UJI

Convocatòria d'ajuda AECC 2019 de investigació en càncer

20/02/2019 | FCS

Bon dia.

Us actualitzem la informació sobre les Beques de pràctiques de laboratori  AECC.
 
 Beques dirigides a estudiants de grau que hagen superat 150 crèdits d'una titulació en ciències de la salut (no poden acabar la titulació durant el període de la beca).
 
 Existeixen dues modalitats:
 
PRACTIQUES LABORATORI  durant els mesos d'estiu 
2 mesos de durada (juny, juliol, podent-se perllongar fins a setembre), en total 240 hores
Dotació total 1000 €/tot el període.
 
 
PRACTIQUES LABORATORI  durant el curs acadèmic
8 mesos de durada (3 hores diàries) en total 480 hores.
 Dotació 3408€/tot el període.
 
*Els mèrits que prevalgueren serà la nota mitjana de l'estudiant.
 
Requisits de lliurament (encara que adjunt les bases de la convocatòria).
 
CVN (descarregar plantilla)
 
DNI ambdues cares escanejat.
 
Carta d'acceptació del centre receptor (haurà de ser preferiblement de la província on l'estudiant curse els seus estudis).
 
Certificat de notes i crèdits superats.
 
Carta de compromís de la Universitat ( carta de format lliure en la qual la Universitat es compromet, en cas d'adjudicació d'algun dels  seus alumnes presentats a la convocatòria de  Pràctiques de Laboratori AECC,  a formalitzar un  conveni de cooperació educativa). 
 
Carta de recomanació docent (format lliure).
 
Data límit d'enviament de documentació: 28 de febrer de 2019.
 
Per a més informació:
 
 
 
 
 
Informació proporcionada per: Facultat de Ciències de la Salut