Informació dels assumptes tractats en el Consell de Govern Sessió número 1/2015 (29 gener 2015)

29/01/2015 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El rector de l’UJI informa de la reunió de la CRUPV amb la consellera d’Educació, Cultura i Esports
El rector de l’UJI, Vicent Climent, ha informat al Consell de Govern de la reunió mantinguda pels cinc rectors de les universitats públiques valencianes amb la consellera d’Educació, Cultura i Esports i el director de l’Institut Superior d’Ensenyaments Artístics (ISEACV) en la que es va acordar la constitució de la comissió de treball entre les universitats públiques i l’Institut per al desenvolupament de l’article 58 de la Llei Orgànica d’Educació.  En representació de l’UJI, s’acorda nomenar a la vicerectora d’Estudis Isabel Garcia per formar part d’aquesta comissió.

D’altra banda, a la reunió es va acordar la constitució d’una comissió de seguiment del Pla Plurianual de Finançament (2010-2017) en la que representaran a l’UJI el Gerent, Andrés Marzal, i el vicerector d’Economia i PAS, Miguel Ángel Moliner.

Climent informa de la signatura del conveni de finançament de despeses corrents i d’inversió
El rector de l’UJI, Vicent Climent, ha informat al Consell de Govern dels convenis que Generalitat Valenciana i les cinc universitats públiques valencianes han signat  per a la liquidació per part del govern autonòmic dels més de 326 milions d’euros del deute històric que manté amb el sistema universitari i que ascendia a més de 891 milions. 

La resta del deute es reprogramarà en una inversió de 48,2 milions en infraestructures, dels quals 17,7 estaran destinats a la Universitat Jaume I per a l’edificació i equipament de la Facultat de Ciències de la Salut, i en un calendari de pagaments fins al 2022 per a abonar els 394,6 milions restants.

El rector informa del traspàs de la presidència del a CRUPV
El rector ha informat del traspàs de la presidència del a CRUPV després de finalitzar el seu any de mandat en aquest càrrec rotatiu que durant 2015 assumeix el rector de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, Jesús Tadeo Pastor.

Així mateix, Climent ha destacat les principals accions que els rectors valencians tenen previstes per a 2015 entre les que es troben obrir negociacions sobre el deute a curt termini de la Generalitat i recuperar els nivells en subvenció ordinària de 2010, la creació de les comissions de finançament i de seguiment del deute històric, l’impuls del Campus d’Excel·lència Habitat 5U, la creació d’un nou portal de les Universitat Públiques Valencianes, la continuïtat de la comissió interuniversitària per a una ràdio televisió pública valenciana, la constitució d’una taula negociadora per elaborar el conveni col·lectiu per al professorat laboral universitari, la futura implantació de la carrera professional del PAS i la col·laboració amb l’Institut Superior d’Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana.

El rector informa de la visita a les obres de l’antic edifici d’Hisenda
El rector ha informat de la visita a les obres de l’antic edifici d’Hisenda i de la reunió mantinguda amb l’Ajuntament de Castelló per a la creació d’una comissió de seguiment.

El Consell de Govern aprova el calendari per a eleccions a la direcció d’un departament

El Consell de Govern de l’UJI ha aprovat el calendari electoral per a elegir direcció en el Departament de Finances i Comptabilitat. La presentació de candidatures serà del 10 al 12 de març i les eleccions tindran lloc el dia 24 de març, sent la proclamació definitiva de resultats el 30 de març. En cas de produir-se una segona volta, aquesta serà el 14 d’abril i la proclamació definitiva el 17 d’abril.

El Consell de Govern aprova el calendari laboral de 2015
El Consell de Govern ha aprovat el calendari laboral de la Universitat Jaume I per a l'any 2015 d'aplicació al personal d'administració i serveis funcionari, laboral fix i contractat temporal. El calendari contempla els dies hàbils de vacances i d'assumptes propis i els dies festius de caràcter nacional, autonòmic i local. Per quart any consecutiu, la Universitat romandrà tancada tres setmanes en agost (del 3 al 23 d'agost) i una setmana en Nadal (del 24 de desembre de 2015 fins a l'1 de gener de 2016).

El Consell de Govern aprova les Línies Bàsiques de la Productivitat del PAS per 2015
El Consell de Govern ha aprovat les línies bàsiques per a l’elaboració del segon programa de millora de la productivitat dels serveis de la Universitat Jaume I, que té per objecte reconèixer, incentivar i estimular els esforços que el personal de la plantilla del Personal d’Administració i Serveis (PAS) porta a terme d’una manera continuada per millorar el funcionament de la Universitat, augmentar la producció de béns i/o serveis en relació amb els recursos emprats i augmentar, així mateix, la satisfacció dels clients interns i/o externs. El document estableix com a principal novetat que el component individual de l’activitat professional es vincularà a la decisió voluntària del PAS de prestar serveis en determinades vesprades a proposta de la direcció del servei amb la finalitat que els diferents serveis puguen garantir als seus respectius clients, externs o interns, que disposaran d’una mínima atenció al públic en horari de vesprada.

L’UJI aprova el Pla d'Ordenació del Personal Administratiu
El Consell de Govern de l’UJI ha aprovat l'engegada del pla d'ordenació del personal administratiu per atendre les necessitats derivades de la implantació de l'Espai Europeu d'Educació Superior, que dota de major protagonisme als centres, de l'Escola de Doctorat i de la Facultat de Ciències de la Salut. El pla afecta a part del personal administratiu dels departaments universitaris, onze dels quals passaran a estar adscrits als centres, realitzant tasques lligades al desenvolupament del Pla de Bolonya en coordinació amb els serveis centrals.

L’UJI incorpora a la Comissió d’Avaluació Docent un nou membre

El Consell de Govern ha incorporat un nou membre a la Comissió d’Avaluació Docent i ha nomenat vocal a l’estudiant Jaime Clemente Martínez, a proposta del Consell de l’Estudiantat.

L’UJI nomenarà doctor honoris causa a l’historiador Fernando Checa
El Consell de Govern de la Universitat Jaume I ha aprovat per unanimitat la concessió del grau doctor honoris causa a l’historiador Fernando Checa Cremades a proposta del Departament d’Historia, Geografía i Història de l’Art, i a iniciativa del Grup d’Investigació Iconografia i Història de l’Art (IHA), en reconeixement a l’enorme aportació de les seues investigacions a la Història de l’Art, materialitzades en monografies ja clàssiques, grans exposicions i centenars d’articles entre d’altres; i especialment per la seua participació activa en la docència i la investigació desenvolupada en el campus de l’UJI.  En l’acte d’investidura actuarà com a padrí el catedràtic d’Història de l’Art de l’UJI, Víctor Mínguez.

Fernando Checa és l’historiador de l’Art en actiu més important de les universitats espanyoles i el que ostenta major prestigi internacional. Doctor en Filosofia i Lletres (especialitat Història de l’Art) per la Universitat Complutense de Madrid i llicenciat en Dret, va obtenir premi extraordinari de doctorat en 1981 i el Premi Nacional d’Història en 1993.

En 1976 va començar a exercir la docència en la Universitat Complutense de Madrid, on des de l'any 1999 és catedràtic. Entre 1996 i 2001 va ser director del Museu del Prado. El seu camp d'estudi abasta fonamentalment l'art de l'època del renaixement i el barroc, amb especial dedicació al tema del col·leccionisme i mecenatge regi en l'Espanya dels segles XVI i XVII, així com al de les relacions artístiques de la monarquia hispànica amb Europa en aquesta època. Entre les seues publicacions destaquen: Pintura y escultura del ­renacimiento en España (1983), Carlos V y la imagen del héroe en el renacimiento (1987), Felipe II, mecenas de las artes (1992), Tiziano y la monarquía hispánica. Usos y funciones de la pintura veneciana en España. Siglos XVI y XVII (1994), Carlos V. La imagen del poder en el renacimiento (2000) Velázquez. Obra completa (2008) o Tiziano y las cortes del Renacimiento (2013).

Com a investigador ha dirigit diversos projectes internacionals finançats per França, Àustria, el Consell d'Europa i Estats Units, entre els quals destaca el que va donar origen a la publicació dels inventaris de Carlos V i la família imperial, que els seus tres primers volums han sigut publicats per The Getty Research Institute de Califòrnia (2010).

A més dels seus mèrits acadèmics, la relació del professor Checa amb la Universitat Jaume I ha sigut molt activa ja que ha participat com a conferenciant, ponent, professor de cursos d’estiu i membre de comitès científics de congressos organitzats per IHA. Però a més, el seu compromís amb l’UJI es concreta en dos punts rellevants. D’una banda, en la incorporació de l’IHA en el grup interuniversitari d’alta investigació Magnificiència, Poder i Art que va constituir en 2013 a partir de nuclis d’historiadors de l’art de la Universitat Complutense, la Universitat de Valladolid i la Universitat Jaume I. En segon lloc, destaca el seu compromís amb la nova Escola de Doctorat de l’UJI.

El Consell de Govern aprova el Pla de Promoció a la Investigació de la Universitat Jaume I per a l’any 2015
La  Universitat Jaume I dotarà amb prop de quatre milions d’euros el Pla de Promoció de la Investigació 2015 que ha sigut aprovat pel Consell de Govern. La universitat pública de Castelló realitza un gran esforç  per mantenir l’activitat d’investigació científica i desenvolupament tecnològic en un context de contenció de la desposa pública.

El Pla de Promoció de la Investigació 2015 contempla la posada en marxa de cinc programes que inclouen diverses convocatòries d’ajudes i beques. El primer programa és per al foment de projectes d’investigació i contempla la convocatòria d’ajudes per la realització de projectes d’investigació científica i desenvolupament tecnològic i accions d’incentiu dels projectes i xarxes del Programa Marc d’I+D de la Unió Europea.

El segon programa té com a objectiu promoure la mobilitat del personal investigador per a completar, ampliar i actualitzar la formació de personal investigador que no disposa d’un programa específic d’estades en centres d’investigació, així com facilitar la realització de doctorats internacionals. El tercer programa, de suport a la formació i incorporació de personal investigador, inclou tres línies de treball: la convocatòria d’ajudes predoctorals per a la formació de personal investigador; la convocatòria de personal investigador doctor per a suport dels grups d’investigació;  i la convocatòria de cofinançament de contractes del programa “Juan de la Cierva”.

El quart programa, de foment de projectes de transferència de resultats de la investigació inclou la convocatòria StartUJI de Valorització de Resultats d’Investigació. En darrer lloc, el cinquè programa, de suport als grups d’investigació d’alt rendiment, pretén reforçar l’activitat d’investigació dels grups de recerca de la  Jaume I  amb un alt rendiment, segons els criteris establerts pel Pla Plurianual de Finançament per a les Universitats Públiques Valencianes del Govern de la Generalitat Valenciana.

El Consell de Govern aprova la proposta de finançament dels màsters per al curs 2015-2016
El Consell de Govern ha aprovat els criteris per a l’ordenació acadèmica i el finançament dels màsters universitaris de la Universitat Jaume I, que estableixen com a principal objectiu que els màsters universitaris siguen autofinançables. D’aquesta manera, la Universitat Jaume I finançarà els màsters en funció de la matrícula del curs anterior, del preu del crèdit matriculat de primera matrícula i del nombre de crèdits a impartir pel professorat de l’UJI per a superar el títol. També es tindrà en compte si cal fer un segon curs per a l’obtenció del títol i altres aspectes, com l’evolució de la matrícula, el caràcter d’habilitació per a professions regulades, el caràcter interuniversitari o l’obtenció de recursos externs, entre d’altres.

Prop de 500 professors externs i professionals participaran com a docents als màsters de l'UJI
El Consell de Govern ha aprovat la relació de professorat extern que imparteix docència en màsters oficials de la Universitat Jaume I al llarg del present curs 2014/2015 i que inclou un total de 500 investigadors, professors i professionals procedents d'altres universitats i d'empreses que col·laboraran en la formació teòrica i pràctica de l'estudiantat del postgrau oficial de l’UJI.

L’UJI aprova la memòria del nou Màster Universitari en Didàctica de la Música
La Universitat Jaume I ha aprovat la memòria de verificació del Màster Universitari en Didàctica de la Música, que s'engegarà el curs 2015-2016. Aquest màster està pensat per a donar una resposta professionalitzada i/o investigadora a titulats superiors de conservatori que tinguen inquietuds per a formar-se i accedir a un programa de doctorat. Els objectius d'aquest programa són: millorar i actualitzar la formació didàctica del professorat de Conservatoris Professionals, obrir i donar cobertura a una línia de formació i recerca didàctica basada en els seus contextos socioculturals, com el valencià o uns altres des del teixit de la seua pròpia identitat, proporcionar accés als programes de Doctorat, formar doctors especialitzats en un àmbit amb gran demanda social i professional i respondre des de l'àmbit acadèmic a les necessitats culturals que la societat li demanda.

L’UJI aprova el calendari acadèmic del curs 2015/2016
El Consell de Govern ha aprovat el calendari acadèmic per al curs 2015/2016 que contempla que les classes començaran el dimecres 9 de setembre de 2015 i finalitzaran el 24 de maig de 2016. L’estudiantat tindrà dos períodes d’avaluació final de semestre, del 8 al 26 de gener i del 25 de maig al 10 de juny, i un període d’avaluació de la segona convocatòria ordinària del 20 de juny al 8 de juliol. A més s’estableix un període d’avaluació optatiu del 13 al 17 de juny, que els centres poden utilitzar per a la realització de proves d’avaluació d’estudis segons les seues necessitats.

En relació als dies festius, serà festa de la Universitat sense activitat docent presencial, el 25 de setembre i el 26 de febrer. El període de vacances durant Nadal serà del 23 de desembre al 6 de gener; en Magdalena, del 27 de febrer al 6 de març, i en Setmana Santa, del 25 de març al 3 d’abril.

L’UJI aprova el document per l’organització del curs 2015/2016
El Consell de Govern de la Universitat Jaume I ha aprovat el document d’organització del curs 2015/2016 amb l’objectiu d’establir un marc de referència per al disseny i desenvolupament dels diferents processos que s’engloben dins de l’ordenació acadèmica, com ara el calendari, la previsió del nombre de crèdits a impartir i les dedicacions docents i obligacions d’assistència a l’estudiantat per part del PDI amb l’objectiu d’abastar les metes fixades de la manera més eficaç i eficient possible.

En primer lloc, el document estableix el calendari d’ordenació acadèmica amb les principals accions acadèmiques que es produiran al llarg del curs 2015/2016. El calendari s’inicia amb l’aprovació del document per a l’organització del curs i del calendari acadèmic al gener de 2015 i finalitza amb l’aprovació de l’execució del POD del 2015/2016 a finals d’octubre de 2016. Enmig d'aquests dos esdeveniments van desenvolupant-se tota una sèrie de processos que culminen amb la negociació de l'oferta acadèmica del curs, com a conseqüència de la qual es produïxen les negociacions de necessitats de PDI. També s'indiquen els terminis per als processos d'elaboració d'horaris de classe i exàmens, elaboració/revisió dels temaris i de les guies docents de les assignatures i l'elaboració i aprovació del POD del professorat. Per últim, en el calendari apareixen les dades de tots els processos acadèmics de les proves d'accés a la Universitat, preinscripció, matrícula, convocatòries d'exàmens i emissions i recepcions d'actes.

A continuació, es preveu el càlcul de la previsió del nombre de crèdits en titulacions de primer i segon cicle, de grau i màsters oficials. Així, està previst impartir, en el curs 2015/2016, 14.891,88 crèdits finançats en graus i 9,42 en primer i segon cicle, la qual cosa suma un total de 14.901,30 crèdits finançats. Per a màsters oficials, els crèdits finançats totals són 3.291,20.

Per últim el document estableix la dedicació docent i obligacions de tutoria a l’estudiantat per part del PDI, les reduccions de la dedicació docent i el procediment i criteris per a la concessió de veniae docendi al personal investigador per al curs acadèmic 2015/16 així com els procediments relatius a l’ordenació acadèmica del curs 2015/16.

La Universitat convoca una plaça d’ajudant doctor a l’àrea d’Expressió Gràfica Arquitectònica
El Consell de Govern ha aprovat la proposta de convocatòria d’una plaça d’ajudant doctor a l'àrea d’Expressió Gràfica Arquitectònica i de la corresponent modificació en la Relació de Llocs de Treball (RLT) del Personal Docent e Investigador (PDI).

La Universitat Jaume I convoca 15  places de professorat associat per a la Unitat predepartamental de Medicina
La Universitat ha aprovat la proposta de contractació de professorat associat laboral en la Unitat Predepartamental de Medicina per a atendre necessitats docents del curs 2015-2016. En concret, es convocaran 15 places per a llicenciats en Medicina de les següents especialitats: Psiquiatria; Medicina Intensiva; Endocrinologia i Nutrició; Aparell Digestiu; Dermatologia Medico-Quirúrgica i Venerologia; Reumatologia; Neurologia; Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu; Neurocirurgia; Oftalmologia i Pediatria. 

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions