15/06/2023 | FCS
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La Facultad de Ciències de la Salut de la Universitat Jaume I disposa d'un sistema d'assegurament intern de la qualitat dels seus títols (SAIQ-FCS). Aquest sistema de qualitat comprèn tots els títols oficials que s'imparteixen en la Facultat i amplia els requeriments de la verificació dels títols. El seu objectiu bàsic es garantir la qualitat de tots els títols que s'hi imparteixen, graus i màsters, amb la revisió i millora dels seus programes formatius, basats en les necessitats i expectatives dels seus grups d'interès, als quals s'ha de tindre puntualment informats.

El SAIQ-FCS té diverses responsabilitats:

- la Junta de Centre adopta les mesures necessàries per a assegurar el compliment del sistema d'assegurament intern de la qualitat.

- els responsables de qualitat del centre han de vetlar pel compliment de les normes relatives al sistema d'assegurament intern de la qualitat.

- les Comissions de Titulació de grau i màster han de realitzar un seguiment del desenvolupament dels títols, responsabilitzar-se del control i millora del SAIQ.

Informació proporcionada per: Facultat de Ciències de la Salut