UJI

Informació dels assumptes tractats en el Consell de Govern

Sessió número 06/2018 (19 juliol de 2018)
Última modificació: 19/07/2018 | Font: SCP

El Consell de Govern designa el PDI que formarà part del Consell Social
El Consell de Govern ha designat Modesto Fabra com a Personal Docent i Investigador que formarà part del Consell Social.

L'UJI aprova la concessió de cinc llicències superiors a tres mesos
El Consell de Govern de l’UJI ha aprovat la concessió de cinc llicències superiors a tres mesos per a realitzar una estada fora de la universitat a professors dels departaments del Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia; Enginyeria Mecànica i Construcció,  Llenguatges i Sistemes Informàtics, i Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia. Les estades es realitzaran en universitats dels Estats Units, França, Països Baixos, Portugal i Mèxic.

El Consell de Govern aprova l’extinció de dos màsters universitaris
El Consell de Govern ha aprovat la sol·licitud d’extinció de dos màsters universitaris que es trobaven en estat de suspensió temporal. Es tracta del Màster universitari en Física Aplicada i del Màster universitari en Investigació i Biotecnologia Agràries.

L’UJI aprova la convocatòria de 15 ajudes predoctorals per a la formació de personal investigador
El Consell de Govern de l’UJI ha aprovat la convocatòria de 15 ajudes per al desenvolupament de projectes d’investigació conduents a la realització de la tesi doctoral i a l’obtenció del grau de doctorat en l’Escola de Doctorat de l’UJI.

Incloses en el Pla de promoció de la investigació de l’UJI 2018, aquestes ajudes tenen com a finalitzat la formació de personal investigador en programes de doctorat de la Universitat Jaume I en qualsevol àrea del coneixement científic, complementant així les convocatòries externes de formació de personal docent i investigador dels plans estatal i autonòmic d’investigació.

Les ajudes es destinaran a la formalització d’un contracte laboral entre la Universitat Jaume I i la persona beneficiària i a sufragar el cost de la matrícula en el programa de doctorat. Els contractes es realitzaran sota la modalitat de contracte predoctoral, amb dedicació a temps complet, i la durada no podrà ser inferior a un any ni excedir de tres anys, o cinc anys per als beneficiaris amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%.

El termini per presentar sol·licituds s’iniciarà el 17 de setembre de 2018 i finalitzarà el dia 28 de setembre.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions