UJI

Informació dels assumptes tractats en el Consell de Govern

Sessió número 07/2018 (27 de setembre de 2018)
Última modificació: 27/09/2018 | Font: SCP

L’UJI aprova el reglament del Departament d’Educació i Didàctiques Específiques
El Consell de Govern de la Universitat Jaume I ha aprovat el reglament del Departament d’Educació i Didàctiques Específiques, format per les àrees de Didàctica de l’Expressió Corporal, Didàctica de l’Expressió Musical, Didàctica de l’Expressió Plàstica, Didàctica de la Matemàtica, Didàctica de les Ciències Experimentals i Música.

El reglament estableix la composició i competències d’aquesta unitat de docència i investigació; la composició, funcionament i competències dels seus òrgans de govern, i el seu règim econòmic.

El Consell de Govern aprova el reglament del Departament de Pedagogia i Didàctica de les Ciències Socials, la Llengua i la Literatura
El Consell de Govern de l’UJI ha aprovat el reglament del Departament de Pedagogia i Didàctica de les Ciències Socials, la Llengua i la Literatura format per les àrees de Didàctica de la Llengua i la Literatura, Didàctica de les Ciències Socials, Didàctica de l’Organització Escolar, Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació i Teoria i Història de l’Educació.

El reglament estableix la composició i competències d’aquesta unitat de docència i investigació; la composició, funcionament i competències dels seus òrgans de govern, i el seu règim econòmic.

L’UJI aprova diferents calendaris electorals
El Consell de Govern de l’UJI ha aprovat el calendari electoral per elegir els consells i les direccions del Departament de Ciències Agràries i del Medi Natural; d’Educació i Didàctiques Específiques; de Física; de Pedagogia i Didàctica de les Ciències Socials, la Llengua i la Literatura; i de Química i Analítica.

Les eleccions als consells es desenvoluparan des del 28 de setembre fins al 19 de novembre, i la votació tindrà lloc el 13 de novembre pel sistema electrònic. Les eleccions a la direcció de l’institut començaran el 6 de novembre amb la publicació provisional del cens, tindran lloc el 17 de desembre i tot el període electoral finalitzarà el 15 de gener de 2019.

D’altra banda, també s’ha aprovat el calendari d’eleccions a la direcció de l’Institut d’Estudis Feministes i de Gènere, que tindran lloc el 17 de desembre de 2018.

El Consell de Govern elegeix els membres del Patronat de la Fundació General de la Universitat Jaume I
El Consell de Govern ha elegit i designat els membres del Patronat de la Fundació General de la Universitat Jaume I. Com a representant del PDI, s’ha elegit a David Cabedo, Marc Pallarés i M. Carmen Pastor, mentre que en representació del PAS s’ha triat a Javier Grandio. Per part de l’estudiantat, ha sigut elegida Laura Alcaide. Com a vocals en representació de les Fundacions i Entitats depenents de l’UJI s’ha triat a Gemma Escrig de la Fundació Isonomia, i Santiago Fortuño de la Fundació Germà Colón.

L’UJI designa la representació del Consell de Govern en el Ple del Consell Social
El Consell de Govern ha designat com a representants d’aquest òrgan en el Ple del Consell Social a M. Jesús Tirado, per part del PAS i a Laura Alcaide per part de l’estudiantat.  

La rectora informa sobre la taxa de dipòsit de títol electrònic de l'estudiantat titulat abans de l'1 de gener de 2017
La rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón, ha informat el Consell de Govern sobre la taxa de dipòsit de títol electrònic de l'estudiantat titulat abans de l'1 de gener de 2017, que serà de 5 euros.

L’UJI augmenta l’oferta de formació continuada 2018/2019 en sis cursos
El Consell de Govern ha aprovat sis propostes de cursos de formació continuada per al curs 2018/2019. S’incorporen a l’oferta els cursos: Aplicacions per a l'Ús Docent amb la Distribució LliureX, Competència Digital en LliureX, Ús de la Pissarra Digital Interactiva, Elaboració de Recursos Educatius Digitals: continguts en Format Estàndard, El Moodle del Portal Educatiu «Mestre a Casa» i Introducció a la Programació d’ERP amb OpenBravo.

El Consell de Govern aprova la composició de la Comissió Assessora per a la Nova Organització dels Ensenyaments
El Consell de Govern ha aprovat la composició de la Comissió Assessora per a la Nova Organització dels Ensenyaments (CANOE) que estarà formada per la vicerectora d’Estudis i Docència, Isabel García en la presidència; la tècnica de l’Oficina d’Estudis Dolores Ten en la secretaria; i les següents vocalies: la vicerectora d’Estudiantat i Compromís Social, Inmaculada Rodríguez; el vicerector d’Investigació i Transferència, Jesús Lancis; el vicerector de Planificació, Coordinació i Comunicació, Modesto Fabra; el vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat, Joaquín Gual; el vicerector adjunt d’Estudis i Docència, Joaquín Beltrán; el degà de la FCS, Rafael Ballester; el degà de la FCJE, José Luis Blasco; la directora de l’ESTCE, Amelia Simó; el degà de la FCHS, Andreu Casero; la directora de l’Escola de Doctorat, Mercedes Correa; i els representants del Claustre, Rosa Llusar, M. Carmen Pastor, Javier Marzal, Juan Carlos Bou, i un representant del Consell de l’Estudiantat.

L’UJI presenta l'informe del Pla d'Ordenació Docent  per al curs 2018/2019
El vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i Professorat ha presentat al Consell de Govern l'informe de l'execució del Pla d'Ordenació Docent (POD) en la Universitat Jaume I per al curs acadèmic 2018/2019 en el qual s'informa de l'assignació de la docència en les diferents titulacions i màsters oficials i l'assignació docent en l'àmbit dels departaments.

Segons l'informe, durant el curs 2018/2019 s'impartiran un total de 18.737,48 crèdits en graus i masters.

L’UJI aprova els barems específics per a la contractació de professors ajudants doctors en l'Àrea de Literatura
El Consell de Govern ha aprovat la proposta per a la contractació de professors ajudants doctors en l'Àrea de Literatura. El barem especifica que l'expedient acadèmic aportarà fins a 10 punts, la formació fins a 20, la recerca fins a 35 punts, la docència universitària fins a 20, els coneixements de valencià i d'anglès fins a 5 punts per cadascun, i per altres mèrits es poden sumar 5 punts més.

El Consell de Govern aprova la convocatòria i perfils de places d’ajudant doctor i la corresponent modificació de la RLT del PDI
El Consell de Govern de la Universitat Jaume I ha aprovat la convocatòria d’una plaça de professor ajudant doctor tipus II vinculada a la Unitat Predepartamental d’Infermeria i la corresponent modificació en la relació de llocs de treball (RLT) del PDI en tractar-se anteriorment d’una plaça de professor ajudant.

El Consell de Govern modifica la composició de la Comissió d’Avaluació Docent i elegeix la representació de les direccions de departaments
El Consell de Govern ha aprovat la modificació de la composició de la Comissió d’Avaluació Docent i la representació de les direccions de departaments. La CAD estarà presidida pel vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat, Joaquín Gual Arnau; i tretze vocals: Modesto Fabra, vicerector de Planificació, Coordinació i Comunicació; Ana Piquer (ESTCE); M. Luisa Alama (FCJE); Francisco Javier Vellón (FCHS); Mamen Pastor (FCS); Iván José Barreda, vicerector adjunt de Planificació i Qualitat; Sergio Macario Vives (director del Departament de Matemàtiques); Jacint Balaguer (FCJE); Eric Barreda i Sergio Moreno, estudiants; Josep Manuel Quixal, com a representat sindical, i Pablo Gregori, expert en Estadística, i Cristina García, tècnica d’avaluació docent, ambdós sense vot.

L’UJI modifica el calendari acadèmic per al curs 2018/2019
El Consell de Govern ha aprovat la modificació del calendari acadèmic per al curs 2018/2019. El dijous sant passa a ser dia laborable, però no lectiu; el 24 de juny, festivitat de Sant Joan, serà festiu a tota la Comunitat Valenciana i s’amplia el calendari d’exàmens fins al 8 de juliol de 2019.

La Jaume I aprova la concessió de dues llicències superiors a tres mesos
El Consell de Govern de l’UJI ha aprovat la concessió de dues llicències superiors a tres mesos per a realitzar una estada fora de la universitat a professors dels departaments de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia i Física. Les estades es realitzaran en la Nottingham Trent University del Regne Unit i en el National Renewable Energy Laboratory, dels Estats Units.

L’UJI aprova la modificació de la composició del Consell Assessor d’Inserció Professional
El Consell de Govern ha aprovat la modificació del Consell Assessor d’Inserció Professional que té com a funcions assessorar en pràctiques externes i internacionals, i programes d’ocupabilitat d’estudiantat i titulats i titulades, així com proposar accions de millora d’aquests programes, entre d’altres.

El Consell Assessor d’Inserció Professional estarà presidit pel vicerectorat competent en Estudiantat i la secretaria l’ocuparà la persona responsable de l’Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques. Les vocalies les ocuparan, per cada centre, deganats i direcció o un coordinador de pràctiques externes nacionals a proposta de la junta de centre, vicedeganats i vicedireccions en competències en màster, els coordinadors o coordinadores de pràctiques externes internacionals, una persona en representació d l’estudiantat a proposta de la junta de centre. A més, del vicerectorat competent en pràctiques internacionals, una persona en representació del Consell de l’Estudiantat, una persona en representació del Consell Social i tres membres en representació d’empreses cooperadores en programes de pràctiques/inserció professional.

L’UJI nomenarà doctora honoris causa la catedràtica de Medicina Anna Lluch pel seu treball per a millorar la comunicació amb els pacients
El Consell de Govern de la Universitat Jaume I ha aprovat la concessió del grau de doctora honoris causa a Anna Lluch Hernández, a proposta del Departament de Traducció i Comunicació, en reconeixement a la seua trajectòria científica i acadèmica i clínica, i per la seua vinculació amb la Universitat Jaume I.

La doctora Anna Lluch Hernández es va llicenciar per la Facultat de Medicina i Odontologia de la Universitat de València en 1978. En 1985 va obtenir el grau de Doctora per la Universitat de València amb la qualificació de Premi Extraordinari. Ha gaudit de diverses estades en centres estrangers rellevants i actualment és catedràtica de Medicina en la Facultat de Medicina de la Universitat de València i Cap de Servei d'Hematologia i Oncologia Mèdica de l'Hospital Clínic Universitari de València.  Destaca la seua faceta com a investigadora principal del grup d'investigació de biologia en càncer de mamà de la Fundació INCLIVA. També pertany al Grup Espanyol d'Investigació en Càncer de Mama (GEICAM) i al grup SOLTI, que participa en el desenvolupament de nombrosos assajos clínics a escala nacional internacional.

A més d’aquesta excepcional trajectòria científica i acadèmica, en el terreny clínic la doctora Anna Lluch ha dedicat i dedica especial atenció a la millora de la comunicació amb els pacients. Ha col·laborat activament amb el Màster en Traducció Medicosanitària de l’UJI, particularment en el disseny i implementació de les pràctiques professionals i investigadores.

La visió humanística i humanitzadora que la doctora Lluch té de la pràctica mèdica fa que, al llarg de tota la seua trajectòria, la comunicació en totes les seues dimensions haja esdevingut un valor central. És aquest vessant el que justifica i dóna sentit a la proposta que eleva el Departament de Traducció i Comunicació, particularment en la seua dimensió vinculada a la comunicació, a altres formes interdisciplinàries de traducció, i la gestió dels llenguatges d’especialitat.

La rectora informa de la designació dels membres de la Fundació Universitat Jaume I-Empresa
La rectora de l’UJI, Eva Alcón, ha informat al Consell de Govern de la designació dels següents membres de la Fundació Universitat Jaume I-Empresa: els vicerectors i vicerectores Isabel Garcia, Inmaculada Rodríguez, Carmen Lázaro, Jesús Lancis i Modesto Fabra. A més també s’ha designat a les professores  Rosa Llusar (ESTCE),  Reina Ferrández (FCHS), María Ripollés (FCJE), Mercè Correa (FCS), i als professors  Javier Marzal (FCHS), Germán Orón (FCJE), Francisco López (ESTCE) i David Cabedo (FCJE).

El Consell de Govern aprova la inscripció de l’UJI en l'Associació Espainsif- Foro Español de Inversión Socialmente Responsable
La Universitat Jaume I s'inscriurà en l'Associació Espainsif-Foro Español de Inversión Socialmente Responsable, una entitat que té com a missió primordial fomentar la integració de criteris ambientals, socials i de bon govern corporatiu en les polítiques d'inversió a Espanya mitjançant el diàleg amb els diferents grups socials i contribuint al desenvolupament sostenible, així com conscienciar i impulsar canvis en els processos d'inversió en la comunitat inversora, les administracions públiques, les empreses i la ciutadania en general.

L’UJI presenta el Pla Estratègic de Subvencions 2018-2022
La rectora de l’UJI ha presentat l’informe sobre el Pla Estratègic de Subvencions 2018-2022, un pla realitzat d’acord amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i normatives de desenvolupament i tenint en compte especialment la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions.

El pla, amb una vigència plurianual, contempla aquelles disposicions dineràries realitzades per l’UJI a favor de persones públiques o privades o d’ens sense personalitat jurídica per al compliment d’un determinat objectiu, l’execució d’un projecte o la realització d’una activitat que tinguen per finalitat el foment d’una acció d’utilitat pública, la promoció de l’interès social o de promoció d’una finalitat pública.

La concessió de subvencions en l’UJI seguirà els principis de transparència (convocatòria, pública i publicitat de les actuacions); eficàcia i gestió de la despesa pública (de forma coherent amb la resta d’actuacions universitàries) i interès públic (propostes d’acció que impulsen el desenvolupament social i la igualtat com a eixos transversals d’aquestes actuacions).

El pla serà d’aplicació a les subvencions concedides en règim de concurrència competitiva, a les subvencions nominatives previstes en el pressupost i a les beques. A més a més, quan resulte pertinent les convocatòries inclouran la perspectiva de gènere en les bases amb la finalitat de promoure canvis estructurals que permeten avançar de manera eficient cap a la igualtat o la inserció social i laboral de persones en situació de vulnerabilitat amb criteris objectius de valoració.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions