23/04/2019 | FCS
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Sessió 3/2018

JUNTA DE CENTRE DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES DE LA SALUT (7-06-18)

- S'aproven per assentiment les actes de les Juntes anteriors (Junta ordinària del 13/03/18 i Junta extraordinària del 25/04/18)

- S'aproven per assentiment els horaris i exàmens del grau en Infermeria per al curs 2018-19.

- S'aproven per assentiment els horaris i exàmens del grau en Medicina per al curs 2018-19.

- S'aproven per assentiment els horaris i exàmens del grau en Psicologia per al curs 2018-19.

- S'aproven per assentiment els horaris i exàmens del màster universitari en Ciències de la Infermeria per al curs 2018-19.

- S'aproven per assentiment els horaris i exàmens del màster universitari en Intervenció i Mediació Familiar per al curs 2018-19.

- S'aproven per assentiment els horaris i exàmens del màster universitari en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans per al curs 2018-19.

- S'aproven per assentiment els horaris i exàmens del màster universitari en Psicologia General Sanitària per al curs 2018-19.

- S'aproven per assentiment els horaris i exàmens del màster universitari en Rehabilitació Psicosocial en Salut Mental Comunitària per al curs 2018-19.

- S'aproven per assentiment els horaris i exàmens del màster universitari en Cervell i Conducta per al curs 2018-19.

- S'aproven per assentiment els representants de la FCS en les comissions i centres on la FCS té representació.

         - Consell de Govern: Rafael Ballester, Roser Poy Gil, Juan Vicente Sánchez.

          - Comissió d'Assumptes Econòmics, informàtics i Infraestructura: Raquel Flores

          - CEP: Mamen Pastor Verchili

         - Comissió Avaluació Docent: Mamen Pastor Verchili

          - Coordinació de Centres- Consell d'adreça: Rafael Ballester Arnal

          - Consell Assessor de Cooperació i Solidaritat Internacional: Conrado Martínez

          - Consell Assessor de Cooperació Acadèmica Interuniversitària (CACAI): Ana H. Alarcón Aguilar

          - Comissió de política lingüística (CPL): Generós Ortet

          - Comissió d'Igualeu: Eva Cifre i Rafael Ballester

          - Consell Assessor USE: Raquel Flores

           - Consell Assessor d'inserció professional: Isabel Martínez, Conrado Martínez, Eladio Collado i Mamen Pastor

          - Consell assessor càtedra INCREA: Raquel Flores

          -Tribunal Majors de 40 anys: Rafael Ballester Arnal (i vicedegà/a de la titulació)

           - Comissió Mixta Universitat, Conselleria, Sanitat: Conrado Martínez, Eladio Collado, Ana H. Alarcón Aguilar

           - Comissió del Centre de Documentació: Marta Alonso Martín (PAS)

           - Representants de la FCS en els altres centres: Ana H. Alarcón Aguilar (FCHS); Eladio Collado (FCJE); Ferran Martínez (ESTCE).

           - S'aproven per assentiment els representants de la FCS en les comissions internes.

           Comissió de reconeixement de crèdits: President: Rafael Ballester Arnal; Secretària: Raquel Flores Buils; Vocals: Eladio Collado, Conrado Martínez, Ana H. Alarcón, Mamen Pastor, Elena Diana Stroe

           Comissió de Compensatòria: Rafael Ballester Arnal, Raquel Flores Buils, Pablo Sales (Suplent: Amparo Bernat), Francisco Ros (Suplent: Ferran Martínez), M. Ignacio Ibáñez (Suplent: Pilar Segarra), Elena Diana Stroe.

Informació proporcionada per: Facultat de Ciències de la Salut