28/06/2018 | FCS
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Acta de la reunió de la Junta Extraordinària de Centre de la Facultat de Ciències de la Salut

Reunió núm.: 26

Dia: dimecres, 25 d’abril de 2018

Lloc: seminari HD0235DS de la FCS

Horari: 9:30 h en convocatòria única.

 

Assisteixen:

President: Rafael Ballester Arnal, degà.

Secretària: Eva Cifre Gallego.

Eladio Collado Boira, vicedegà d’Infermeria.

Conrado Martínez Cadenas, vicedegà de Medicina.

Ana H. Alarcón Aguilar, vicedegana de Psicologia.

Soledad Quero Castellano, videdegana de màsters.

Ferran Martínez, vicedegà de pràctiques i ordenació acadèmica.

Roser Poy, directora del Departament de Psicologia BCB.

Begoña Bellés Fortuño, representant de la FCHS.

Julio González, representant del PDI funcionari amb vinculació permanent.

Sonia Agut Nieto, representant del PDI funcionari amb vinculació permanent.

Carlos Hernández Blasi, representant del PDI funcionari amb vinculació permanent.

Generós Ortet, representant del PDI funcionari amb vinculació permanent.

Azucena García Palacios, representant del PDI funcionari amb vinculació permanent.

Marta Alonso, representant del PAS.

Celia Badal Tena, representant del PAS, administradora de la FCS.

Silvia Morro, representant del PAS.

M. Paz Serrano Gallego, representant del PAS

 

Disculpen absència:

Isabel M. Martínez, directora del Departament de Psicologia EESM

Cristina Botella Arbona, representant direccions màsters.

M. Lidón Villanueva, representant del PDI funcionari amb vinculació permanent.

 

 

Ordre del dia:

  1. Elecció del degà o de la degana de la Facultat de Ciències de la Salut.

 

Desenvolupament de la sessió

 

  1. Elecció del degà o de la degana de la Facultat de Ciències de la Salut.

D’acord amb el procediment establert per la Junta Electoral, es constitueix la mesa electoral formada per:

  1. Com que el degà en funcions era candidat a l’elecció, va actuar-hi com a president Ferran Martínez (funcionari de major categoria i amb més antiguitat).
  2. Com a secretària, la secretària en funcions, Eva Cifre Gallego.
  3. Com a vocal, Sonia Agut Nieto (membre més jove d’edat de la Junta)

Abans de començar amb l’acte de l’elecció, el candidat, Rafael Ballester, informa a la junta de les fites més notables que ha desenvolupat junt al seu equip deganal i la resta del centre en els últims 4 anys (2014-2018) així com els reptes que proposa aconseguir en els 4 anys vinents.

Una vegada finalitzat el resum, es procedeix a l’elecció de degà que transcorre amb normalitat. El resultat de la votació va ser de 21 vots a favor del degà en funcions, Rafael Ballester Arnal

Informació proporcionada per: Facultat de Ciències de la Salut