26/09/2018 | FCS
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

REUNIÓ 25 DE LA JUNTA DE CENTRE DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES DE LA SALUT

Data: dimarts, 13 de març de 2018

Lloc: seminari HD0235DS de la FCS

Horari: 9:30 h. en primera convocatòria, 10.00 h. en segona convocatòria.

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de l'acta de la junta anterior.
 2. Informe del degà.
 3. Ratificació, si escau, de l'acord pres a la Junta Permanent sobre les modificacions del pla d’estudis del grau de Medicina.
 4. Aprovació, si escau, de l’oferta acadèmica del curs 2018-2019 al Grau de Medicina.
 5. Aprovació, si escau, de l’oferta acadèmica del curs 2018-2019 al Grau d’Infermeria.
 6. Aprovació, si escau, de l’oferta acadèmica del curs 2018-2019 al Grau de Psicologia.
 7. Aprovació, si escau, de l’oferta acadèmica del curs 2018-2019 al Màster universitari de Ciències de la Infermeria.
 8. Aprovació, si escau, de l’oferta acadèmica del curs 2018-2019 al Màster Universitari en Intervenció i Mediació Familiar.
 9. Aprovació, si escau, de l’oferta acadèmica del curs 2018-2019 al Màster Universitari en Investigació en Cervell i Conducta.
 10. Aprovació, si escau, de l’oferta acadèmica del curs 2018-2019 al Màster Universitari en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans.
 11. Aprovació, si escau, de l’oferta acadèmica del curs 2018-2019 al Màster Universitari en Psicologia General Sanitària.
 12. Aprovació, si escau, de l’oferta acadèmica del curs 2018-2019 al Màster Universitari en Rehabilitació Psicosocial en Salut Mental Comunitària.
 13. Torn obert de paraules.
Informació proporcionada per: Facultat de Ciències de la Salut