24/01/2020 | FCS
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

REUNIÓ 40. Junta de Centre de la Facultat de Ciències de la Salut (VIRTUAL)

Horari: 24 hores del 3/12/2019

 

Ordre del dia

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta anterior (24/10/19)

2. Aprovació, si escau, de la memòria del Títol del màster universitari en Infermeria Avançada per la Universitat Jaume I.

Una vegada finalitzat el termini d'exposició pública de la Memòria del Títol del màster universitari en Infermeria Avançada per la Universitat Jaume I, enviem la memòria per a la seua possible aprovació.

3. Informar sobre l'informe de revisió d'al·legacions del màster universitari en Infermeria Avançada per la Universitat Jaume I.

Informació proporcionada per: Facultat de Ciències de la Salut