial autoritzat en la Llei General de Pressupostos de l’Estat (6/2018 de 6 juliol), per aquelles administracions o entitats públiques en situació de superàvit pressupostari en l’exercici 2017 i destinat, entre altres, a la revisió de complements específics entre llocs amb funcions equiparables o l’homologació de complements de destinació. 

L’UJI estabilitzarà 83 places del personal d’administració i serveis
El Consell de Govern ha sigut informat de l’estabilització de 83 places de personal d’administració i serveis (PAS) com a conseqüència de l’aplicació de la taxa addicional per a l’estabilització d’ocupació temporal autoritzada en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat. 

L’UJI aprova la modificació del pla d'estudis del Grau en Infermeria 
El Consell de Govern ha aprovat la modificació del pla d'Estudis del Grau en Infermeria amb l'objectiu de crear dos circuits amb docència intercanviada per semestre en 2n i 3r de grau amb l'objectiu d'optimitzar els recursos assistencials de pràctiques per a les assignatures amb ECTS de Pràctiques Clíniques. 
Després de la integració de l'Escola d'Infermeria de Nuestra Señora del Sagrado Corazón en la Facultat de Ciències de Salut de l’UJI, en el curs 2018/19 s'han duplicat els alumnes de nou accés passant de 60 a un total de 120 alumnes en 1r de Grau d'Infermeria. Perquè el sistema sanitari de la província puga absorbir les pràctiques clíniques d'aquest elevat nombre d'alumnes amb la mateixa qualitat docent, la Comissió de Titulació ha decidit crear dos circuits de formació: l’A, amb docència de matins, i el B, amb docència de vesprades, amb les assignatures i les pràctiques intercanviades en cada semestre. 
D'altra banda, també s'ha aprovat l'intercanvi de semestre de quatre assignatures de primer curs per a evitar una sobresaturació de treballs acadèmics i estudi en el segon semestre. 
La implantació d'ambdues modificacions es durà a terme el curs 2019-2020.

El Consell de Govern aprova les retribucions addicionals al professorat segons el sistema propi 2018
El Consell de Govern de l’UJI ha aprovat la proposta d’adjudicació de complements retributius al PDI segons el sistema propi 2018, retribucions addicionals que s’estableixen en funció de mèrits de docència, investigació i gestió. La proposta aprovada, formulada amb l’acord de la Comissió de Seguiment i Adjudicació creada pel Consell Social, contempla assignar aquestes retribucions a 706 professors per una quantia total de 472.500 euros.

L’UJI incorpora tres places a l'oferta pública d'ocupació de PDI de 2018  
El Consell de Govern ha aprovat la incorporació a l’oferta pública d’ocupació de PDI de 2018 de tres noves places de professorat contractat doctor vinculades a l’Hospital General Universitari de Castelló, atenent a la taxa de reposició de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Es tracta de dos places de professorat contractat doctor per a la Unitat Predepartamental de Medicina i una plaça per a la Unitat Predepartamental d’Infermeria.

El Consell de Govern aprova la concessió d’una llicència superior a 3 mesos
El Consell de Govern ha aprovat la concessió d’una llicència superior a 3 mesos a una professora del Departament de Finances i Comptabilitat que realitzarà una estada a la Universidad de Minho, Portugal Andreu Arnau Paradís.

El Consell de Govern aprova la proposta de resolució de la convocatòria de projectes de recerca científica i desenvolupament tecnològic del Pla de promoció de la recerca de l'any 2018
El Consell de Govern ha aprovat a proposta de resolució de la convocatòria de projectes de recerca científica i desenvolupament tecnològic del Pla de promoció de la recerca 2018. 

En total s’han aprovat 61 sol·licituds de les 95 presentades, en concret 10 de les 15 que es van presentar en la modalitat A (personal investigador novell) i 51 de les 80 presentades en la modalitat B (grups d’investigació o personal investigador). 

Per camps d’estudi s’han concedit 23 en Ciències; 2 en Ciències de la Vida; 12 en Ciències de la Vida i la Salut; 30 en Ciències Socials; 19 en Enginyeria i Arquitectura; i 9 en Humanitats. 

L’avaluació de la qualitat de les propostes presentades ha sigut realitzada per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i Recerca (AGAUR) tenint en compte la capacitat de l’equip de treball per a realitzar les activitats programades i per obtenir finançament extern (40%); interès del projecte (30%); i viabilitat de la proposta (30%).

El Consell de Govern aprova el pressupost per a 2019 de les entitats depenents de l’UJI
El Consell de Govern ha aprovat el pressupost per a 2019 de les entitats depenents de la Universitat Jaume I: la Fundació General de la Universitat Jaume I, la Fundació Universitat-Empresa, la Fundació Isonomia i la Fundació Germà Colón Doménech.
La Fundació General de la Universitat Jaume I preveu un pressupost per a 2019 de 799.415,02 euros, el que suposa un increment del 4,71% respecte a l’any passat. Aquest pressupost estarà destinat a vuit programes d'actuació: accions de suport a l’avaluació de la qualitat docent del professorat als graus; accions de suport a l’avaluació dels serveis d’R+D+i per a institucions i empreses; col·laboració en la gestió de beques i ajudes a l’estudiantat; suport a la gestió i promoció dels estudis de postgrau; desenvolupament d'accions informatives i de comunicació per a la promoció i difusió de l'activitat universitària; desenvolupament i gestió de l'Escola d'Estiu de xiquets i xiquetes; desenvolupament d'accions informatives i de comunicació per a la promoció i difusió del Programa d'Ajuda a la Diversitat, del Programa de Visites al Campus i Lligues de Debat, i gestió del Parc Científic, Tecnològic i Empresarial de la Universitat Jaume I (Espaitec).  
El pressupost de la Fundació Universitat-Empresa incrementa respecte a l’exercici anterior en un 2,41% amb uns ingressos i despeses previstos de 3.400.000 euros. Per a 2019, la FUE centra els seus objectius en la internacionalització de les seues activitats, tant en matèria de programes formatius de títol propi de la Universitat com en la incorporació en practiques de caràcter internacional que milloren l’ocupabilitat dels joves universitaris i en l’impuls a la participació en projectes europeus internacionals a través de l’oficina EuroFUE-UJI.
Pel que fa a la Fundació Isonomia, per a 2019 estableix un pressupost de 169.099,61 euros. Durant aquest exercici, la Fundació desenvoluparà els seus objectius a través de projectes d’actuació centrats en la formació en matèria d’igualtat, investigació i interlocució social, i serveis d’assessorament en matèria d’igualtat en les organitzacions. 
Per últim, s’ha aprovat un pressupost de 10.000 euros per a la Fundació Germà Colón Doménech. Per a 2019 la Fundació té previst realitzar activitats de formació, dirigides a incentivar el coneixement i la recerca en l’àmbit de la Filologia Romànica, com la realització de congressos, ponències, cursos, jornades i conferències; i la publicació de llibres relacionats amb el fi d’aquesta fundació. En 2019 s’editarà el libre III Premi Germà Colón d’estudis filològics.
 
El Consell de Govern aprova el calendari laboral de 2019
El Consell de Govern ha aprovat el calendari laboral del personal d'administració i serveis de la Universitat Jaume I per a l'any 2019.
El calendari contempla els dies hàbils de vacances i d'assumptes propis i els dies festius de caràcter nacional, autonòmic i local. Cal destacar que un any més, per raons de racionalització de la despesa i estalvi energètic, la Universitat romandrà tancada del 3 al 23 d’agost de 2019.
 
L’UJI aprova el pla de formació del PAS 2019-2021
El Consell de Govern de la Universitat Jaume I ha aprovat el novè Pla de formació del personal d’administració i serveis (2019-2021) dissenyat per a convertir-se en l’eina de gestió i millora que facilite que la Universitat Jaume I dispose de professionals amb competències, coneixements, habilitats, aptituds i actituds que permeten oferir serveis de qualitat, afegint a més l’estil UJI a la seua gestió.
 
El nou pla es sustenta en les necessitats de formació detectades i recull l’experiència acumulada al llarg dels anteriors plans de formació per a millorar la gestió dels serveis de formació oferits. De fet, l’anàlisi de resultats de l’últim Pla de Formació del PAS avaluat (2013-2015) destaca un alt grau de compliment, amb el 89% i una satisfacció per damunt del 4,50 sobre 5 situant la formació amb un desenvolupament consolidat i en un nivell creixent d’eficàcia i satisfacció, el qual constituirà el punt de partida per al desplegament del nou pla.
 
El IX Pla de Formació del PAS respon als objectius i línies del Pla Estratègic de la Universitat i contribueix al desenvolupament dels diferents plans i marcs impulsats per l’UJI com ara el Pla de Multilingüisme, el Pla UJI Digital, el Pla d’Igualtat, el Pla d’Investigació, el Programa d’Extensió Universitària, el Pla de prevenció i el Pla d’emergència, el marc de qualitat de l’UJI, el model educatiu de la Universitat i la política ambiental.
 
L'UJI  aprova el calendari electoral per al Departament de Traducció i Comunicació
El Consell de Govern ha aprovat el calendari per a les eleccions parcials al Consell del Departament de Traducció i Comunicació que es realitzaran el 17 de gener de 2019. La presentació de candidatures es podrà efectuar del 22 de desembre al 9 de gener i la proclamació definitiva de resultats serà el 23 de gener.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions