UJI

Informació dels assumptes tractats en el Consell de Govern

Sessió número 05/2018 (25 juny de 2018)
Última modificació: 25/06/2018 | Font: SCP

El Consell de Govern aprova la modificació de la composició i funcions de les comissions estatutàries
El Consell de Govern ha aprovat la modificació de la composició i funcions de les comissions estatutàries, òrgans d’assessorament i de negociació dels regulats per l’article 93 dels Estatuts de la Universitat Jaume I: la Comissió d’Afers Econòmics, Infraestructures i Informàtics (CAEII); la Comissió del Centre de Documentació; la Comissió d’Estudis i Professorat (CEP); la Comissió d’Investigació i Doctorat (CID), i la Comissió de Política Lingüística (CPL).

L’UJI aprova canviar el nom del laboratori de turisme per Laboratori d’Estudis, Ordenació i Planificació d’Espais Turístics Diego López Olivares
La Universitat Jaume I ha aprovat, a proposta de la Junta de Centre de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques, el canvi de nom del Laboratori de Turisme que, a partir d’ara es nomenara Laboratori d’Estudis, Ordenació i Planificació d’Espais Turístics Diego López Olivares.

El catedràtic d'Anàlisi Geogràfica Regional i director del Laboratori d'Estudis, Ordenació i Planificació d'Espais Turístics i del Gabinet d'Estudis Turístics de la Universitat Jaume I (GETUR), Diego López Olivares, va faltar el passat mes de maig després d'una llarga malaltia.López Olivares era un dels professors més emblemàtics de l’UJI i un dels experts turístics més preocupats per un desenvolupament sostenible del nostre territori.

El Consell de Govern elegeix la seua representació en la Mesa Negociadora
El Consell de Govern de la Universitat Jaume I de Castelló ha triat el vicerector d'Ordenació Acadèmica i Professorat, Ximo Gual, com a president de la Mesa Negociadora, i a la resta de representants d’aquest òrgan en la Mesa Negociadora: el vicerector d'Investigació i Transferència, Jesús Lancis; el vicerector de Campus i Vida Saludable, Rafael Mayo; el vicerector de Planificació, Coordinació i Comunicació, Modesto Fabra; el gerent, Andrés Marzal; el vicegerent de personal i organització, José Luis Gordo; la secretària de la Unitat Predepartamental de Dret del Treball i Seguretat Social i Eclesiàstic de l’Estat, M. Victoria Camarero; i ladirectora del Departament de Traducció, Pilar Ezpeleta.

L’UJI modifica el calendari laboral del PAS
La Universitat Jaume I ha modificat el punt 9.1 del calendari laboral del PAS per especificar que els dies de permís per defunció, accident o malaltia greu d’un familiar «seran comptadors a partir del primer dia no festiu des del fet que genera el dret».

L’UJI modifica la Relació de Llocs de Treball del PAS per incloure la plaça de vicegerència
El Consell de Govern ha aprovat la modificació de la Relació de Llocs de Treball del Personal d’Administració i Serveis per incloure el lloc de treball 10.386 corresponent a la plaça de vicegerència de Personal i Organització.

El Consell de Govern aprova la modificació de la documentació per a l’organització del curs 2018/2019
El Consell de Govern de la Universitat Jaume I ha aprovat la modificació de la documentació per a l’organització del curs 2018/2019 per incloure la reducció de 752 crèdits en l’apartat dels crèdits de reducció per càrrecs acadèmics o sindicals fixos entre els que es troben els càrrecs de rectora, membres del Consell de Direcció, vicerectors adjunts, deganats i direccions de centres entre altres.

Aquests nomenaments impliquen un estalvi de 19 crèdits de reducció docent. 

Wenceslao Rambla és nomenat professor col·laborador honorífic
El catedràtic d’Universitat i ex vicerector de Cultura, Wenceslao Rambla Zaragozá, ha sigut nomenat com a professor col·laborador honorífic per al curs 2018/2019. Rambla forma part de l’àrea d’Estètica i Teoria de les Arts  del Departament d'Història, Geografia i Art de l’UJI.

L’UJI aprova el barem específic per a un concurs de professorat ajudant doctor en la FCS
El Consell de Govern ha aprovat la proposta de barem específic per al concurs de professorat ajudant doctor de l’Àrea de Medicina Preventiva i Salut Pública de la Unitat Predepartamental de Medicina.

La Universitat Jaume I aprova la proposta de convocatòria i perfils de places d’ajudant doctor i de la corresponent modificació de la RLT del PDI
La Universitat Jaume I ha aprovat una modificació de la Relació de Llocs de Treball (RLT) del PDI que afecta a una plaça d’ajudant que passa a ser de professor/a ajudant/a doctor/a tipus I. La plaça de professorat pertany al departament d’Infermeria.

L'UJI aprova la concessió de cinc llicències superiors a tres mesos
El Consell de Govern de l’UJI ha aprovat la concessió de cinc llicències superiors a tres mesos per a realitzar una estada fora de la universitat a professors dels departaments d’Història, Geografia i Art; Enginyeria Mecànica i Construcció; Educació i Didàctiques Específiques; Estudis Anglesos i Llenguatges i Sistemes Informàtics.Les estades es realitzaran en universitats de Cuba, Suïssa, Chile, Estats Units i Portugal.

L'UJI oferirà dos cursos de formació continuada en Turisme per conveni amb l'Agència Valenciana de Turisme
L'UJI oferirà dins de l'oferta de formació continuada, dos cursos vinculats a l'alimentació: Dieta mediterrànea, de 100 hores i Cuina de la Comunitat Valenciana, de 150. Aquesta formació, que tindrà com a responsables acadèmics de la Universitat a la professora Rosa M. Rodríguez i al professor Luis Callarisa del Departament d'Administració d'Empreses i Màrqueting, s'emmarca dins del conveni amb l'Agència Valenciana de Turisme i es realitzarà amb la col·laboració del Centre de Desenvolupament Turístic.

L’UJI aprova les directrius acadèmiques d’estudis de grau i màster per al curs 2018/2019
El Consell de Govern ha aprovat les diretrius acadèmiques dels estudis de grau i màster de la Universitat Jaume I per al curs 2018/2019. Aquestes directrius pretenen ser una eina que orienten l’estudiantat i el professorat a l’hora de fer els tràmits reglamentaris establerts per a aquests estudis i permeten el personal administratiu actuar amb més seguretat i eficiència en la gestió dels procediments.

Les directrius contenen les normes d’aplicació general que afecten a l’estudiantat de grau i de màster de l’UJI i es revisen cada any per tal d’actualitzar-les d’acord amb la normativa estatal i els criteris de carácter intern que hagen pogut modificar-se.

En elles es recullen aspectes com la matrícula, beques i ajudes, convocatòries d’avaluació, valoració d’expedients, certificats acadèmics i expedició de títols.

El Consell de Govern aprova la venda de la participació de l’UJI en l’empresa Xop Física
La Universitat Jaume I de Castelló ha aprovat la venda de la participació universitària en l’empresa Xop Física. L’activitat de l’explotació de la patent del sensor d’humitat propietat de l’UJI ha cessat i l’empresa es dedica actualment a altres activitats i no està ja vinculada al Parc Científic, Tecnològic i Empresarial, Espaitec.

L’UJI aprova diferents calendaris electorals
El Consell de Govern de l’UJI ha aprovat el calendari electoral per elegir la direcció del departament d’Història, Geografia i Art, i del departament de Ciències de la Comunicació.

La presentació de candidatures es podrà realitzar del 13 al 17 de setembre de 2018 i l’elecció tindrà lloc el 27 de setembre. La proclamació definitiva de resultats serà el 17 d’octubre.

D’altra banda, s’ha aprovat el calendari per a les eleccions al consell del departament d’Història, Geografia i Art. Les candidatures es podran presentar del 13 a 18 de juliol, les eleccions se celebraran el 25 de juliol per vot electrònic i el 31 de juliol tindrà lloc la proclamació definitiva de resultats.

L’UJI aprova la delegació de la rectora de la competencia de la resolució dels recursos de reposició interposats contra els acords del Consell de Govern  
La Universitat Jaume I ha aprovat la delegació de la rectora de la competencia de la resolució dels recursos de reposició interposats contra els acords del Consell de Govern.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions