UJI

Maig

Última modificació: 21/02/2017 | Font: FCS
  • La prova consisteix a avaluar les habilitats clíniques de l’alumnat de l’UJI, mitjançant un circuit d’estacions o simulacions.

  • Es tracta d’una prova multiestació on les persones avaluades passen per una sèrie d’estacions que contenen els diferents casos clínics

  • No pretén mesurar els coneixements biomèdics sinó valorar la qualitat de la seua pràctica clínica. Amb aquesta finalitat, s'ha d'afrontar i resoldre un conjunt de casos clínics que s'han seleccionat i dissenyat per a l'ACOE.

Informació proporcionada per: Facultat de Ciències de la Salut