UJI

Jove Sicence Education

Última modificació: 27/02/2018 | Font: FCS

La Biblioteca de l'UJI  ha contractat el recurs JoVE. Clinical Skills, el qual pot ser útil en els àmbits de docència de medicina i d’infermeria.

JoVE. Clinical Skills és una plataforma que conté la revista en format vídeo, Journal of Visualized Experiments, i la base de dades amb tècniques bàsiques de laboratori, Science Education.

Aquest recurs conté vídeos especialitzats en infermeria i medicina, procedents de laboratoris de prestigi, avaluats per experts (peer-review) i van acompanyats d’explicacions detallades dels protocols. JoVE està indexat en PubMed/MEDLINE, Web of Science, Chemical Abstracts, i ocupa el segon quartil JCR en la categoria pluridisciplinària.

 

La nostra subscripció actual permet accedir a les cinc col·leccions de Clinical Skills:

  • Phisical examinations I-II-III (procediments per a la realització d’exàmens físics).
  • Emergency Medicine and Medical Care (procediments emprats en entorns de cures intensives i d’emergència)
  • Nursing Skills (procediments, preparació i administració de medicaments).

Aquest recurs és compatible amb Moodle i se’n permet l’ús docent.

La relació de tots els recursos electrònics que subscrivim es troba en la secció Bases de dades de la web de la Biblioteca. Si accediu als nostres recursos des de fora del campus, heu d’utilitzar sempre el VPN.

Informació proporcionada per: Facultat de Ciències de la Salut