UJI

Què és una ACOE?

Última modificació: 08/05/2017 | Font: FCS

L’ACOE és una tècnica d’avaluació que supera els inconvenients de l’examen clínic tradicional de tipus test, els quals avaluen el “saber o el saber com” (Miller, 1990). En l’ACOE la persona avaluada ha de desplaçar-se a través d’un conjunt de situacions clíniques mitjançant la utilització de diversos instruments, on a més de demostrar els seus coneixements, ha de demostrar com s’hi han d’aplicar.

La prova consisteix a avaluar les habilitats clíniques de l’alumnat de l’UJI, mitjançant un circuit d’estacions/simulacions per les quals l’alumnat rotarà de forma consecutiva i on s’avaluaran habilitats i competències, tan transversals com aquelles relacionades amb les diferents especialitats medicoquirúrgiques.

Aquesta avaluació ens permet  establir la qualitat d’un programa en termes de coneixements, habilitats i actituds. És necessari fer una predicció de la competència de l’estudiantat, en allò per al que han sigut preparats.

Per tot açò, l’examen clínic objectiu i estructurat (ACOE), és un format d’avaluació que sembla el més adequat per a demostrar la competència dels estudiants i estudiantes de Medicina.

Amb l’adaptació dels plans d’estudis de Medicina a l’espai europeu d’educació superior (EEES), la Facultat de Ciències de la  Salut de la Universitat Jaume I  organitza l’avaluació clínica objectiva estructurada (ACOE). Aquesta prova, dissenyada i supervisada per la Conferència Nacional de Degans de Medicina assegura una avaluació unitària i homogènia, equiparable en continguts i competències a tots els graus en Medicina de l’Estat. Es tracta, per tant, duna prova clau per a acreditar la titulació i la formació adequada dels nostres estudiants.

A L’UJI es realitza una ACOE des de segon curs, però la més important es l’ACOE de sisè, aquest any es la primera vegada que la fem. La prova de sisè de Medicina es farà el 27 de Maig en les instal·lacions de l’Hospital General de Castelló, l’espai més idoni per a desenvolupar-la.

A continuació, us deixem un vídeo de la Universitat de Alcalá on expliquen com es du a terme una ACOE.

Informació proporcionada per: Facultat de Ciències de la Salut