24/01/2020 | FCS
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

REUNIÓ 41. Junta de Centre de la Facultat de Ciències de la Salut

Dijous, 19 de desembre de 2019.

Lloc: Sala de Juntes (MD0110FJ) de la FCS

Horari: 9:30h. 

Ordre del dia

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta anterior (3/12/2019)

2. Informe del degà

3. Aprovació, si escau, d'activitats de reconeixement de crèdits per al segon semestre del curs 2019-2020.

4. Informar sobre la proposta de nomenament de Tutora Pràctiques Externes Extracurriculars Internacionals de la FCS.

5. Torn obert de paraula

Informació proporcionada per: Facultat de Ciències de la Salut