25/01/2020 | FCS
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

JUNTA DE CENTRE DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES DE LA SALUT (11-12-18)

 

S'han aprovat, per assentiment, els següents punts:

  • Actes de les Juntes anteriors (Junta ordinària del 7/06/18, Juntes de centre virtuals del 5/07/2018; 20/09/2018 i 5/12/2018).
  • Creació de la Comissió d’Avaluació Clínica Objectiva Estructurada (ACOE). La comissió estarà composta per: Presidenta de la comissió: M. José Monedero Mira; Secretari: Ricardo Tosca Segura; Membres del Deganat de Ciències de la Salut i responsables del Grau de Medicina: Conrado Martínez Cadenas i Ferran Martínez García; Responsables de la selecció i formació d'actors i actrius per a la realització d'estacions amb pacients simulats: Manuel Batalla Sales i Raquel Tena Barreda; Responsables de les ACOE de cinqué i quart curs: Elena Sorlí Clemente i Eva Treviño Peña; Personal administratiu amb formació específica: Silvia Morro Martín.
  • Estudiantat representant de la FCS de HCEM (Germanor Castellonenca d'Estudiants de Medicina) i IFMSA (International Federation of Medical Students Associations): Judith Calpe Salvador, Coordinadora de salut pública; Victor Manuel Mouzo Belles, president; Alma Molina Ahis, Portaveu AEEE; Stephany Barreda Bezerra da Silva, Coordinadora d’intercanvis i portaveu IFMSA; Javier Marques Dealbert, Vicepresident d'intercanvis; Marina Balién Santafé, Coordinadora de drets humans; Elena Diana Stroe, vicepresidenta d’actividats; Meryem Boulanoir, Coordinadora de drets humans; Marta Gonzalez Sánchez, Coordinadora d’Educació Mèdica; Carlos Rojas Pérez, Tresorer i portaveu CEP; Sergio Caravaca Tonda, Coordinador d'intercanvis; Ignacio Hidalgo Llopez, Coordinador d’Educació Mèdica; Adrià Fernández, Representant de l'associació en la xarxa sanitària social; Malena Llorente Pascual, Coordinadora de sexualitat; Alexandra Isabel Fernández Martínez, Coordinadora de salut pública; María de los Ángeles Martínez Montiel, Coordinadora d'intercanvis nacionals.
  • Sol·licituds de implantació o renovació de cursos d’expert, d’especialització i de màsters propis.
  • Sol·licituds d'activitats de reconeixement de crèdits per al segon semestre del curs 2018-2019.
  • Modificacions en les dates d’exàmens dels graus d’Infermeria, Medicina i Psicologia per al curs 2018-2019, degut al canvi en el calendari acadèmic aprovat en Consell de Govern del 27 de setembre de 2018.

 

S’ha informat dels següents punts:

  • Nova composició de la Comissió de Grau de Medicina i dels seus tutors d’intercanvi. La comissió, a partir de l'1 de gener de 2019 quedarà composta per: Coordinadora de primer curs: María José Sánchez Catalán; Coordinadora de segon curs: María Muriach Saurí; Coordinador de tercer curs: Francisco Olucha Bordonau; Coordinador de quart curs: Francisco Ros Bernal; Coordinadora de quint curs: Ana Mª Sánchez Pérez; Coordinador de sisè curs: Ricardo Tosca Segura; Coordinació de pràctiques: María José Monedero Mira, Elena Sorlí Clemente, Eva Moya Artuñedo i Eva Treviño Peña; Coordinadora d’intercanvi: Esther Castillo Gómez. I tutors/es d’intercanvi, Pablo Baliño Remiro y Bárbara Hernando Fuster.
  • Nomenament de la professora Marisa Rebagliato com Coordinadora de projecte del Pla Estratègic de la FCS per a la promoció de les competències d'investigació en el Grau en Medicina.

 

Informació proporcionada per: Facultat de Ciències de la Salut